Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

5 Strategi 1 Oversigt • Strategisk platform • Idé og mål • Generiske strategier • Vækstststrategier – Målet med strategisk planlægning er at skabe et grundlag.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "5 Strategi 1 Oversigt • Strategisk platform • Idé og mål • Generiske strategier • Vækstststrategier – Målet med strategisk planlægning er at skabe et grundlag."— Præsentationens transcript:

1 5 Strategi 1 Oversigt • Strategisk platform • Idé og mål • Generiske strategier • Vækstststrategier – Målet med strategisk planlægning er at skabe et grundlag for at træffe beslutninger i virksomheden. Forud for fastlæggelse af strategien skal de interne og eksterne forhold analyseres. 5 Strategi

2 Strategisk platform 2 5 Strategi

3 Idé 3 • Virksomhedens idé er en kortfattet beskrivelse af, hvad der skal være virksomhedens eksistensberettigelse. Nogle virksomheder bruger udtrykket mission som synonym for idé. • Idéen udtrykker: – Hvem man vil betjene. – Hvilke behov man vil dække. – Hvor man vil markedsføre sine produkter. – Hvordan man i hovedtræk vil betjene markedet. 5 Strategi

4 Mål 4 • Et mål er et præcist og målbart udtryk for, hvad virksomheden vil opnå. • Et mål er udtryk for en ønsket fremtidig tilstand. • Mål opdeles i – hovedmål – overordnede mål – Delmål – fx for et afgrænset geografisk marked. • Kvantititive mål vedrører de forhold, der kan sættes tal på. • Kvalitative mål er mål for ”bløde” forhold, der ikke kan sættes tal på – har karakter af hensigtserklæringer. 5 Strategi

5 Generiske strategier 1 5 • En virksomheds generiske strategi er den overordnede strategi. Kaldes også konkurrencestrategi. • Formulering af strategien tager udgangspunkt i: – Enten en omkostningsfordel – virksomheden konkurrerer på lave omkostninger – Eller en differentieringsfordel – virksomheden har et unikt tilbud til markedet. Fx et unikt produkt i form af et flot design, et velkendt brand, høj funktionalitet eller andet. – Ligeledes tages der hensyn til, hvor mange målgrupper, som virksomheden ønsker at satse på. 5 Strategi

6 Generiske strategier 2 6 5 Strategi

7 Generiske strategier 3 7 • Omkostningsstrategien forudsætter, at virksomheden har en stor markedsandel, så der opnås stordriftsfordele og dermed lave enhedsomkostninger. Dette kaldes også kritisk masse. Ex Møbelproducenten Tvilum-Scanbirk • Differentieringsstrategien indebærer, at virksomheden gennem marketingmixet er i stand til at differentiere sig fra konkurrenterne, så kunderne får præferencer for virksomhedens produkt. Ex bilmærker, tøjmærker • Palisadestrategi – virksomheden dækker hele markedet gennem sit sortiment – og konkurrenterne holdes ude af markedet. 5 Strategi

8 Generiske strategier 4 8 • Fokuseringsstrategi kaldes også nichestrategi. • Opdeles i to strategier afhængig af den konkurrencemæssige fordel: – Omkostningsfokusstrategi – Differentieret fokusering • Stuck-in-middle er virksomheder, der har en uklar strategi – og ikke har formuleret en bæredygtig konkurrencestrategi. 5 Strategi

9 Vækststrategier 9 • Ansoff-vækstmatrix viser vækststrategier gennem intensivering. • Vækst gennem intensivering opdeles i: – Markedspenetrering – Produktudvikling – Markedsudvikling 5 Strategi

10 Markedspenetrering 10 • Markedspenetrering – Forøge forbrugsfrekvensen • Nye anvendelsesmuligheder • Hyppigere brug, fx gennem reklamekampagne • Hyppigere udskiftning, fx gennem god byttepris – Forøge det effektive marked • Få ikke-brugere til at begynde at bruge produktet – Forøge markedsandelen • Stjæle markedsandele fra konkurrenter, fx gennem reklame eller prisnedsættelse 5 Strategi

11 Produktudvikling 11 • Produktudvikling – Erstatning af eksisterende produkt • Nuværende produkt kan være forældet – Fornyelse af eksisterende produkt • Udvikling af nye modeller • Produktforbedringer med nye features – Sortimentsudvidelse – line-extension • Produktlinjeudvidelse med flere produktvarianter • Ønske om større målgruppe - palisadestrategi 5 Strategi

12 Markedsudvikling 12 • Markedsudvikling – Nye, anderledes segmenter • Fx udvidelse fra konsumentmarkedet til producentmarkedet eller omvendt – Geografisk markedsudvikling • Opstart af eksport til nye markeder • Øget internationalisering – Nye distributionsformer • Fx nethandel 5 Strategi

13 Ansoffs vækstmatrix 5 Strategi 13


Download ppt "5 Strategi 1 Oversigt • Strategisk platform • Idé og mål • Generiske strategier • Vækstststrategier – Målet med strategisk planlægning er at skabe et grundlag."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google