Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

11 Produkt 1 Oversigt • Klassifikation af produkter • Emballage • Kvalitet og service • Sortiment • Mærkestrategi • Branding • Produktets livscyklus Produkt:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "11 Produkt 1 Oversigt • Klassifikation af produkter • Emballage • Kvalitet og service • Sortiment • Mærkestrategi • Branding • Produktets livscyklus Produkt:"— Præsentationens transcript:

1 11 Produkt 1 Oversigt • Klassifikation af produkter • Emballage • Kvalitet og service • Sortiment • Mærkestrategi • Branding • Produktets livscyklus Produkt: Er ethvert håndgribeligt tilbud, som kan tilfredsstille kundernes behov. 11 Produkt

2 Klassifikation af produkter 2 • Kortvarige produkter – Forbruges samtidig med at de anvendes. Fx fødevarer eller produkter til personlig pleje. • Langvarige produkter – Forbruges over længere tid. Fx et køleskab, en mobiltelefon eller møbler. • På konsumentmarkedet findes: • Dagligvarer – Indkøbes hyppigt og uden større overvejelse. Fx mælk, brød og tandpasta. • Udvalgsvarer – Indkøbes sjældnere og med større grad af overvejelse. Fx tøj, møbler og computer. • Specialvarer – Produkter, der er specielle og kun kan købes få steder. Fx udstyr til sejlsport. • Digitale produkter – Kan være software, taletid til mobiltelefon eller film og musik 11 Produkt

3 Emballage 3 • Emballage har mange forskellige formål og funktioner: – Præsentation af produktet – Beskyttelse og opbevaring – Information – Brugsinformation – fx dosering og genluk – Miljøhensyn spiller en stadig større rolle 11 Produkt

4 Kvalitet og service 4 • Kvalitet – Funktionel kvalitet – produktegenskaber, som er knyttet til produktets funktioner. – Smagsmæssig kvalitet – vedrører produktets udseende, farver og design. – Imagemæssig kvalitet eller psykologisk kvalitet – prestige eller image, der er knyttet til produktet. • Service – Der skelnes mellem service før, under og efter købet. 11 Produkt

5 Sortiment 5 11 Produkt

6 Mærkestrategi 6 • Markedsføring under eget mærke – En mærkevare er et produkt, der udbydes i ensartet kvalitet, kvantitet og emballage under samme navn i et større markedsområde. • Mærketyper – Paraplymærke – det samme mærke bruges overordnet for alle virksomhedens produkter – Varegruppemærke – dækker en hel varegruppe i virksomhedens sortiment – Line-extension – mærket udvides med nye varianter inden for samme produktkategori – Brand extention – andre produkttyper end det oprindelige tages ind i sortimentet 11 Produkt

7 Mærkestrategi 7 • Markedsføring under fremmed mærke – Handelsmærke (private label) er et produkt, der sælges under en detailhandelskædes navn og mærke • Lave markedsføringsomkostninger for producent, da kæden står for markedsføring • Handelsmærker underbygger kædens profil • Supermarkedskæden kan opnå højere avancer end ved mærkevarer. • Skal skabe præference for kæden. – Licensmærker – et attraktivt mærke sælges til producenter at andre produkter – fx Disney 11 Produkt

8 Branding 8 • Branding er den proces, hvor virksomheden træffer beslutninger vedrørende produktets navn og logo samt andre forhold, der vedrører markedsføringen og skaber symbolsk værdi. • Branding er virksomhedens indsats for at få målgruppen til at forbinde mærket eller virksomheden med bestemte værdier og holdninger. 11 Produkt

9 Produktets livscyklus (PLC) 9 • Et produkts livscyklus består af følgende faser: – Udviklingsfasen – produktudviklingsarbejde – Introduktionsfasen – virksomheden henvender sig til pionerkøbere – Vækstfasen – efterspørgslen stiger kraftigt – Modningsfasen – produktet er indarbejdet på markedet og vækstraten aftager. – Nedgangsfasen – der er tilbagegang i salget. 11 Produkt

10 Produktets livscyklus (PLC) 11 Produkt 10


Download ppt "11 Produkt 1 Oversigt • Klassifikation af produkter • Emballage • Kvalitet og service • Sortiment • Mærkestrategi • Branding • Produktets livscyklus Produkt:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google