Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere"— Præsentationens transcript:

1 ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere

2 LEDELSESEVALUERING – KORT FORTALT
Alle ledere i Region Hovedstaden skal evalueres hvert tredje år. Første gang bliver i 2011. Ledelsesevalueringen består af et elektronisk spørgeskema med 48 spørgsmål, der alle forholder sig til forskellige aspekter af ledelse, f.eks. strategisk ledelse eller personaleledelse. I alt er der syv temaer, der på forskellig vis relaterer sig til regionens ledelsesværdier og ledelsespolitik. Ledelsesevalueringen foregår som en 360 graders måling for at give et mere detaljeret billede af lederen. Det betyder, at spørgeskemaet skal besvares af lederens overordnede leder, lederkolleger, medarbejdere og lederen selv. Alle medarbejderes svar vil være anonyme.

3 360 GRADERS LEDELSESEVALUERING

4 SÅDAN SKAL DET FOREGÅ Forberedelse Lederen informerer den enkelte afdeling/enhed/klinik eller afsnit om ledelsesevalueringen. Lederen vælger respondenter til undersøgelsen og fortæller dig, hvis du er blevet valgt til at deltage i undersøgelsen, og hvordan det praktisk vil komme til at foregå. Du besvarer det elektroniske spørgeskema. Samtidig besvarer lederen, lederens lederkolleger og lederens overordnede leder spørgeskemaet. Lederen modtager en rapport. Lederen drøfter rapporten med sine lederkolleger. Lederen indkalder alle medarbejdere med direkte reference til lederen til et dialogmøde, hvor I vil få besked om de væsentligste resultater. Lederen drøfter rapporten med sin leder, som også modtager rapporten. Data indsamling Opfølgning

5 SPØRGESKEMAET I LEDELSESEVALUERINGEN
Der er 48 spørgsmål, der tager udgangspunkt i Personaleledelse Ledelse af ændringer Strategisk ledelse God ledelse Selvledelse Faglig ledelse Driftsledelse Ledelse i den samlede organisation

6 FAKTA OM FORLØBET MED SPØRGESKEMAET
Lederen vælger selv sine respondenter. Lederen skal prioritere at vælge medarbejdere med forskellige fagligheder og forskellig anciennitet. De valgte medarbejdere skal have direkte reference til lederen. Rapporten er lederens egen og sendes i kopi til nærmeste leder. Lederen udvælger sammen med nærmeste leder de områder, lederen skal arbejde videre med. For at sikre en så god proces som muligt: vil alle medarbejderes svar blive anonymiseret vil alle medarbejdere blive involveret i den efterfølgende proces, så de kan hjælpe lederen med at forstå og kvalificere resultaterne Du sikres anonymitet ved, at der skal være mindst fem medarbejderbesvarelser i evalueringen. Spørgeskemaet tager ca. 10 minutter at udfylde.

7 DERFOR SKAL DU DELTAGE Ledelsesevalueringen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem lederens intentioner og din oplevelse af lederens ledelsesstil. Din leder kan få indsigt i, hvad der er vigtigt for dig – hvad motiverer dig i dagligdagen? Din leder kan bruge svarene til at blive klogere på sin egen ledelsesstil og få indblik i, hvordan han/hun kan udvikle sig for at blive en endnu bedre leder. Når du svarer, kan du få indflydelse på, hvad der er god ledelse.

8 SÅDAN HØRER DU MERE Se også http://regi/ledelsesevaluering
Når din leder har modtaget rapporten, vil han/hun indkalde alle medarbejdere med reference til ham/hende til en fælles dialog om de væsentligste resultater. Dialogen: skal være med til at skabe læring og åbenhed i forhold til at tale om og vurdere ledelse er en mulighed for at uddybe de svar, der er blevet givet i spørgeskemaerne er en mulighed for, at I sammen kan få diskuteret, hvad der er god ledelse for jer Se også


Download ppt "ORIENTERING OM LEDELSESEVALUERING – til medarbejdere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google