Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lokal kompetencedag marts / april 2012. Velkommen Lokal kompetencedag: • Opfølgning fra internatet • Fastholdelse af projektets mål • Input fra nulpunktsanalysen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lokal kompetencedag marts / april 2012. Velkommen Lokal kompetencedag: • Opfølgning fra internatet • Fastholdelse af projektets mål • Input fra nulpunktsanalysen."— Præsentationens transcript:

1 Lokal kompetencedag marts / april 2012

2 Velkommen Lokal kompetencedag: • Opfølgning fra internatet • Fastholdelse af projektets mål • Input fra nulpunktsanalysen fra Rambøll Management 2

3 Dagens program 3 Projektrammen og vores 1. erfaringer Roller vi indtager som professionelle At arbejde hen mod fælles mål og delmål – skabe scenarier og styrke nysgerrigheden Sags-gennemgang i teamet med fælles feedback efterfølgende - 1 til 2 sager

4 Projektrammen og vores 1. erfaringer Teamet – rammer og arbejdet: 2 og 2 Stil hinanden nedenstående spørgsmål. Den der interviewer skriver stikord ned, så I kan refererer hvad I har talt om • Hvad synes du I særligt er lykkedes med? – Hvordan ser du det? – Hvad har det betydet for dig / teamet? • Hvor synes du der er brug for opmærksomhed? – Hvordan viser det sig? – Hvad vil det bibringe at der kommer fokus på det? 4

5 Projektrammen og vores 1. erfaringer 5 Beslutninger om hvad vi skal have fokus på i den næste tid i teamet:

6 Roller vi indtager som professionelle 6 Som professionel indtager vi forskellige roller – positioner. • Vi er professionelle – vi har en funktion – vi indtager en position • Vi er i en relation med borgeren – men en professionel relation • Vi har en selvforståelse af vores rolle/roller • Vi har ofte en for-forståelser af hinandens roller Bevidsthed om ud- og indtræden i disse roller/positioner

7 Roller vi indtager som professionelle 7 Ekspert- hjælp Den professionelle vurderer borgeren (og dennes virkelighed) og kommer med forslag til ”diagnose”, handlinger, strategi. Mer-viden om sagen. Proces-hjælpDen professionelle giver støtte til borgerens egen afklarings-, problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp. Viden om den type processer, som kan kvalificere borgerens egen afklaring og problemløsning. OmsorgDen professionelle lever sig empatisk ind i borgerens situation og virkelighed, og tilbyder hjælp f.eks. til at overtage en opgave fra borgeren InformationDen professionelle giver saglige informationer til borgeren, f.eks. når borgeren spørger efter det, eller fordi den professionelle har pligt til at oplyse om dette eller skønner at borgeren kunne have fordel af at vide det. OpmuntringDen professionelle viser med kropssprog og talt sprog sin støtte til borgerens handling eller overvejelse og forsøger herved at fremme bestemte handlinger.

8 8 Roller vi indtager som professionelle Ekspert- hjælp Den professionelle vurderer klienten (og dennes virkelighed) og kommer med forslag til ”diagnose”, handlinger, strategi. Autoritet: Mer-viden om sagen. Umyndiggørelse, mulighed for klienten til mer- viden? Proces- hjælp Den professionelle giver støtte til klientens egen afklarings-, problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp. Autoritet: Viden om den type processer, som kan kvalificere klientens egen afklaring og problemløsning. Bemyndigelse OmsorgDen professionelle lever sig empatisk ind i klientens situation og virkelighed, og tilbyder hjælp f.eks. til at overtage en opgave fra klienten. Umyndiggørelse, mulighed for klienten til at deponere ansvar for en stund InformationDen professionelle giver saglige informationer til klienten, f.eks. når klienten spørger efter det, eller fordi den professionelle har pligt til at oplyse om dette eller skønner at klienten kunne have fordel af at vide det. Bemyndigelse, mulighed for klienten til mer-viden. OpmuntringDen professionelle viser med kropssprog og talt sprog sin støtte til klientens handling eller overvejelse og forsøger herved at fremme bestemte handlinger. Bemyndigelse? Umyndiggørelse?

9 Roller vi indtager som professionelle 9 • Bevidsthed om ud- og indtræden i disse roller/positioner • Bevidsthed om vores hensigt og dermed rolle/position vi indtræder i • Bevidsthed hos os selv om, hvilke roller/positioner vi har en ”svaghed” for ”at falde i” og hvilke roller/positioner vi har ”forelsket” os i

10 Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed 10 • Hvad var det nu lige med den tværfaglighed • Hvad er teamets overordnede mål – og hvordan arbejder vi os hen mod fælles delmål / scenarier for hver enkelt sag • Hvordan arbejde vi med nysgerrighed for at fremme teamets arbejde

11 Tværfaglighed • Monofaglighed – seriel • Tværfaglighed  parallel  sammenhængende  synergi • Hvad kræver tværfaglighed  fælles ide om opgave og mål  nysgerrighed 11

12 Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed Teamet: • Sammenhængende indsats • Koordineret indsats • Udforske nye perspektiver og handlemuligheder • Skabe kloge beslutninger/konklusioner • Alle skal have ideer om at alle har relevante bud, så det er værd at være nysgerrig • Alle skal være relativt frie til at lade sig bevæge og berige under samtalen, dvs. ikke for bundne af loyaliteter over for andre • Der må ikke være for meget passion, da det vil give mere kampberedthed end nysgerrighed 12

13 Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed Vær ikke for hurtig med at reducere kompleksiteten og finde løsningen (sandheden), men vær nysgerrig over for de andres bidrag (værdsæt andres faglighed, viden og erfaringer), så man kan skabe bevægelse, sam-skabe en løsning, så der kan konkluderes/besluttes. 13

14 Tværfaglighed – delmål / scenarier / nysgerrighed • Arbejde med fælles delmål – hvad er målene for denne borger • Scenarier – et trick til at folde forskellige muligheder ud – nysgerrighed • ”Djævlens advokat” – hvordan bruger vi det bevidst 2 og 2 – hvordan kan vi skabe/sikre denne måde at lave sags- gennemgang på? 14

15 Sags-gennemgang Formål: At få og give feedback på formen Form: • Almindelig sags-gennemgang • Teamets egne refleksioner • Feedback fra CABI – særligt på dagens opmærksomhedspunkter • Fælles refleksioner i teamet – evt. beslutninger/opmærksomhedspunkter 15


Download ppt "Lokal kompetencedag marts / april 2012. Velkommen Lokal kompetencedag: • Opfølgning fra internatet • Fastholdelse af projektets mål • Input fra nulpunktsanalysen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google