Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15 Promotion 1 Oversigt • Promotionformer (herunder reklame) • Promotionstrategi (pull og push strategi) • Markedskort Promotion: De aktiviteter som virksomheden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15 Promotion 1 Oversigt • Promotionformer (herunder reklame) • Promotionstrategi (pull og push strategi) • Markedskort Promotion: De aktiviteter som virksomheden."— Præsentationens transcript:

1 15 Promotion 1 Oversigt • Promotionformer (herunder reklame) • Promotionstrategi (pull og push strategi) • Markedskort Promotion: De aktiviteter som virksomheden benytter i sin kommunikation til markedet. 15 Promotion

2 Promotionformer 2 • Reklame • Sales promotion • Public Relations (PR) • Sponsorering • Direct marketing • Online marketing • Personligt salg 15 Promotion

3 Reklame 3 • Reklame – Betalt anvendelse af massekommunikation med det formål at påvirke efterspørgslen efter produkter og serviceydelser eller holdninger og adfærd • Målsætninger for reklame – Opbygge kendskab til mærket – Vedligeholde eller øge kendskabet til mærket – Skabe præferencer for mærket – Skabe omsætning • Reklamenulpunkt – Er betegnelsen for det mindste krav, man må stille til en stigning i afsætningen i forbindelse med iværksættelse af en reklamekampagne. – Beregnes som: Reklameomkostningerne Dækningsbidraget pr. stk. 15 Promotion

4 Reklame 4 • Reklamemidler – Er de typer formidlere, der bringer budskabet frem til modtageren. – Fx annoncer, tryksager, reklamefilm, outdoor, messer, butiksreklame, sponsorering, product placement • Reklamemedier – Er de endelige bærere af et konkret reklamebudskab – Primære medier – bærende medier fx tv og dagblade – Sekundære medier – understøtter primære medier fx radio og outdoor – Fx dagblade, fagblade, tv, biograf, radio, hjemmeside, sms, posters, POS-materiale, give-aways, brander på sportspladser mv. 15 Promotion

5 Reklamebudskab og -indhold 5 • Reklamer kan være informative eller manipulative (spiller på følelserne) • AIDA-modellen 15 Promotion

6 Øvrige promotionformer 6 • Sales promotion – Er salgsfremmende aktiviteter, der har til formål at støtte en reklamekampagne. – Sales promotion rettet mod forbrugeren kan fx være: • Konkurrencer, rabatkuponer, events mv. • Sponsorering – Er et samarbejde, som tilgodeser såvel sponsor som sponerede. Sponsoren ydet et økonomisk bidrag mod at få en effekt ud af det. • Direct marketing – Direct mails sendes til navngivne personer – fx breve, e-mails eller SMS. – Permission marketing – når kunderne har givet deres accept af at modtage direct mail 15 Promotion

7 Øvrige promotionformer 7 • Online marketing – Udnyttelse af elektroniske netværk mellem virksomhed og kunde, fx internet, hjemmeside, annoncering på internettet – Viral markedsføring – et reklamebudskab spredes gennem personlige kontakter – fx gennem facebook eller mobiltelefon • Personligt salg – Er mundtlig præsentation i samtale med en eller flere mulige købere med det formål at skabe et salg. – Dialog mellem køber og sælger. – Udføres fx af telefonsælger, ekspedient, servicemedarbejder osv. 15 Promotion

8 Promotionstrategi 8 • Push strategi – Virksomheden retter sin markedsføringsindsats mod næste led i distributionskæden, der herefter retter sin markedsføringsindsats mod det efterfølgende led, indtil forbrugeren påvirkes. – Produktet skubbes ud på markedet. – Samarbejdet med butikken er central for producenten. • Pull strategi – Producenten retter sin markedsføringsindsats direkte mod forbrugeren. Forbrugeren vil efterspørge produktet i butikken, der ønsker at forhandle varen. – Producenten ønsker at skaber ønsker og præferencer hos forbrugeren. – Pull strategien bygger på massekommunikation som fx reklame i tv og annoncer i magasiner og blade. 15 Promotion

9 Promotionstrategi 9 15 Promotion

10 Markedskort 10 • Markedskortet er et værktøj, der kan måle effekten af en promotionaktivitet. • Markedskortet er en visuel fremstilling af fire forhold vedrørende produktet: – Hvor mange der kender mærket – Hvor mange der har prøvet mærket – Holdningen til mærket hos forbrugere, der har prøvet mærket. – Indstillingen til mærket hos de forbrugere, der kender mærket, men ikke har prøvet det. • Markedskortet udarbejdes ud fra en simpel markedsanalyse. 15 Promotion

11 Markedskort 11 15 Promotion

12 Markedskort nøgletal 15 Promotion 12


Download ppt "15 Promotion 1 Oversigt • Promotionformer (herunder reklame) • Promotionstrategi (pull og push strategi) • Markedskort Promotion: De aktiviteter som virksomheden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google