Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Årsmøde om stofmisbrugsdatabasen Scandic Hotel Odense, 4.december 2015 Socialstyrelsen,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Årsmøde om stofmisbrugsdatabasen Scandic Hotel Odense, 4.december 2015 Socialstyrelsen,"— Præsentationens transcript:

1 De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Årsmøde om stofmisbrugsdatabasen Scandic Hotel Odense, 4.december 2015 Socialstyrelsen, Dorte Venø Jakobsen

2 Temaer i oplægget  Hvad er ”Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling”?  Hvordan er retningslinjerne bygget op?  Status og det fremadrettede arbejde

3 Hvad er de nationale retningslinjer?  NR blev igangsat som en del af Stofmisbrugspakken fra 2012  Problem/baggrund: Kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen er stagneret, dvs. at andelen af borgere der afslutter SMB med reduktion eller som stoffrie er stabil og har været det i en årrække.  Løsning: Igangsættelse af arbejdet med ”De nationale retningslinjer”.  Formål: ”Formålet med retningslinjerne er at give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling, så indsatsen i højere grad bygger på forskning og gode erfaringer fra praksis. De nationale retningslinjer skal desuden understøtte en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering”.

4 Grundlag for NR  Kvalitetsstandarder udviklet af det europæiske EQUS projekt  Gældende lovgivning  Eksisterende forskning  Arbejdsgruppens konsensus om god erfaring

5 Hvem er målgruppen? Den primære målgruppe:  Borgere med behandlingskrævende stofmisbrug Hvem skal anvende retningslinjerne:  Kommunale beslutningstagere  Ledere og medarbejdere i den kommunale misbrugsbehandling og myndighedsudøvelse  Borgere ( NR udarbejdes i en anden form)

6 Hvordan er retningslinjerne bygget op?  De nationale retningslinjer består af mere end 20 retningslinjer. Hver retningslinje har knyttet 1-14 anvisninger som kan understøtte realiseringen af retningslinjen.  Selve retningslinjerne er inddelt tematisk under tre overskrifter:  Borgerforløbet  Indsatser og ydelser  Organisation, struktur og samarbejde

7 Hvordan kan retningslinjerne bruges?  Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan den sociale stofmisbrugsbehandling bør organiseres og gennemføres for at sikre høj faglig kvalitet samt oversigt over lovbestemte forpligtelser  NR kan bruges som et opslagsværk eller i sin helhed  F.eks. kan en kommune med udgangspunkt i NR vurdere om de organisatoriske og indholdsmæssige forudsætninger er til stede for at borgeren får en helhedsorienteret indsats  F.eks. kan et behandlingstilbud bruge retningslinjen for screening og udredning til at sikre kvalitet og ensartethed i screening af udredning af psykiske og fysiske funktionsnedsættelser hos borgeren

8 Status og det fremadrettede arbejde  Høringsfase er afsluttet  Endelig færdiggørelse ud fra tilbagemeldingerne  Udgivelse af retningslinjerne – ultimo 2015/primo 2016  Implementering af retningslinjerne


Download ppt "De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Årsmøde om stofmisbrugsdatabasen Scandic Hotel Odense, 4.december 2015 Socialstyrelsen,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google