Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afsætning grundforløb. Plan for uge 41 Opgaver til kapitel 10 Kapitel 7 – efterspørgselsforhold Markedets størrelse Det potentielle og effektive marked.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afsætning grundforløb. Plan for uge 41 Opgaver til kapitel 10 Kapitel 7 – efterspørgselsforhold Markedets størrelse Det potentielle og effektive marked."— Præsentationens transcript:

1 Afsætning grundforløb

2 Plan for uge 41 Opgaver til kapitel 10 Kapitel 7 – efterspørgselsforhold Markedets størrelse Det potentielle og effektive marked Konsumentmarkedet Producentmarkedet

3 Opgaver Tjekopgaver: 6-11 (s. 93) Opgave 2: Mobilselskaber Opgave 3: Markedet for mælk

4 Markedets størrelse Konsumentenhed –Den eller de personer, der har teknisk eller fysisk mulighed for at bruge produktet –en person, flere flere personer, familie, husstand

5 Twitter Hvad er konsumentenheden for et fodboldmål? Skriv #afs1 fodboldmål = …… Hvad er konsumentenheden for et fjernsyn? Skriv #afs1 fjernsyn = ……

6 Markedets størrelse Totalmarkedet (for en produkttype – cykel) –Markedets overordnede attraktivitet –Afhænger af: hvor mange konsumentenheder, der efterspørger produktet hvor meget hver enkelt konsumentenhed efterspørger.

7 Twitter Hvordan finder vi totalmarkedet for kaffe? Send et tweet til #afs1

8 Totalmarkedet Totalmarkedet kan opdeles i –Forbrugere, der køber produktet –Forbrugere, der har intention om at købe –Forbrugere, der slet ikke kender, bruger eller køber produktet

9 Det potentielle marked Består af alle de mulige forbrugere, der kan tænkes at købe eller bruge produktet. Kan opdeles i: Det effektive marked, der udgør de konsument-enheder, der bruger produktet. Det latente marked, der udgør de konsument-enheder, der ikke bruger produktet.

10

11 Det potentielle marked #afs1 hvad kan virksomheden gøre for at øge sin markedsandel

12 Det potentielle marked Virksomhedens markedsandel viser, hvor stor en del af det effektive marked, ”man har” Vil man øge sit salg 1.Kan man tage markedsandele fra konkurrenterne på det effektive marked 2.Udvide det effektive marked ved at få konsumentenhederne fra det latente marked til at købe Markedet deles op i konsument og producentmarkedet – ud fra formål med køb

13 Konsumentmarkedet –Er det marked, hvor kunderne er private forbrugere, der køber med det formål at dække deres personlige behov. –Køb til eget forbrug –Ikke professionel – ikke rationelle –Kaldes også B2C-markedet

14 Producentmarkedet –Er det marked, hvor kunderne/brugerne er virksomheder, organisationer (fx foreninger) og offentlige institutioner, der køber med det formål at opfylde afledte behov og dermed virksomhedens/organisationens målsætninger. –Køber og sælger er prof. –Kaldes også B2B-markedet

15

16

17 B2C – B2B

18 18 ProblemstillingKonsumentmarkedetProducentmarkedet Formål med købet Privat forbrugErhvervsmæssig brug – forbrug eller videresalg Antal kunderMange (ofte stort alle husstande) Få (virksomheder, offentlige institutioner og organisationer) KøbskvantumLille kvantum pr. kunde Køb i større mængder KøbsadfærdBlanding mellem rationel og følelsesmæssig adfærd Primært rationel adfærd Kapitel 7 Efterspørgselsforhold

19 Opgaver Tjekopgaver: 1-4 (s. 93) Opgave 1: Midtjyske medier Opgave 2: TDC


Download ppt "Afsætning grundforløb. Plan for uge 41 Opgaver til kapitel 10 Kapitel 7 – efterspørgselsforhold Markedets størrelse Det potentielle og effektive marked."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google