Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Den anerkendende interviewform JUFRAR seminar Den 29. og 30. januar 2004.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Den anerkendende interviewform JUFRAR seminar Den 29. og 30. januar 2004."— Præsentationens transcript:

1 1 Den anerkendende interviewform JUFRAR seminar Den 29. og 30. januar 2004

2 2 Rollerne AB CD Interviewede Reflekterende Interviewer ? ! Idéfanger mah:

3 3 Processen  fase 1: 20 min – Udforskning (med timeouts)  fase 2: 5 min – Indspil  fase 3: 5 min – Åben dialog og afrunding

4 4 Tips til processen Interviewer:  Vær nærværende  Vær nysgerrig og undrende  Dvæl ved det, der giver mening for interviewede  Hold samtalen på sporet  Prøv at holde egne meninger/løsninger tilbage!  Giv tid til refleksion  Pas på med at blive låst fast i papiret

5 5 Lytteniveauer Niveau 1 - fokus på dig selv Du lytter og tænker, hvad betyder det for mig - alt kommer igennem dine værdier, tanker, mønstre og du laver dine konklusioner. Niveau 2 - fokus på den interviewede Du lytte mere intenst og søger efter mening bag ordene gennem, hvordan tingene siges, hvor er der energi i stemmen og krop. Niveau 3 – lytter med alle sanser Du er fokuseret og åben og tom for forstyrrelser, men guidet af sagen og den interviewede, så du kan stille gode spørgsmål, der kan gøre den interviewede klogere på sig selv, sin viden og muligheder.

6 6 Spørgsmål  1. Afdækning og afgrænsning (scanning)  2. Undersøgelse af sammenhænge (uddybning)  3. Se muligheder og nye vinkler (perspektiver)

7 7 Spørgsmål Stil spørgsmål der hjælper til at søge og forstå at gå i dybden at åbne og opdage nye veje at mærke hvad der opleves rigtigt at finde de(n) rigtige handling(er)

8 8 Spørgsmål Lukkede Kan du gøre RAR- forløbene mere praksisrelaterede ved at gå i dialog med virksomhederne? Kan din leder se mulig- heder for at arbejde anderledes med virksomhedskontakten ? Åbne Hvilke muligheder har du for at komme til at arbejde med virksomhedskontakt i RAR-forløb på en anden måde? Hvilke muligheder tror du din leder ser for udvikling af virksomhedskontakten?

9 9 Spørgsmål Lukkede Er deltagerne tilfredse efter gennemført forløb? Er virksomhederne tilfredse med det deltagerne lærer under uddannelsesforløbet? Åbne Hvad roser deltagerne mest når forløbet er gennemført? Hvad sætter virksomhed-erne mest pris på at deltagerne arbejder med under forløbet?

10 10 Spørgsmål Informations- søgende/lineær e Hvilke v æ sentlige faktorer giver liv og kraft til arbejdet med ø get virksomheds-kontakt i RAR-forl ø b? Hvad er dine muligheder for at ændre på kendte arbejdsgange? Undersøgende /cirkulære Hvordan kunne andre uden for organisationen tydeligt se eller opleve det gode resultat i RAR- forl ø bet? Hvilke forslag tror du x- virksomhed har til ander-ledes kontakt mellem skole og virksomhed?

11 11 Spørgsmål Informations- søgende/lineær e Hvilke faktorer og/eller personer g ø r det muligt at lave gode ledighedsforl ø b? Hvad synes du er det mest spændende ved at arbejde med RAR- forløb? Undersøgende /cirkulære Hvordan kan det blive muligt for dig at bidrage til at I opn å r flere/nye suc-ceser ved kommende RAR-forl ø b?

12 12 Anvendelighed Hvornår  Når der er behov for klarhed på en arbejdssituation – f.eks.  - Tvivl om vejen og situationen  - Uafklarede sammenhænge  - Behov for nye vinkler på kendte arbejds- opgaver

13 13 Interviewers rolle Interviewer stiller nysgerrige, undrende spørgsmål, der gør interviewede klarere på (= kontrakten): 1)Hvad der lykkedes? 2)Hvad der gjorde, at det lykkedes? 3)Hvordan eksemplet kan perspektiveres og evt. transformeres ind i nye sammenhænge?

14 14 Reflekterende rolle Opgaven er at reflektere over de perspektiver, den interviewede har lagt frem. Den reflekterende person kan bringe nye vinkler/perspektiver på banen

15 15 Idéfangers rolle Idéfanger noterer alle idéer ned på post-it’er igennem hele processen Idéerne tager udgangspunkt i de metoder og kvaliteter/styrker (hos enkeltpersoner eller i organisationen) som interviewet tilvejebringer Idéerne kan også være af mere associerende oprindelse Ingen vurdering her – men en masse idéer! Brainstorm!!!


Download ppt "1 Den anerkendende interviewform JUFRAR seminar Den 29. og 30. januar 2004."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google