Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolen år 2016 * Mark Prensky Digitale indfødte * Digitale indvandrere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolen år 2016 * Mark Prensky Digitale indfødte * Digitale indvandrere"— Præsentationens transcript:

1 Skolen år 2016 * Mark Prensky Digitale indfødte * Digitale indvandrere
Hvordan kan digitale indvandrere forestå en digital dannelse af digitale indfødte? Hvor er eleverne henne i dag? Didaktisk design * Mark Prensky

2 Hvad gør vi så i skolen i dag?
Undervisningen i 4. forløb omfatter især • grammatiske begreber samt forhold vedrørende ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger • sprogets sammenhæng med kultur og litteratur • billedsprog, rim og rytme • elevernes mundtlige og skriftlige tekster og medieproduktioner, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, redegørelser, procesbeskrivelse, logbog og dagbog • nyere og ældre danske og udenlandske fiktionstekster, fx romaner, noveller, digte, folkeviser, fabler, eventyr, essays, fortællinger, sagn og myter • dansk litteraturs kanon • litterære perioder • trykte og elektroniske sagtekster, fx fagtekster, avis - tekster, leksika, wikier, ordbøger og andre håndbøger • andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, dokumentarfilm, tegninger, præsentationer og computerspil • skærmtekster, fx hjemmesider, sms, og tekst-tv • indskannede tekster • digitale bøger og lydbøger fra internettet • referat, resume og interview • manuskripter, dispositioner og notater • layout og illustrationer • billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst og billedforløb • faktaprogrammer i elektroniske medier og film: nyhedsudsendelser, dokumentarfilm og reportager • mediepræsentationer • tekster og medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tekst og tale.

3 Hvad gør vi så i skolen i dag?
• elevernes mundtlige og skriftlige tekster og medieproduktioner, fx fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, redegørelser, procesbeskrivelse, logbog og dagbog • trykte og elektroniske sagtekster, fx fagtekster, avis - tekster, leksika, wikier, ordbøger og andre håndbøger • andre udtryksformer, fx drama, billeder, lyd, film, dokumentarfilm, tegninger, præsentationer og computerspil skærmtekster, fx hjemmesider, sms, og tekst-tv indskannede tekster digitale bøger og lydbøger fra internettet • referat, resume og interview • manuskripter, dispositioner og notater • layout og illustrationer • billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst: nyhedsudsendelser, dokumentarfilm og reportager • mediepræsentationer • tekster og medieproduktioner eller andet stof med Reproduktion ? Produktion

4 Faghæfte 47 Dannelsesperspektivet. (Klesner)
at skolerne med udgangspunkt i de nye Fælles Mål retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod at udvikle en it-baseret fagdidaktik at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet, men at skolerne i stedet arbejder målrettet med at sikre, at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god op-førsel på internettet at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen og for den enkelte elev, når de anvender træningsprogrammerne at it-lokalet udfases på skolerne, og at skolerne i stedet satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

5 Faghæfte 47 at skolerne med udgangspunkt i de nye Fælles Mål retter opmærksomheden mod det faglige udbytte af at anvende it i undervisningen og mod at udvikle en it-baseret fagdidaktik at skolerne ikke begrænser elevernes adgang til internettet, men at skolerne i stedet arbejder målrettet med at sikre, at alle elever har de nødvendige kompetencer i kildekritik og god op-førsel på internettet at lærerne fokuserer på de læringsmæssige mål for undervisningen og for den enkelte elev, når de anvender træningsprogrammerne at it-lokalet udfases på skolerne, og at skolerne i stedet satser på fleksibelt mobilt it-udstyr. at de interaktive tavler har potentiale til at være en undervisnings- og læringsressource for både elever og lærere.

6 Faghæfte 48 Informationssøgning og - indsamling
Produktion og formidling Analyse Kommunikation, videndeling og samarbejde

7

8 Web1.0<>Web2.0 Onlinie – Kommunikation Videndeling
Sociale - fælleskaber Produktion Deltagelse

9

10

11 Hvad siger KL? Der er elevacces. Det er nemt at komme på nettet
Alle har pc’er, tavler osv., skyen fungerer og lærerne har det tekniske på plads Vi underviser både i fysiske og virtuelle rum, på tværs af lande, teknologien er til stede It bruges til at styre for at nå de ønskede mål. Klassen er brudt ned, og eleverne er ligeglade med, hvilken platform, de arbejder på Læringsrummene er on-line. Somme tider møder eleverne på skolen, somme tider er de hjemme og er on-line med lærerne eller med kammerater Det er naturligt, at elever selv medbringer udstyr, men skolen skal stille udstyr til rådighed over for de elever, som ikke har udstyr Læremidler er digitale, og de er ude i skyen. De er en naturlig del af lærernes undervisning. Man kan købe sig til dele(bidder) og er ikke bundet af en stor pakke Eleverne har mødt it allerede i børnehaven. Tekst, billeder, lyd – mange forskellige fortællinger Infrastrukturen er i orden. Eleverne kan komme og være på. Skolen som begreb forsvinder. Klassen forsvinder også. Man lærer i niveaudelte situationer, ikke ift. klassen

12 Hvad siger KL?

13 Hvad har vi Hvad mangler vi
Digitale indfødte (elever) Programmer / data / print i skyen Læseplaner Pålogningstid max. 60 sek. Godt netværk Didaktiske kompetencer En del gamle computere Ingen filtrering Digitiale indvandrere (lærere) Økonomi Dialog


Download ppt "Skolen år 2016 * Mark Prensky Digitale indfødte * Digitale indvandrere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google