Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et projekt i Beskæftigelsesafdelingen (BA) på Københavns Fængsler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et projekt i Beskæftigelsesafdelingen (BA) på Københavns Fængsler"— Præsentationens transcript:

1 Anerkendelse af realkompetencer-motivation til kompetenceudvikling KOMBA
Et projekt i Beskæftigelsesafdelingen (BA) på Københavns Fængsler Et samarbejde mellem BA SCKK Niels Brock Kompetencecenter NVR (Nationalt Videncenter for Realkompetence)

2 Baggrund for projektet
En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, der imødekommer den indsattes specifikke behov Tværfunktionelt og tværfagligt arbejde

3 Mission og vision Hvorfor er vi her?
Beskæftigelsesafdelingen bidrager til at styrke Kriminalforsorgens samlede resocialiserings- indsats og dynamiske sikkerhed og medvirker dermed til at opfylde Kriminalforsorgens overordnede formål Hvad vil vi være? Beskæftigelsesafdelingen vil bidrage til at udvikle de indsatte gennem målrettet, sammenhængende beskæftigelse, der understøtter deres forandringspotentiale, således at mulighederne for at føre et liv uden kriminalitet styrkes, ligesom vi vil bidrage til at skabe en høj dynamisk sikkerhed.

4 Model for beskæftigelsen
Beskæftigelsescentre Erhvervsfaglige og “skole kompetencer” Introduktion til fængselslivet motivation til beskæftigelse eller/og skole, adfærdsændring Visitation og vurdering Placering og basale behov

5 Introduktion og motivation Et eksempel på en pakke
Uge 1 Dagligdagen Ret og pligt Beskæftigelsesmulighed Idræt Uge 2 Basale færdigheder : diæt, hygiejne Kommunikation Konfliktnedtrappende sprog Uge 3 Kommunication & samarbejde Introduktion til AM og kognitiv metode + Cellearbejde Motivation og afdækkende samtaler Beskæftigelsesplan

6 Formål med projektet (1)
At medarbejderne i BA opnår: Forståelse af BA´s samlede kompetence- beredskabsbehov Overblik over egne, nuværende kompetencer og behov for udvikling af kompetencer set i lyset af BA´s fremtidige arbejdsopgaver Motivation til kompetenceudvikling, der kan sætte dem i stand til at varetage de nye opgaver og indgå i den nye struktur, som venter i afdelingen

7 Formål med projektet (2)
BA skal sættes i stand til selv og i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner at arbejde med anerkendelse af realkompetencer blandt andet som et led i MUS

8 og strategier for Kriminalforsorgens generelt og særligt for BA.
Visioner, værdier, strategier Virksomhedsportræt RKV Aktiviteter ”Tragtmodel”, hvor der tages afsæt i de overliggende visioner, værdier og strategier for Kriminalforsorgens generelt og særligt for BA. Der tegnes et billede af fremtidens krav til kompetencer hos BA og den enkelte. Der udarbejdes en RKV, og der lægges plan for gruppevis og individuel Kompetenceudvikling og endelig iværksættes aktiviteter for grupper og enkeltindivider. Der er en bevægelse fra organisation - BA- gruppe- individ.

9 Oversigt over kompetenceforløbet
Møde med ledelsen + repræsentanter fra medarbejdergruppen Fase 1 kick-off seminar Fase 2, delforløb 1 Mine fremtidlige muligheder i BA Torsdag d august + møde uge 34-35 Mandag d september + møde uge 37-38 31. maj Baseret på AMU fag om Personlig udvikling til arbejde og uddannelse. Målet med dagene er afklaring af: - Generelle kompetencekrav til BA - Øvrige mål, der kan bruges til efterfølgende individuel kompetencevurdering Kompetenceudviklingsprojektet præsenteres Med baggrund i visioner mv. arbejdes med de fremtidige arbejdsopgaver og krav til kompetencer i BA. 2 dages seminar med overnatning på Rigspolitiets kursuscenter i Avnø

10 Møde med ledelsen og medarbejderrepræsentanter Fase 2, delforløb 2
Afvikling af aktiviteter Uge 39, 40 og 41 Uge 44 Løbende fra uge 44 Anbefalede kompetenceudviklingsforløb præsenteres 3 dage splittet på 3 uger. Der afvikles RKV-workshops. 1 dag for alle, herefter 2 dage for hold med ca. 15 pr. hold og 1 dag med individuel tilbagemelding. Der udarbejdes fælles og individuelle kompetenceudviklingsforslag,og der gives individuel vejledning, herunder vejledning i forhold til RKV-proceduren.

11 Resultater Vi er bevidste om, at vores nye opgaver og ny struktur kræver kompetence-udvikling og tværfagligt samarbejde Vi har fået større kendskab til hinandens kompetencer Der arbejdes nu i tværfagligt team-flere på vej Der afvikles kompetenceudviklingsaktiviteter MUS vil få større fokus på strategisk kompetenceudvikling og eksterne muligheder herfor samt på RKV ”Min kompetencemappe” – et godt redskab ved MUS

12 Udfordringer undervejs
Modstand mod forandring RKV for medarbejdere med mellemlange og lange videregående uddannelser RKV - og hvad så?

13 Nogle gode råd Arbejd strategisk med kompetence- udviklingen (visioner og strategier) Tilgodese såvel generelle, fælles behov for komp.udv. som individuelle behov Skabe klarhed over, hvilke nye arbejdsopgaver, den enkelte skal udføre Lad processen omkring RKV ske i samarbejde med relevant uddannelses- institution


Download ppt "Et projekt i Beskæftigelsesafdelingen (BA) på Københavns Fængsler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google