Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Erfaringer med klinisk enhed og visitation til rehabiliteringsteam Tirsdag den 22. oktober 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Erfaringer med klinisk enhed og visitation til rehabiliteringsteam Tirsdag den 22. oktober 2013."— Præsentationens transcript:

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Erfaringer med klinisk enhed og visitation til rehabiliteringsteam Tirsdag den 22. oktober 2013

2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregionen Udvalgte initiativer 2013 Visitationen til rehabiliteringsteamet og forankringen af den tværfaglige indsats:  Dette seminar  Netværk for Teamledere for kontanthjælpsmodtagere i match 2/3  Koordinerende sagsbehandlere: Netværk til erfaringsudveksling Styrke samarbejdet i rehabiliteringsteamet:  Netværksmøder for rehabiliteringsteams Udvide tilbudsviften med relevante tilbud for udsatte borgere  Mestringsforløb for personer med psykiske barrierer. Består af 14 dages mestringskursus og 3 måneders virksomhedspraktik.  ”Virksomhedscenter, generation 2” skal understøtte, at også personer i ressourceforløb får et aktivt tilbud på en arbejdsplads og hermed får et grundlag for at udvikle arbejdsevnen.  Tilbudskatalog. Findes på BRHS hjemmeside

3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregionen Udvalgte initiativer 2013 Understøtte mentorindsatsen:  Mentorhåndbog til etablering af mentorkorps  Inspirationscases vedr. brug af mentorer til personer i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere  Seminar. På baggrund af håndbogen og inspirations cases afholdes et seminar, hvor jobcentrene tilbydes input til anvendelsen af mentorer for udsatte borgere samt mulighed for at drøfte etablering af mentorkorps og anvendelsen af mentorer.

4 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregionen Udvalgte initiativer 2013 Samarbejdet mellem kommuner og de kliniske enheder:  Netværkstemamøder. Afholdes i november for ledelsesrepræsentanter fra regioner og kommuner for at drøfte erfaringer og samarbejdet om sundhedskoordinatorfunktionen og den kliniske enhed. Møderne afholdes i Region Sjælland den 15. november og i Region Hovedstaden den 21. november  Konference. I februar 2014 afholdes konference om samspillet mellem beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet for at styrke samarbejdet mellem kommuner og regioner omkring rehabiliteringsteam Samarbejdet mellem jobcenter, socialforvaltning og psykiatri:  Koncept for seminar, hvor medarbejdere fra jobcentre, socialforvaltning og psykiatri får indblik i hinandens arbejdsområder. Formålet med seminaret er at skabe forståelse for hinandens faglighed og forskellige rammer og mål for opgaveløsning. Kan findes på BRHS’s hjemmeside

5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Program 13.00 - 13.10 Dagens program og udvalgte initiativer 13.10 - 14.00Status på samarbejdet mellem klinisk enhed og jobcentrene  Sven Viskum, Klinisk enhed, Bispebjerg  Peder Skov, Klinisk enhed, Køge  Susan Reiner, Jobcenter Køge 14.00 - 14.20Borddrøftelser af erfaringer med samarbejdet Mulighed for kaffe/the 14.20 - 14.30Pause 14.30 - 14.40Minianalyse, Hvor kommer borgerne i rehab.teamet fra 14.40 - 14.55Visitering til rehabiliteringsteam  Nicolaj Drøschler, JC Rødovre 14.55 - 15.45Borddrøftelser af visitering til rehabiliteringsteams - cases 15.45 - 16.00Afslutning

6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Post it  Feedback til dagens aktiviteter  Idéer til understøttende aktiviteter

7 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Minianalyse: Hvor kommer borgerne i rehabiliteringsteamet fra?

8 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Bag om forløbsanalysen Sygedagpenge Kontanthjælp Ledighedsydelse Fleksjob Selvforsørgelse Rehabiliteringsteam Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Tilbage Ressourceforløb Og senere også…

9 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Forløbsanalyse 2508 borgere indgår i analysen  46 % kommer fra kontanthjælp  33 % kommer fra sygedagpenge  10 % kommer fra selvforsørgelse  5 % kommer fra fleksjob/ledighedsydelse  5 % andet  4 % har under 1 års offentlig forsørgelse  25 % har 1 – 5 års offentlig forsørgelse  30 % har 5 – 10 års offentlig forsørgelse  41 % har mere end 10 års offentlig forsørgelse

10 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Forløbsanalyse Førtidspension:  Kommer fra kontanthjælp og sygedagpenge Ressourceforløb:  Halvdelen kommer fra sygedagpenge Ledighedsydelse  Mange fra kontanthjælp match 1 og 2  Over halvdelen har mere end 10 års ledighed bag sig Fleksjob  Næsten alle kommer fra sygedagpenge og selvforsørgelse  Under halvdelen har under 1 års ledighed bag sig

11 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Gruppedrøftelser

12 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Gruppedrøftelser  Brug 10 min. på at læse de tre cases  Præsentation ved bordene (hvis behov herfor)  Vælg et eller flere af følgende spørgsmål  Skal denne sag for rehabiliteringsteam – hvorfor/hvorfor ikke?  Er mulighederne fra LAB/LAS udtømte – hvorfor/hvorfor ikke?  Hvilke snifalder er der, og hvordan håndteres de?  Hvad vil I hvis I sad i rehabiliteringsteamet indstille denne borger til: minifleksjob, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension eller anden indsats (mentor, hjælpemidler, beskæftigelsesrettet, social og/eller helbredsmæssig indsats) og hvorfor?  Fælles opsamling kl. 14.40


Download ppt "Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Erfaringer med klinisk enhed og visitation til rehabiliteringsteam Tirsdag den 22. oktober 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google