Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencebeskrivelser for ledelsesteamet Skolerne i Ullerslev

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencebeskrivelser for ledelsesteamet Skolerne i Ullerslev"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencebeskrivelser for ledelsesteamet Skolerne i Ullerslev
Februar 2008

2 Ledelsesteam Som leder under Skolerne i Ullerslev er du en del af et ledelsesteam, hvor det forventes at du er: en aktiv medspiller i forhold til strategisk ledelse for hele virksomheden udviklingsorienteret og parat til at byde ind med ideer og initiativer parat til at arbejde med tværgående ansvarsområder for alle afdelinger parat til at tage det ansvar og de arbejdsopgaver, der forventes i forhold til din konkrete stilling

3 Ledelsesteam Som leder under Skolerne i Ullerslev er du forpligtet på ledelsesteamets fælles vision, hvor vi sætter fokus på flg.: Vi vil være rollemodeller Vi vil arbejde med systemisk tænkning Vi vil have præcision og effektivitet i mødestruktur Vi vil sætte fokus på resultater Vi vil understøtte udviklingen af det reflekterende team Vi vil være tydelige ledere

4 Skoleleders ansvarsområde Strategisk ledelse
have overblik og indsigt i politiske og samfundsmæssige interesser og processer bag skolen tilvejebringe, udvikle, og følge op på det fælles værdigrundlag for skolen arbejde med skolens visioner, mål og handleplaner og formidle skolens vision internt og eksternt skabe mening, retning og helhedsforståelse i organisationen og håndtere dilemmaer definere udviklingsmål i samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere skabe plads til de nødvendige forandringer profilere og synliggøre organisationen for omverdenen varetage organisationens relation til det fælleskommunale system og afstemme krav og forventninger pleje eksterne netværk og skabe kontakt til myndigheder og organisationer i lokalsamfundet rådgiver og sekretær for skolebestyrelsen

5 Skoleleders ansvarsområde Pædagogisk ledelse
fortolke, uddybe, udmønte og indpasse centrale love og bestemmelser og kommunale skolepolitiske mål i skolens pædagogiske praksis. inspirere til og iværksætte pædagogisk fornyelse og brug af nye metoder og ny praksis evaluering af organisationens pædagogiske tiltag kontakt med elever og forældre i særlige tilfælde

6 Skoleleders ansvarsområde Personaleledelse
sikre dialog om personalepolitiske forhold sikre at organisationen lever op til bestemmelserne i MED-systemet sikre et godt arbejdsmiljø være tydelig leder for afdelingsledere og sekretærer være i løbende kontakt og dialog med afdelingsledere og sekretærer være katalysator for værdier og holdninger hos afdelingsledere og sekretærer afholde medarbejdersamtaler med afdelingsledere og sekretærer fremme kompetenceudvikling og vidensdeling i organisationen formidle fælles vision, værdier og målsætninger internt sparring for afdelingsledere i det daglige arbejde forstyrre og udfordre afdelingsledere tilpas håndtere konfliktfyldte medarbejdersituationer ansættelser og afskedigelser

7 Skoleleders ansvarsområde administrativ ledelse
sikre effektiv økonomistyring/budgetstyring, personaleadministration, prioritering og optimal resurseanvendelse sikre vedligeholdelse og udbygning af skolernes fysiske rammer sikre udbygning og anvendelse af IT sikre at organisationens virksomhed fungerer i henhold til lov og aftalegrundlag for skolens virksomhed sikre optimal udnyttelse af personaleressourcer i henhold til den pædagogiske virksomhed og aftalegrundlag med organisationerne

8 Administrativ leders ansvarsområde Administrativ ledelse
personaleadministration håndtere effektiv økonomistyring, prioritering og optimal resurseanvendelse udarbejde og følge op på budgetter og regnskaber skabe og udvikle organisationens beslutningssystem og kommunikationsstruktur herunder skoleintra og hjemmeside håndtere opgavevaretagelse i henhold til det administrative årshjul, skoleårets planlægning - herunder bistå afdelingslederne med udarbejdelse af aktivitetsplaner konkret udarbejde Centralskolens aktivitetsplaner og bistå Centralskolens leder i den daglige personaleadministration håndtering af opgaver i forbindelse med afvikling af folkeskolens obligatoriske test og prøver udarbejde og følge op på statistisk materiale sikre viden om lov og aftalegrundlag for skolens virksomhed sekretær i skolebestyrelsen udvikle den administrative ledelse i samarbejde med afdelingsledere og sekretærer håndtere og rådgive om brugen af værktøjsprogrammer sikre udvikling af relevante administrative kompetencer i organisationen

9 Afdelingsleders ansvarsområder
Pædagogisk ledelse Planlægge og udvikle de faglige/pædagogiske opgaver i henhold til udviklingsplaner og indsatsområder planlægge og styre den faglige og pædagogiske kvalitet sikre at den faglige viden anvendes, udvikles og forankres i institutionen sikre den løbende faglige drøftelse og refleksion i organisationen have kontakt med børn og forældre vedrørende faglige og sociale mål for børnenes udvikling løbende evaluere og dokumentere skolens aktiviteter og kvalitet udnytte ressourcer i uddelegerede konti, så de understøtter pædagogiske målsætninger Udarbejde årsplan for afdelingen, som understøtter udviklingsområder og indsatsområder Personaleledelse være tydelige ledere i det daglige arbejde være i løbende kontakt og dialog med personalet, både enkeltpersoner og team være katalysator for værdier og holdninger hos medarbejderne afholde medarbejdersamtaler og teamsamtaler fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og vidensdeling formidle fælles vision, værdier og målsætninger internt sammensætte kompetencestærke team samt lede og udvikle teams fordele og følge op på opgaver blandt medarbejderne sikre udnyttelse af medarbejdernes kompetencer i fordelingen af arbejdsopgaver sikre hensigtsmæssig personaleadfærd og håndtere konflikter


Download ppt "Kompetencebeskrivelser for ledelsesteamet Skolerne i Ullerslev"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google