Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategi for brug af digitale medier i undervisningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategi for brug af digitale medier i undervisningen"— Præsentationens transcript:

1 Strategi for brug af digitale medier i undervisningen
Køge Kommune - skoleafdelingen - Asgård Skole

2 Overordnet Strategien er endnu ikke vedtaget politisk. Det skal efter planen ske på byrådsmødet i vinter eller det tidlige forår. en strategi for anvendelse af digitale hjælpemidler i undervisningen i alle folkeskoler i kommunen Faglighed Inklusion Motivation 95 % af en ungdomsårgang i Køge Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse

3 Krav Regeringen: Køge Kommune Kommunernes Landsforening:
nye læringsformer UV-differentiering Køge Kommune sikring af netadgang for alle på skolerne alle elever i folkeskolen arbejder med individuelt digitalt redskab understøtte udviklingen af digitale læremidler Kommunernes Landsforening: bedre kvalitet for samme eller færre ressourcer tilgængelig viden for alle udnytte og udvikle digitale kompetencer

4

5 Forventning: højnelse af det faglige niveau
bedre mulighed for at realisere differentieret undervisning fremme motivation for læring - særligt ift. elever der har svært ved at finde motivationen reducere behovet for kollektiv instruktion mulighed for anvendelse af dynamiske og interaktive digitale lærermidler mulighed for læringsforløb som simulationer og for nye samarbejdsformer - herunder på nationalt og internationalt plan etablering af styrede/strukturerede projektrum styrkelse af elevernes formelle kompetencer leve op til kommunale og statslige krav - herunder fra KL

6 3 indsatsområder Digitale medier i anvendelse Kompetenceudvikling
IT service og organisering

7 Digitale medier i anvendelse
Kommunale mål: I 2013 er al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem digital Medio 2014 kommunikerer eleverne med andre børn i såvel nærområdet som globalt digitalt i forbindelse med deres læring i folkeskolerne Medio 2015 foregår skriftlig kommunikation digitalt med eleven, hvor det er fagligt meningsfuldt - herunder fx elektronisk aflevering af opgaver Lokale mål: digitale mediers understøttelse af undervisningsdifferentiering, inklusion mv. handling for fastlæggelse måder til styrkelse af elevernes faglige niveau aktiviteter der støtter udvikling af nye læringsformer med øget anvendelse af digitale medier

8 Kompetenceudvikling Kommunale mål: Lokale mål:
Primo 2013 har samtlige skoler minimum 1 pædagogisk IT-vejleder Primo 2012 er der etableret faglige netværk for IT- vejledere med såvel pædagogisk som teknisk fokus Lokale mål: styrkelse af vidensdeling om underisning med digitale medier handleplaner for udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer med fokus på nye læringsformer, og IT- vejledernes understøttelse af de øvrige medarbejdere

9 IT service og organisering
Kommunale mål: Ultimo 2014 er der en situation, hvor læringen kan ske via 1 : 1 baseret på anvendelse af elevernes eget udstyr Ultimo 2014 er infrasturkturen udvidet og udviklet, så der kapacitetsmæssigt understøttes en mængde samtidige enheder svarende til 2 enheder pr. elev Lokale mål: handleplan for udvikling mod digital undervisning i alle undervisningslokaler fortsat krav om understøttelse af elever, som ikke kan medbringe udstyr fortsat krav om at stille IT-rygsække o. lign. til rådighed for relevante elever fortsat digitalt redskab til rådighed for medarbejdere

10 Status for digitalisering
Asgård skole Projektor og stationær PC i hvert UV-lokale 3 lokaler og 1 fællesrum med SAMRT-boards Bærbar PC til alle lærere 5 EDB-lokaler med 12 stationære og projektor 1 Edb-lokale med 15 stationære og projektor 20 stationære i biblioteket 9 IT-rygsække - kommunale og lokale 65 bærbare elevcomputere på vogne med printere 2 IT-vejledere - ca. 25 % af arbejdstiden 1 pædagogisk IT-vejleder KITU styrket supportindsats gamle sager løst en vis åbenhed overfor at decentralisere supportfunktioner eller i hvert fald revurdere organisationen Dialog mellem skolechef og IT-chef Mange klager fra skolerne Driften diskuteres på næste byrådsmøde

11 Læs mere Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside KL´s hjemmeside
ens-initiativer/Folkeskolen-skal-udfordre-den-digitale- generation KL´s hjemmeside digitalisering/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi/Born- -Kultur---fra-analog-til-digital/ Ministeriet for børn og undervisning DK/Content/News/Udd/Folke/2011/Aug/ Regeringen- styrker-it-i-folkeskolen-med-500-millioner DK/Content/News/Udd/Folke/2011/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd /Folke/PDF11/110819_En_digital_folkeskole.ashx


Download ppt "Strategi for brug af digitale medier i undervisningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google