Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Helhedsorienteret indsats Møde i økonomiudvalget 8. februar 2016.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Helhedsorienteret indsats Møde i økonomiudvalget 8. februar 2016."— Præsentationens transcript:

1 Helhedsorienteret indsats Møde i økonomiudvalget 8. februar 2016

2 Formål med projektet Ca. 1% af borgerne står for ca. 30% af de samlede kommunale velfærdsomkostninger, 3% står for mere en halvdelen af velfærds- omkostningerne og 5% for 70% af omkostningerne (kilde Implement) Mange fagligheder er involveret i indsatsen hos disse familier - der må ikke være modsatrettede elementer i indsatsen Vi skal sikre, at de udsatte familier i Hvidovre samlet set modtager den rigtige, helhedsorienterede indsats – derfor skal vi undersøge det samlede tilbud familierne modtager %-andel af de kommunale serviceudgifter

3 Familieprofil En familie med to voksne og to børn Mor: har et fysisk handicap, er på førtidspension og har hjælpemidler I hjemmet Far: er sygemeldt fra sit job som chauffør på grund af stress. Han modtager sygedagpenge og har en mentorordning via jobcenteret Barn 1: går i dagtilbud i kommunen Barn 2: er handicappet, har en § 41 (merudgifter til handicappede børn), går i specialiseret skoletilbud udenfor kommunen og får Befordring. Fagpersoner fra 6 forskellige afdelinger med hvert deres lovhjemmel er i kontakt med denne familie.

4 Fremgangsmåde Samkøring af en række fagsystemer skal give os overblik over, hvor mange husstande der modtager to eller flere ydelser fra forskellige afdelinger – eller modtager ydelser med meget store omkostninger knyttet dertil På den måde får vi et datagrundlag, hvorfra vi kan finde ud af, om vi har husstande og udsatte familier som får en lang række af ydelser eller særlige omkostningstunge ydelser

5 3 faser Fase 1: Dataindsamling Afklaring af hvor mange husstande modtager to eller flere ydelser fra forskellige afdelinger. Som afslutning på fase 1, skal det vurderes om en yderligere koordineret helhedsorienteret indsats er relevant. Fase 2: Viden og erfaring med helhedsorienterede indsatser Tilvejebringelse af viden om og erfaring med helhedsorienteret social indsats. Fase 3: Organisatorisk forankring Evt. omorganisering af det socialfaglige arbejde, så kommunen kan levere de bedste og mest relevante ydelser til borgerne.

6 Særligt om fase 2 Udvælgelse og kontakt til relevante familier – med ønske om at samarbejde om en helhedsorienteret plan for familien – med familien i centrum Formålet er at styrke sundhed og trivsel – øge tilknytning til skole og fritidsliv for børnene og understøtte at forældrene får større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Netværk og relationer omkring familien nytænkes Alle fagligheder vedr. borgernes helbred og trivsel kan komme i spil – men familien får én koordinator som i alle spørgsmål vil være deres indgang til kommunen

7 Processen Ultimo marts 2016 Oversigten over de udsatte familier er færdig April– november 2016Ultimo 2016Medio 2017Ultimo 2017 Gennemgang af sammen- sætningen af ydelser i de udsatte familier Rapport om helhedsorient eret indsats udarbejdes Opfølgende status evaluering Afsluttende evaluering


Download ppt "Helhedsorienteret indsats Møde i økonomiudvalget 8. februar 2016."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google