Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for Teamledere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Onsdag den 10. december 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for Teamledere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Onsdag den 10. december 2014."— Præsentationens transcript:

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for Teamledere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Onsdag den 10. december 2014

2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Program

3 Integrationspålæg  Målgruppen er aktivitetsparate ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er udenfor integrationsperioden og som har opbrugt deres ret til danskuddannelse efter integrationsloven.  Integrationspålægget indeholder 3 elementer 1.Borgeren får et pålæg om at påbegynde et ordinært job eller et virksomhedsrettet tilbud på en ordinær arbejdsplads. 2.Borgeren har pligt til at deltage i et intensivt samtaleforløb. 3.Borgeren har ret til en jobstøttementor.  Periode: Projektet løber fra ultimo 2014 til 3. kvt. 2016. Varigheden af forløbet for den enkelte deltager vil være 1 år. Alle deltagere skal derfor være påbegyndt projektet senest et år før projektets afslutning.  Følgende jobcentre i Østdanmark har fået midler: Bornholm, Gentofte, Hillerød, København, Slagelse og Fredensborg (i samarbejde med Glostrup, Furesø, Frederikssund, Ballerup). Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

4 KVIK  KVIK (Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3) var en videnpilot, som blev igangsat af Star fra primo oktober 2011 til ultimo april 2013 i 14 kommuner.  I Østdanmark deltog Høje-Taastrup, Gladsaxe, Brøndby, Vallensbæk og Roskilde.  Evalueringen af KVIK er offentliggjort og ligger på Star.dk  Der er en del inspiration at hente for unge aktivitetsparate under 30 år. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

5 Mentorforsøget  Star har i perioden august 2012 - november 2013 sammen 13 jobcentre gennemført det kontrollerede forsøg ’Mentorstøtte til udsatte unge uden uddannelse og job’.  I Østdanmark har København, Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Næstved deltaget.  Målgruppen i forsøget var 18-29-årige kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, match 2 uanset ledighedslængde.  Formålet med forsøget har været at afdække effekten af at bruge mentorstøtte i op til et år i forhold til at hjælpe udsatte unge tættere på uddannelse eller job.  Evalueringen viser at mentorstøtte bidrager til, at flere udsatte unge kommer i gang med uddannelse eller i job. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

6 Kurser til borgere med psykiske lidelser  STAR har udmeldt en række kurser til mentorer og koordinerende sagsbehandlere om samtaler med personer med psykiske lidelser.  Der er den 10. november udsendt en invitation til de jobcentre, som endnu ikke har benyttet kurserne med tilbud om at deltage på kurser i januar eller februar.  DISCUS gennemfører kurserne sammen med Psykiatrifonden, og evt. spørgsmål kan rettes til projektchef Jens Hørby Jørgensen, mobil 2568 2255, e-mail jhj@discus.dk, eller konsulent Karna Kühnell Gautier, mobil 2086 4785, e-mail kkg@discus.dk.jhj@discus.dk kkg@discus.dk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

7  STAR har offentliggjort en pulje på 15. mio. kr. til projekter rettet imod at opkvalificere de koordinerende sagsbehandlere i forhold til arbejdet med den tværfaglige indsats.  Målgruppen er koordinerende sagsbehandlere, der arbejder med enten borgere i ressourceforløb eller borgere med psykiske lidelser.  Der kan gives tilskud til konkrete opkvalificeringsaktiviteter eller aktiviteter rettet imod udvikling af de organisatoriske rammer for de koordinerende sagsbehandleres arbejde.  Aktiviteterne skal afsluttes inden udgangen af 2015.  Kommuner kan gå sammen om en ansøgning, men der skal være én (juridisk) ansvarlig kommune bag ansøgningen. Der gives som udgangspunkt max 2 mio. kr. pr. jobcenter.  Ansøgningsfristen er den 15. december 2014 kl. 10. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere

8 Dag-til-dag formidling  Arbejdsmarkedserfaring for de mest udsatte.  Forsøgsordning for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde i et vist omfang, men som har svært ved at få fodfæste  Ekstra tilskyndelse via lempeligere fradrag i ydelser  Udvalgte kommuner etablerer samarbejde med relevante virksomheder  Ansøgningsfrist 1. december. Udvalgte kommuner får besked inden nytår. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

9 Brug for alle 2  Formål at få flere i ressourceforløb  Mål at opnå 1.000 ekstra ressourceforløb på landsplan, heraf 465 i Østdanmark.  Projektperiode primo april – ultimo august 2014  Aftaler indgået med 12 kommuner i Østdanmark  Endelige data viser, at målet er nået. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

10 Opsamling og næste møde  Evaluering af dagen  Vi forventer at afholde næste netværksmøde i marts 2015  Emner til kommende netværksmøder kunne være  Refusionsomlægning. Hvilke ændringer i indsatsen kan allerede iværksættes nu for at imødekomme de ændrede refusionsregler og sikre, at borgerne hurtigst muligt bliver selvforsørgende?  Mentor. Evaluering af mentorforsøget og drøftelse af hvordan man bedst muligt tilrettelægger mentorindsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  Andet?


Download ppt "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for Teamledere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Onsdag den 10. december 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google