Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det regionale projekt ”Bristede Drømme-Nyt håb” - Status november 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det regionale projekt ”Bristede Drømme-Nyt håb” - Status november 2013."— Præsentationens transcript:

1 Det regionale projekt ”Bristede Drømme-Nyt håb” - Status november 2013

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvorfor er projektet startet? Statslige midler på i alt 100 mill. kr. til deling de 5 regioner imellem til målgruppen 15- 30 årige med erhvervede hjerneskade – periode 2013-2016. RMs andel af de 100 mill. kr. er 21 mill. kr. Baggrunden herfor er Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af Hjerneskaderehabilitering – en medicinsk teknologvurdering (MTV) (1) og forløbsprogrammer for rehabilitering afbørn, unge såvel som voksne (2, 3). Hvad skal projektet opnå? a)Formålet er at unge hurtigt får tilbud om genoptræning og rehabilitering, så de kan generhverve tabte funktioner og på bedst mulig vis klare dagligdagen, deltage i det sociale liv, uddannelse eller arbejdsliv. b)At der bliver monitoreret på effekt af de valgte indsatser. Hvem er med i projektet (excl. Commotio-projekt- senere herom på sidste slide) 19 kommuner i RM, praksissektor, social specialområde i RM, brugerorganisationer og hospitaler. Hvordan er organisering og arbejdsmetoder? Der er nedsat en styregruppe, følgegruppe og fire arbejdsgrupper; arbejdsgrupper udarbejder design for interventionerne til implementering 1. marts 2014. Processen, som arbejdsgruppen gennemgår, forventes at skabe nytænkning i et grænsekrydsende samarbejde mellem de involverede sektorer. Fokus er sammenhængende og koordineret patient forløb. Projektets hovedbestanddele

3 Unge med hjernerystelse Kompetencecenter Støttende interventioner ifm. tidlig udskrivelse af unge med erhvervet svær hjerneskade Projekt 1 Projekt 3 Projekt 2 Organisations- og interventionsplan – Regionale projekt Bristede Drømme-Nyt håb Unge der er lettere, erhvervede hjerneskadet

4 Innovationsmodel ---Projektdesign og prøvehandlinger--- Mini-konference Februar 2014 15. August 2013 1.marts 2014 implementering

5 Kompetencecenter Eksempler på interventioner for projekt 1&3 Følgegruppe Planlægning og løbende tilpasning i rehabforløb med særligt fokus på overgange Træningsorlov Opfølgende møde med praktiserende læge Unge med agiteret adfærd, efter en erhvervet hjerneskade Planlægning- og overleveringsmøde Kompleksitet mhp. rette tilbud Involvering af netværk Netværkskort Netværks- rehabilitering fx netværkskonsulent Tilbud til unge med lettere, erhvervede hjerneskade Opsporing Udredning Tilbud fx neurokollegium Tværfaglige ydelser Tværsektorielle ydelser Kompetence center 4 arbejdsgrupper Eksempler på interventioner

6 Tidsplan for projekt 1&3 (Lettere hj.skade, svære hj.skade og kompetencecenter:  August 2013 – november 2013:  Afdække ”knaster” & afdække de unge og pårørendes behov  Tematisere indsatsområder  Udvikle nye ideer ud fra Striim model  Identificere prøvehandlinger og sæt i værk  Brug af wild cards fx unge fra Ry højskole  Brug af hjerneskadesamrådet til at kvalificere prøvehandlingerne  December 2013-februar 2014  Beskrive programdesign  Lave effekt-ressource diagram  Godkendelse fra styregruppen til programdesigns – 13.1.2014  Mini-konference kick-off implementering - februar 2014  Udrulning af interventioner til involverede i RM bl.a. via 3 mins. spots ledsaget af HUB med programbeskrivelser marts 2013 – marts 2016 : Implementering af programmerne og løbende opsamling af data i den nationale database Opbygning af kompetencecenter (mini-model i form af projekt ”specialiserede sager” efteråret 2013)  arpil 2016 – august 2016 :  De sidste data indsamles. Dataanalyse påbegyndes.  September 2016 – december 2016:  Dataanalyse, publicering af forskningsresultater samt øvrig formidling af resultater.

7 Tidsplan Commotio projektet:  September 2013 – marts 2014:  Udvikling af behandlingsprogrammet  Pilotstudie: afprøvning og justering af behandlingsprogrammet samt alle procedurer.  April 2014 – marts 2016:  April 2014: RCT undersøgelsen påbegyndes.  Patient inklusion, behandling og dataindsamling forløber successivt over 2 år.  April 2016 – september 2016:  De sidste data indsamles. Dataanalyse påbegyndes.  September 2016 – december 2017:  Dataanalyse, publicering af forskningsresultater samt øvrig formidling af resultater.


Download ppt "Det regionale projekt ”Bristede Drømme-Nyt håb” - Status november 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google