Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Gennemgang af budgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Gennemgang af budgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef,"— Præsentationens transcript:

1 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Gennemgang af budgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef, Økonomi

2 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Disposition 1.Hvordan har vi arbejdet med målene (principper og Aarhus mål) 2.Gennemgang af de enkelte mål

3 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Budgetbemærkninger Strategien.. - Vi holder borgerne væk – fordi de vil klare sig selv - Al magt til borgerne – fordi det er dem vi er her for -Vi er sammen med borgerne – fordi det er i mødet med borgeren, at den gode pleje og omsorg skabes..ligger til grund for budgetbemærkninger!

4 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger følger op på effekten af strategien Principper for budgetbemærkningerne 2013-2016: i overensstemmelse med strategien langsigtede og dækker hele strategiperioden understøtter, at byrådet konkret og reelt kan forholde sig til retningen på ældreområdet på det strategiske niveau øget fokus på omkostninger (ydelser) og effektivitet

5 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Aarhus mål 3500 flere indbyggere pr. år frem mod 2030 2000 nye arbejdspladser hvert år frem til 2030 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse 1000 flere selvhjulpne ældre/borgere med handicap Aarhus CO2-neutral i 2030

6 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål 1: Vi holder borgerne væk: Delmål 1.1: Frem til år 2016 skal middellevetiden i Aarhus Kommune stige med 0,5 år pr. år

7 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål: Vi holder borgerne væk Delmål 1.2: I 2016 skal 9 ud af 10 borgere over 65 år ikke modtage praktisk hjælp Indikator: Effektmål for rehabiliteringsindsats i regi af projektet ”Grib hverdagen”

8 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Andel af borgere, der ikke får praktisk hjælp (Frit valg) Delmål 1.2

9 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune R 2011R 2012B 2013B 2014B 2015B 2016 Antal borgere som har påbegyndt rehabilitering 9751.5661.200 R 2011R 2012B 2013B 2014B 2015B 2016 Andel, der afsluttes som selvhjulpne 35%36,7%33% Effekter af rehabilitering ift. selvhjulpenhed Indikator for delmål 1.2 Antal borgere, der har påbegyndt rehabilitering i ”Grib hverdagen”

10 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål 2: Al magt til borgerne Delmål 2,1: Andelen af borgere, der benytter henholdsvis læse- og skrive adgang i journalen skal stige årligt frem mod 2016 (jf. tabel)

11 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål: Al magt til borgerne Delmål 2.2: Vi understøtter borgerne i deres hverdag med respekt for den enkelte borgers ønsker og behov Indikator: 1.Mål for, hvor tilfreds borgerne er for hjælperens imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov (4,3) 2.Mål for tilfredshed med hjælpen alt i alt (4,2) 3.Mål for i hvilken grad borgerne får den hjælp de er bevilliget (4,4) 4.I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer ind i din døgnrytme (4,1)

12 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål 3: Vi er sammen med borgerne Delmål 3.1: I 2016 er dendirekte brugertid i fritvalgsområdet steget til 56% Indikator: Opgørelse af sygefravær, arbejdsulykker

13 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger R2010R2011 R 2012 B2013B2014B2015B2016 Direkte brugertidsprocent (BTP) 53,8%49,3%* Opgøres ultimo maj 55,1%55,6%55,8%56% Direkte brugertid på fritvalgsområdet * Nedgangen i btp. 2011 skyldes fald i antal ældre samtidig med forsinket personaletilpasning som følge af gennemført sparerunde. På baggrund af forøget fokus på økonomistyring på fritvalgsområdet fastholdes målet for 2012 og frem.

14 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger R2010R2011R2012B2013B2014B2015B2016 Gennemsnitlig antal sygedage pr. medarbejder 13,0212,64 Opgøres medio maj Nyt mål sættes medio maj Antal arbejdsulykker 673633622606590574 2010 lig indeks 100 – fald i det absolutte antal arbejdsulykker 12,48%17,68%19,11%21,19%23,27%25,35% Indikator: Effekter af sygefraværsindsats samt fokus på arbejdsmiljø

15 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Indikator: mål for den velfærdsteknologiske indsats R2012B2013B2014B2015B2016 Antal plejeboligenheder, hvor der er et bredt udvalg af velfærdsteknologi 711--- Antal toiletter med skylle- og tørrefunktion i fritvalgsområdet 230300500 Antal loftlifte i fritvalg150

16 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Overordnet mål: Vi er sammen med borgerne Delmål 3.3 I Sundhed og Omsorgsområdet vil vi konstant forbedre rammer og samarbejde ift. at tiltrække og fastholde frivillige

17 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Politiske mål – budgetbemærkninger Mål vedrørende frivilligområdet: R2011R2012B2013B2014B2015B2016 Antal frivillige, som faciliterer - og samarbejder med lokalcentre og plejehjem om aktiviteter for borgerne 2.035 (16,1%) 2.419 (18,9%) 2.244 (+5%) 2.356 (5%) 2.474 (+5%) 2.597 (+5%) Frivilligtilfredshed 80% Pårørende tilfredshed 80%

18 Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Spørgsmål


Download ppt "Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Gennemgang af budgetmål 2014-2017 Oplæg på udvalgsmøde den 13. maj 2013 v. Thor Davidsen, Afdelingschef,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google