Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Udviklingen i anvendelsen af de kompenserende ordninger Ved Anne Lyders Gade og Leif Scherrebeck Specialfunktionen Job & Handicap.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Udviklingen i anvendelsen af de kompenserende ordninger Ved Anne Lyders Gade og Leif Scherrebeck Specialfunktionen Job & Handicap."— Præsentationens transcript:

1 1 Udviklingen i anvendelsen af de kompenserende ordninger Ved Anne Lyders Gade og Leif Scherrebeck Specialfunktionen Job & Handicap

2 2 Beretning 2009 – status på job og handicap Fakta for Beskæftigelsesregion Midtjylland Fra 2008 til 2009 Reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere på 2,5% Reduktion i antallet af revalideringer på 7,4% Stigning i antallet af fleksjob på 6,9%

3 3 Fakta for Beskæftigelsesregion Midtjylland Fra 2008 til 2009 Personlig assistance i erhverv: 2008: 979 bevillinger 2009: 960 bevillinger (tal fra 2009 findes kun for perioden 1.1.2009-31.7.2009) Stigninger i antal bevillinger til personer med synshandicap inkl. ordblinde og med psykisk handicap Den gennemsnitlige udgift pr. tilskudsmodtager: 2008: 61.300 kr. 2009: 73.500 kr. Personlig assistance til efter- og videreuddannelse: 2008: 11 bevillinger 2009: 20 bevillinger (tal fra 2009 findes kun for perioden 1.1.2009-31.7.2009)

4 4 Fakta for Beskæftigelsesregion Midtjylland Fra 2008 til 2009 Hjælpemidler Forbrug i 2008: 3,6 mio. kr. Forbrug i 2009: 3,1 mio. kr. (tal fra 2009 findes kun for perioden 1.1.2009-31.7.2009) Isbryderordning 2008: 3 bevillinger 2009: 3 bevillinger (tal fra 2009 findes kun for perioden 1.1.2009-31.7.2009) Fortrinsadgang Ordningen har ikke været benyttet i regionen i 2009

5 Begræns tilgangen af personer til permanente offentlige ydelser, i form af fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension.

6 Overskridelsen af skønnet (2001) i de tre ordninger i 2009 Fleksjob17.100 Ledighedsydelse10.100 Førtidspension21.500 Overskridelse af skønnet i udgifter er på8,6 mia. kr. ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked – en opdatering af hovedtallene” Pensionsstyrelsen 2010

7 Førtidspensionstildelingen fra 2001 til 2009 Hyppigheden i tildelingen for personer med psykiske lidelser er steget med 68 % Hyppigheden i tildeling for personer med fysiske og andre diagnoser er faldet med 31 % ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked – en opdatering af hovedtallene” Pensionsstyrelsen 2010

8 Førtidspension 2009 Personer med psykiske lidelser51 % Personer med fysiske eller andre diagnoser 49 % I gruppen af 20-29-årige er 82 % af nytilkendelser på grund af psykiske lidelser ”Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked – en opdatering af hovedtallene” Pensionsstyrelsen 2010

9 Et projekt iværksat af Specialfunktionen Job & Handicap Evalueret af LR consult ”Fra Underkendt til Anerkendt – på arbejdsmarkedet”

10 Kort om projekt FUA – Målgruppe, baggrund og problemstilling – Formål – 8 deltagende jobcentre – Dybdegående kompetenceafklaring ved Anden Aktør – Jobcentrenes opfølgende rolle – Evalueringen

11 Resultat – virker det? Halvdelen af de fuldførte forløb resulterer i at kandidaten er kommet nærmere arbejdsmarkedet ”Nærhed til arbejdsmarkedet” forstås som: Selvtillid Arbejdsmotivation Afklaring af jobønsker og jobmuligheder

12 Opfølgningsindsatsen er vigtig. Overvej følgende i forhold til jeres jobcenters indsats: 1.Sætter tidspres og krav til rettidighed for store barrierer for den særlige indsats? 2.Skal gruppen af førtidspensionister nederst i sagsbunken? 3.Hvornår er tæt opfølgning og information vigtig? 4.Har jobcenteret fokus på den tværgående indsats? 5.Hvordan koordineres indsatsen med Anden Aktør i forløb? Jobcentrenes udfordringer


Download ppt "1 Udviklingen i anvendelsen af de kompenserende ordninger Ved Anne Lyders Gade og Leif Scherrebeck Specialfunktionen Job & Handicap."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google