Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet - Når UU er en integreret.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet - Når UU er en integreret."— Præsentationens transcript:

1

2 Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet - Når UU er en integreret del af helhedsplanen i et udsat boligområde

3 UU Aarhus Beskæftigelsesforvaltningen Jobcenter Aarhus Unge & Uddannelse UU Aarhus

4 Boligforeninger og Kommune Samarbejdsaftale mellem Beskæftigelsesforvaltning og boligforeninger i udsatte boligområder 3 helhedsplaner 2 puljefinansierede indsatser

5 Områder Trigeparken Vandtårnsområdet Frydenlund Viby Syd Langkærparken i Tilst

6 Ansættelsesforhold Fremskudt Job- og uddannelsesvejlederne er ansat i Jobcenter Aarhus Daglig personaleledelse og instruktionsbeføjelse varetages af boligsociale leder for det pågældende område

7 Profil på fremskudt vejleder Vejledning til uddannelse Bindeled til myndighed og UU Etablering af virksomhedspraktik Mentorbistand Etablering af relevante tilbud i området Samarbejde med boligsocialt team

8 Mål understøtte og bidrage til en styrkelse af indsatserne med at realisere 95 % målsætningen få flere i job og uddannelse i de udsatte boligområder bidrage til boligforeningernes arbejde med at skabe fællesskaber, tryghed og trivsel i deres lokalområder

9 Principper for indsats Indgang til kommunens øvrige ydelser Styrkelse af forbindelsen mellem boligområdet og det omgivende samfund Tæt kontakt med den unge Ingen myndighed Systematisk samarbejde med evt. sagsbehandler eller UU vejleder Udvikling af metode

10 Vandtårnsområdet Område bestående af en række boligområder i Aarhus N. I alt ca. 3500 beboere Helhedsplan 2014-2017

11 Justere kortet for gråtoneudskrift 1 +- århus n 1.Norges Plads

12 Baggrund for helhedsplanen Området generelt: Omtrent samme aldersfordeling som i AAK 39% af de voksne er udenfor arbejdsmarkedet (17,3 % i AAK) Mange på førtidspension og kontanthjælp Antal kriminalitetssigtede unge var 2-3 gange større end i AAK Knap 30% af beboerne i området kommer fra ikke- vestligt land (11% i AAK) Statistik 2013

13 Områdets unge: 34% af de unge var ikke i gang med ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afslutning af 9. klasse (AAK 13%) 14,5% af de 24-årige havde ikke påbegyndt eller afsluttet ungdomsuddannelse (AAK 10,5%) Statistik 2013

14 Helhedsplanen for Vandtårnsområdet Mål: Områdets boligforeninger ønsker at bidrage til at løse områdets sociale udfordringer gennem målrettede indsatser – bl.a. i form af en helhedsplan for området. Indsatser i Helhedsplanen - fokusområder: 1: Børn, unge og familie 2: Beboernetværk, inddragelse og demokrati 3: Fremskudt job- og uddannelsesvejledning (18-29 årige) 4: Sundhed.

15 Job- og uddannelsesvej- ledning Åben job- og uddannelsesvej- ledning Jobklub og Studiecafé Andre aktiviteter FVU i lokalområdet Individuelle forløb

16 Længerevarende, helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt forløb for unge 18-29 år Indhold f.eks.: Skabelse af (visuelt) overblik Motiverende samtaler Opfølgning på aftaler/handlinger Uddannelsesafklaring Besøg på uddannelsesinstitutioner Støtte ved opstart i uddannelse og fastholdelse Job- og praktiksøgning Bindeled til det kommunale system mv. og øvrige boligsociale indsatser

17 Det tværfaglige samarbejde mellem UU og Helhedsplanen – en samarbejdsmodel Fremskudt job- og uddannelsesvejleder er ansat i UU/Jobcenter Aarhus Finansiering primært af Helhedsplanen/LBF Vejleder arbejder 4 dage om ugen i lokalområdet og 1 dag i UU Faglig opdatering via UU/Jobcenteret Adgang til Jobcenterets databaser Koordinering med øvrige indsatser og relevante samarbejdspartnere omkring den unge Vejleder noterer løbende i databaser ift. status

18 Fordele ved fremskudt job- og uddannelsesvejledning Fremskudt vejledning generelt: Den unge har let adgang til vejleder Vejleder er placeret i et uformelt miljø Vejleder har mere tid til den enkelte unge og er et ”kendt ansigt” over længere periode Større fleksibilitet ift. målgruppe og opgaver Mulighed for hurtig tilpasning, hvis behov skifter i lokalområdet Vejleder er bindeled til øvrige tilbud i lokalområdet Vejleder kan også støtte den unge efter start på uddannelse

19 Særlige fordele ved model fra Aarhus Lokalt tilbud fremgår af den unges sag/journal Vejleder har adgang til den unges sag i WB og Uno Ung. Den unge oplever koordineret indsats – vejleder har kendskab til den unges historik og samarbejder med eks. sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og UU vejledere Vejleder er opdateret vedr. nye kommunale tilbud, ændringer på uddannelsesområdet mv. Vejleder er også bindeled til Kommunen Vejleder har en tæt relation til den unge og kan agere ”bolværk” så evt. frustrationer ift. ”systemet” mindskes

20 Foreløbige erfaringer med samarbejdsmodellen 16 unge har været i forløb Rekruttering via mange kanaler Status pt.: 7 er nu i uddannelse, 2 er i job og 1 har fået rotationsjob De fleste unge har været uddannelsesparate eller aktivitetsparate. 3 har været uden forsørgelse De unge har alle haft behov for helhedsorienteret, håndholdt indsats – ofte også efter studiestart Koordineret indsatser virker – positive tilbagemeldinger fra de unge. Mange samarbejdsflader og meget synligt, hvem der gør hvad… Udfordringer: Relativt lang opstart + PR/rekruttering

21


Download ppt "Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet Samarbejde mellem UU Aarhus og helhedsplanen i Vandtårnsområdet - Når UU er en integreret."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google