Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny chance til alle. ”Den gode histories dag” Kort præsentation: Karen Breumsø teamkoordinator i team 4-5 Jobcenter Varde. Team 4-5 består af 8 rådgivere,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny chance til alle. ”Den gode histories dag” Kort præsentation: Karen Breumsø teamkoordinator i team 4-5 Jobcenter Varde. Team 4-5 består af 8 rådgivere,"— Præsentationens transcript:

1 Ny chance til alle

2 ”Den gode histories dag” Kort præsentation: Karen Breumsø teamkoordinator i team 4-5 Jobcenter Varde. Team 4-5 består af 8 rådgivere, heraf arbejder 2½ med integration og derudover er der 2 jobkonsulenter.

3 Karakteristik af personer i match 4-5 En gruppe af ældre indvandrere med meget dårlige danskkundskaber En gruppe yngre indvandrere En gruppe misbrugere En gruppe med omfattende sociale og psykiske problemer

4 Karakteristik af personer i match 4-5 Svagt helbred og dårlig sundhedsmæssig tilstand Ringe personlige og sociale kompetencer Ringe skole og uddannelsesmæssig baggrund Sporadisk eller ingen arbejdsmæssig erfaring Svagt netværk og problematiske familiemæssige relationer

5 Internt arbejdspapir Der tages udgangspunkt i arbejdsmarkedsrettede tilbud med fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Indsatsen tilrettelægges med henblik på at sikre en progression, således at den ledige gradvist udvikles til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller ansættes under særlige vilkår.

6 Projekt ”Ny chance til alle” Et tilbud til alle i matchgruppe 4+5. Tilbuddet henvender sig til den gruppe af kontanthjælpsmodtagere som ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet med barrierer, som hindrer dem i at finde fodfæste på det ordinære arbejdsmarked.

7 Formål Aktiveringstilbuddene er udformet således, at deltagerne i moduler af 2,5 timers varighed kan få afprøvet personlige-, sociale og faglige kompetencer, og således blive opkvalificeret til arbejdslivet. Kontanthjælpsmodtagere med fysiske og eller psykiske problemer kan deltage. Der tages hensyn til tempo, arbejdspladsens indretning og øvrige hensyn. Alle kan som udgangspunkt deltage.

8 Mål Målet er at sætte motivations- og holdningsbearbejdende aktiviteter i gang, som kan hjælpe den enkelte til bedre forståelse af egen situation og begynde en mere aktiv indsats for en fremtidig arbejdsdeltagelse og selvforsørgelse.

9 Metode Individuelle samtaler Undervisning i arbejdspladskultur, jobsøgning, udarbejdelse af cv. m.m. Lettere pakkeopgaver Varde blomster Idræt og motion Træværksted Sundhed og livsstil

10 Varighed Arbejdstiden vil blive individuelt tilrettelagt i moduler af 2,5 timers varighed. Der er løbende indtag til projektet.

11 Resultater Siden januar 2007 har 26 personer afsluttet projektet Ordinært arbejde: 5 Uddannelse: 0 Flyttet: 2 Afmeldt: 6 (2 pga. 300 timers regel) Sygemeldt: 3 Virksomhedspraktik: 7 Løntilskud: 1 Andet tilbud: 1 Fleksjob: 0 Pension: 1 Pt. er 29 personer i projekt ”Ny chance til alle”.

12 Eksempel Ulla 35 år gammel Haft flere mislykkedes studie og aktiveringsforsøg bag sig 3 mdr. ordinær beskæftigelse i 1996 Projekt ”Ny chance til alle” April-september praktik på plejehjem Sept. 2007 starter på SSH skolen

13 Antal ydelsesmodtagere fordelt på ydelseskategori Kontanthjælp, starthjælp, introydelse, forrevalidering 2007 jan.Feb.MartsAprilMajJuniJuliAug.Sep.Gnsl. Antal 656650625620610604582517522 598

14 Avisprojekt Samarbejde mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd, Dansk Avis Omdeling og Beskæftigelsescenter. Primært for målgruppen der er omfattet af 300 timers reglerne. Mange ubesatte avisruter. Længden af ruten er tilpasset i forhold til den enkelte. Beskæftigelsescenteret stiller mentor til rådighed så længe behovet er der. Mentor sørger for at de kommer op osv. Som udgangspunkt er man ansat fra dag 1, hvis man møder stabilt og passer sin rute. Ellers er der tale om en virksomhedspraktik og man bibeholder offentlig ydelse. DAO stiller vogn til rådighed.

15 Eksempel Ibrahim 45 år gammel Bosnier kom til DK i 1995 Siden været på kontanthjælp Flere aktiveringsforsøg Meget ustabilt fremmøde med mange sygedage. Skiftet læge mange gange indtil de har gennemskuet ham. Projekt ”Ny chance til alle” - avisprojekt Ordinært ansat siden 1. juni 2007. Er siden kommet i løntilskud ved rengøringsfirma 18 timer og kører med aviser 18 timer. Møder hver morgen kl. 5.00 - 6 dage om ugen

16 Samarbejde Samarbejde med lægerne Samarbejde med jobkonsulenter

17 Øvrige tiltag KR analyse Gennemgang af 30 sager Social profil Nye tilbud


Download ppt "Ny chance til alle. ”Den gode histories dag” Kort præsentation: Karen Breumsø teamkoordinator i team 4-5 Jobcenter Varde. Team 4-5 består af 8 rådgivere,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google