Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vicedirektør Susanne Poulsen, Bornholms Hospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vicedirektør Susanne Poulsen, Bornholms Hospital"— Præsentationens transcript:

1 Workshop 1: Investering Tværfaglig og tværsektoriel uddannelsesforløb for mellemledere på Bornholm
Vicedirektør Susanne Poulsen, Bornholms Hospital Uddannelseskonsulent Anette Nielson, HR & uddannelse. Region H

2 Nye Kompetencer hos medarbejdere og ledere
Baggrund Opgaver flytter ud i kommunerne Sundhedsaftalerne Det borgernære sundhedsvæsen Visionen om et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Forløbsprogrammer Inddrage brugeren som aktiv medspiller Styrke kommunikation og relationer sektorer og faggrupper i mellem Kendskab til kultur og hvad gør den anden? Øget behov for at kommunikere på tværs Nye Kompetencer hos medarbejdere og ledere Region Hovedstadens ”Plan for den ældre medicinske patient” og ”kroniker-indsatsen” Tidligere gode erfaringer med tværsektorielle forløb for Behovet for forskellige kompetence-udviklingstilbud i det samarbejdende hele sundhedsvæsen

3 Hvorfor tværsektoriel lederuddannelse?
At sikre god ledelsesopbakning, som understøtter den videre proces med forankring af medarbejdernes og mellemledernes tværsektorielle kompetencer i praksis At øge kendskab til og fokus på tværsektoriel ledelse og betydning af denne At skabe kollegiale relationer og kommunikation på tværs af fag og sektorer, der kan styrke samarbejdet og sikre at patienter/borger oplever gode sammenhængende forløb  At få identificeret vigtige indsatsområder, som kan styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde til gavn for patient/ borger

4 Planlægning med indbygget ejerskab
Forankret i en lokal planlægningsgruppe med bred repræsentation Ejerskab til ideen og forløbet i begge sektorer, der sikrer rekruttering til uddannelsen Indflydelse på uddannelsens indhold v. Workshop der afdækkede kompetencebehov Aktiv og forpligtigende involvering af Samordnings-udvalg

5 Mål for deltagerne At styrke mellemledernes kompetencer indenfor tværsektoriel ledelse og innovation At skabe tværsektorielle relationer på ledelsesniveau At sikre bedre samarbejde og kulturforståelse på tværs af sektorer At styrke mellemledernes viden om metoder i forhold til brugerinvolvering    

6 Uddannelsens opbygning
Uddannelsen ses som et samlet forløb bestående af: - kick off seminar (1 eftermiddag) - tre moduler af 2-3 dage (i alt 7 dage) - Øvelser mellem modulerne Ledere og samordningsudvalg involveres aktivt før, under og efter forløbet Deltagerne afprøver forskellige metoder til brugerinvolvering - borger /patienter inviteres ind på uddannelsen  - hjemmeøvelse i en brugerinvolveringsmetode i egen praksis  Virksomhedsbesøg, hvor deltagerne besøger hinanden på tværs af sektorer  Tværsektoriel samarbejdsøvelse - deltagerne arbejder innovativt med en idébank, som peger på konkrete indsatsområder til forbedringer i det tværsektorielle samarbejde (præsenteres for ledere /samordningsudvalg)

7 Hovedtemaer på modul 1 Modul 1 (varighed 2 dage)
National strategi for ”plan for den ældre medicinske patient” og strategier ift. Kroniske sygdomme Sammenhænge i sektorovergange. Interprofessionel læring og samarbejde Anerkendende kommunikation og ledelse Relationel koordinering Organisering, lovgivning og sundhedsaftaler Muligheder og udfordringer i det tværsektorielle samarbejde 

8 Hovedtemaer på modul 2 og 3
Modul 2 (varighed 3 dage)  Virksomhedsbesøg med fotosafari Brugerinddragelse og metoder til at inddrage patient og borger i kvalitetsforbedringer Tværsektoriel ledelse og ledelse af kulturelle forandringer  Innovation og innovationsledelse Modul 3 (varighed 2 dage) Brugerinddragelse, overgange, og træning i metoder til brugerinddragelse Fremlæggelse af tværsektoriel idébank for ledere og samordningsudvalg læringsopsamling og videndeling

9 Resultater Eksempler fra deltagernes Idékatalog:
Fælles kompetenceudvikling (hjertestopbehandling, forflytninger mm) Rotations- og observationspraktikker Tværsektorielt ledernetværk Sammenhængende træningsforløb i terapien Kommunalt ansatte praktiserende læger Fælles instrukser og vejledninger Fælles it-system og journal Fælles informationsmateriale Mere direkte kontakt i det daglige

10 Refleksioner og læringspointer
Vi vil samarbejde tværsektorielt!!!! Systemerne kan ikke stå alene – vi er alle et led i kæden Fælles værdier og kende hinandens opgaver Vi skal uddanne os sammen, det styrker den relationelle kompetence Vejen til ”de andre” er blevet kortere – de er ikke så fremmede mere Èn indgang til hele systemet og én udgang – er det muligt? Vi skal anerkende at borgeren/patienten er den der ved mest om sig selv Medarbejderudveksling imellem sektorer kan sikre gensidig forståelse Afgørende at tværsektoriel samarbejde prioriteres på alle ledelsesniveauer

11 Tak for jeres opmærksomhed 


Download ppt "Vicedirektør Susanne Poulsen, Bornholms Hospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google