Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Procesværktøjer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Procesværktøjer."— Præsentationens transcript:

1 Procesværktøjer

2 Nævn 12 vigtige opgaver for en supervisor

3 Opfølgning Hvordan oplevede du processen?
Hvad tænker du om dit ”resultat” Hvilke tanker giver det at høre de andres resultater?

4 Formål At skabe udvikling fra én tilstand til en anden
Proces Formål At skabe udvikling fra én tilstand til en anden A B

5 2 positioner Ekspert position Proces position.
Har du til opgave at give konkrete svar og gode løsninger på en aktuel udfordring eller opgave? Forventer deltagerne, at du er eksperten på området, og at du har et endegyldigt svar? Skal du lede deltagerne mod et forhåndsbestemt mål, der ikke er til diskussion? Har du svarene? Proces position. Har du til opgave at få procesdeltagerne til at se nye perspektiver og koordinere nye handlemuligheder i forhold til en aktuel udfordring eller opgave? Forventer procesdeltagerne at blive involveret og lyttet til Skal du gå på opdagelse sammen med procesdeltagerne i en søgen efter den bedste vej til den ønskede fremtid? Har deltagerne svaret?

6 Proceslederens opgave
Sætter de overordnede rammer for at udvikling kan finde sted Bruger øvelser og værktøj der kan hjælpe dem med at nå deres mål

7 ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” Kierkegaard

8 Fordele ved proces Skaber Involvering Sikrer ejerskab
Relevante løsninger Konkrete planer Personlig udvikling.

9 Idé proces Idé generering Idé vurdering Idé udvikling Idé vurdering
Endelig idé Fokus

10 Bør/gør Bør/Gør Bør/gør ikke Bør ikke/gør Bør ikke/gør ikke

11 Opfølgende spørgsmål Hvilken oplevelse havde du af at udfylde arket?
Hvad satte mest tanker i gang? Hvorfor tror du, at det var netop det, der satte tanker i gang hos dig? Prøv at beskrive dine begrundelser for hvor du har placeret dine opgaver/handlinger/tanker Hvordan tror du din nærmeste medarbejder ville have udfyldt den? Hvad er det vigtigste du bør udvikle, på baggrund af denne øvelse?

12 At stille de rigtige spørgsmål
Proceslederens vigtigste værktøj Perspektiverende spørgsmål: Hvad gør, at dette emne er vigtigt for jer? Hvornår er problemet mest fremtrædende Hvordan tror I jeres medlemmer ser på sagen? Hvis xx var her, hvad tror I så hun ville tilføje til sagen Hvad er det bedste ved den situation I står i lige nu? Hvordan har I tidligere tacklet lignende situationer Hvorfor tror I, at I oplever det som et problem?

13 Hypotetiske spørgsmål
Hvis du var præsten, hvad ville du så gøre? Hvis der ikke var nogle økonomiske begrænsninger, hvad ville du så skabe? Hvis du selv kunne vælge dit ældsteråd, hvem ville du så vælge? Hvis intet kunne gå galt, hvad ville du så gøre ved…? Hvis du kunne lukke en aktivitet uden at nogle blev sure, hvad er så den første du ville lukke?

14

15 Surfing spørgsmål Hvad kunne I godt tænker jer at tale om?
Hvad kunne i ellers tænke jer at tale om? Hvad mere kunne i tænker jer at tale om? Osv Hvilke mulige løsninger ser i på jeres situation? Hvilke andre løsninger ser I? Hvad kunne ellers være en god løsning?

16 Diving spørgsmål Hvad gør, at netop dette er vigtig for jer?
Hvem er det ellers vigtigt for? Og hvorfor? Hvornår blev i første gang optagede af dette emne? Hvornår fylder emnet/sagen mindre? Hvad er med til at få emnet/sagen til at gro og vokse?

17 Skala spørgsmål På en skala fra 1-10, hvordan har du det så lige nu?
På en skala fra 1-10, hvor vigtigt er det, at denne forandring sker? På en skala fra 1-10, hvor attraktive er de handlemuligheder, vi har drøftet?

18 Fremtidsscenarie Året er 2016 og din kirke er netop blevet kåret til den hurtigst voksende kirke i Danmark. Jyllandsposten har fået øjnene op for den voksende bevægelse, som ikke bare tiltrækker kirkevante, men også har fået mange nye medlemmer af folk der ikke har en kirkelig opvækst. Derfor har de bedt om lov til at følge 1 af kirkens præster og 2 medlemmer i en uge. Beskriv hvad de 3 journalister kommer til at opleve i den uge Hvilken stemning vil de møde? Hvordan vil livsstilen være hos dem de møder? Hvilke historier vil de få fortalt? Hvad bruger præsten sin tid på? Efterfølgende spørgsmål: Hvad har været det vigtigste valg i har taget i de 5 år? Hvad er det vigtigste i er stoppet med at gøre? Hvad er det mest uventede i har oplevet? Hvad er de 2 første skridt i skal gøre, for at nå herhen?

19 Fishbowl Formål: At opdele deltagerne i tale og lytte funktioner.
Effekt: Deltagerne får lyttet til hinanden og får ny inspiration af, at alle kommer til orde uden afbrydelse

20

21

22

23

24

25

26 Rekrutterings Proces Udfordring Handling Mål
Mine ledere holder kun ½ år, så stopper de Udholdende ledere, der kan klare det lange træk Mangler ledere til flere arbejdsgrene Selvkørende arbejdsgrene Gå sammen i 5-6 grupper 1 person deler en udfordring angående rekruttering. Udfylder ”udfordring” og ”Mål” Resten begynder at diskutere mulighed handlinger og skriver dem på planchen Personen med udfordringen lytter bare med

27 Gruppedialog Hvor ser I værdien af proces facilitering i supervisor rollen? Hvad skal der til for at I vil/kan bruge det?

28 Ressourcer ”Anerkendende procesøvelser” ”Kreativ procesledelse”
Veje til engagement og forankring Pia Halkier Bjerring, Annika Lindén Dansk psykologisk forlag ”Kreativ procesledelse” Nye veje til bedre praksis Lone Hersted, Mille Obel Høier, Louise Laustsen


Download ppt "Procesværktøjer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google