Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder NFBO konferencen, Nuuk, august 2014 Merete Bonde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder NFBO konferencen, Nuuk, august 2014 Merete Bonde."— Præsentationens transcript:

1 Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder NFBO konferencen, Nuuk, august 2014 Merete Bonde Jørgensen SISO, Socialstyrelsen mbj@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 41 93 24 85

2 Indhold Baggrunden for Overgrebspakken – børn skal altid beskyttes Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder

3 Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes Baggrund Alvorlige enkeltsager – Ankestyrelsens kulegravning og praksisundersøgelser 39 anbefalinger fra ”Ekspertpanel om overgreb mod børn” Indhold Overgrebspakken kr. 268 mio.: Et samlet lovforslag samt en række initiativer samlet under fire hovedtemaer: Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb Underretninger skal vurderes inden for 24 timer og opfølgningen på underretninger skal styrkes Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats

4 www.socialstyrelsen.dk/overgreb Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb.

5 Forebyggende arbejde i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Socialstyrelsen, SISO yder gratis konsulentbistand til det forebyggende arbejde i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder, så fagpersoner bliver opkvalificeret i forhold til at forebygge og opspore tegn og reaktioner på overgreb

6 Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder 98 Kommuner 4236 Dagtilbud 2544 Skoler 865 Anbringelsessteder

7 Forebyggende arbejde i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Målet med indsatsen er:  at opkvalificere fagpersoner i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge  at understøtte fagpersoner i at opspore tegn og reaktioner på vold og seksuelle overgreb mod børn og unge langt tidligere  at fagpersoner kender til procedurer, handlemuligheder og handlepligt ved mistanke eller viden om overgreb

8 Forebyggende arbejde i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Målet med indsatsen er:  at understøtte fagpersoner i at arbejde forebyggende med børn og unges grænsesætning, egen beskyttelse og forebygge risikoadfærd  at understøtte fagpersoner i at tilbyde børn og unge trygge og sikre rammer  at understøtte et fælles værdisæt på den enkelte institution med henblik på at udarbejde en politik på området

9 Elementer i den tidlige opsporing og forebyggelse af overgreb VIDEN ÅBENHED DIALOG HANDLING

10 Foci i det forebyggende arbejde Børn FagpersonerForældre Lokal politik til forebyggelse og tidlig opsporing i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder

11 SISO’s konsulentbistand til dagtilbud, skoler og anbringelsessteder Indledende møde SISO’s konsulenter afholder temadage for fagpersoner Dagtilbuddet, skolen eller anbringelsesstedet udarbejder en lokal politik til forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn ved hjælp af anvendelse af materialet, udarbejdet af SISO Sparring fra SISO konsulenter på dagtilbuddets skolens eller anbringelsesstedets udarbejdede lokale politik Opfølgning og evaluering af forløbet

12 Foreløbig evaluering - et eksempel 402 fagpersoner fordelt på 10 dagtilbud og 8 skoler Evaluering af forløbet er foretaget ved hjælp af fokusgruppeinterviews med fokus på temaerne:  Opkvalificering af medarbejdere gennem deltagelse i temadage  Erfaringer med brugen af det udarbejdede materiale  Erfaringer vedrørende sparring i forbindelse med udarbejdelsen af politikker  Erfaringer med processen vedrørende hele forløbet

13 Hvad siger deltagerne i fokusgruppeinterviews? Om opkvalificeringen gennem temadage: Det skaber gode forudsætninger for at arbejde med forebyggelse og tidlig opsporing i de enkelte institutioner Vi har fået et fælles fagligt fundament Vi har fået skærpet vores opmærksomhed på overgreb Vi kender nu til vores handlemuligheder og handlepligt Vi har fået større dialog på arbejdspladsen om overgreb Vi har ændret vores praksis og anvender hinanden som ressourcepersoner, når vi står med en bekymring eller mistanke om overgreb Vi udarbejder flere underretninger til kommunen

14 Hvad siger deltagerne i fokusgruppeinterviews? Om anvendelsen af materialet : Materialet har hjulpet os til dialogen, det har været let tilgængeligt og anvendeligt Vi bruger materialet fx dialogkortene på personalemøder Vi bruger materialet til at fastholde opmærksomheden på området Om sparringen til politikken: Den konkrete sparring på de lokale politikker gav nye faglige vinkler i forhold til politikkens indholdsområder Sparringen var et godt afsæt for det videre arbejde med udarbejdelse af politikken Sparringen har kvalificeret vores politik

15 Hvad siger deltagerne i fokusgruppeinterviews? Om processen: Temadagen kan ikke stå alene, sparringen er vigtig Det kan være en udfordring, at mange medarbejdere deltager i temadage samtidigt Det er væsentligt for arbejdets forankring i den pædagogiske praksis, at en person med ledelsesbeføjelser sidder med i arbejdsgruppen Det er vigtigt med ledelsesmæssig opbakning

16 Omfanget af igangværende forløb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder InstitutionstypeAntal igangværende forløb Dagtilbud92 Skoler35 Anbringelsessteder27

17 Find flere oplysninger om Overgrebspakkens initiativer! socialstyrelsen.dk/born-og-unge/overgreb


Download ppt "Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder NFBO konferencen, Nuuk, august 2014 Merete Bonde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google