Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tvang i psykiatrien – i et menneskeretligt perspektiv Det Centrale Handicapråd 15. marts 2010 Birgitte Kofod Olsen Rådgiver, PhD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tvang i psykiatrien – i et menneskeretligt perspektiv Det Centrale Handicapråd 15. marts 2010 Birgitte Kofod Olsen Rådgiver, PhD."— Præsentationens transcript:

1 Tvang i psykiatrien – i et menneskeretligt perspektiv Det Centrale Handicapråd 15. marts 2010 Birgitte Kofod Olsen Rådgiver, PhD

2 Oversigt Kort om tvangsforanstaltninger i psykiatrien Begrundede indgreb og vilkårlige indgreb Handicap-konventionens betydning for udøvelse af tvang i psykiatrien Nye veje: udviklingen i UK og Sverige Konkret forslag til forbedringer

3 Tvangsforanstaltninger Tvangsbehandling, Fixering, Fastholdelse, Skærmning, Aflåsning LTP § 4 - fem krav = begrundet tvang Patienten frivillige medvirken er søgt opnået Mindst indgribende foranstaltning Skånsomhed Proportionalitet Nødvendighedskrav i ft tidsmæssig udstrækning

4 Tvungen opfølgning Forebyggende foranstaltning, der skal reducere antallet af tvangsindlæggelser, tilbageførelser, tvangsfixering. Iværksættes før der er konstateret reelt ophør med at følge behandling Kriterier: Tre tvangsindlæggelse Lægelig vurdering – begrundet og nærliggende risiko Forsøg på kontakt Patientrådgiver

5 FNs Handicapkonvention Art. 14 frihed og sikkerhed Art. 15 frihed for tortur, grusom, umenneskelige, nedværdigende behandling Art. 16 frihed for udnyttelse, vold og misbrug Art. 17 beskyttelse af personlig integritet => behov for øget fokus på den psykiatriske patients rettigheder

6 Mulige risici Begrundet tvang, men vilkårlig krænkelse af integritet pga udsat position Ej rimelig tilpasning = rimelige og passende ændringer og tilpasninger, ej byrdefylde Manglende respekt for forskellighed og respekt for værdighed Diskrimination Manglende inddragelse af personen selv

7 Vejen frem.. Inspiration fra: Art. 12: retlig handleevne + art. 1 og 3: naturlig værdighed, selvbestemmelsesret, frihed til at træffe egne valg, uafhængighed af andre, effektiv deltagelse COE anbefaling 1999: bevarelse af handleevne i videst muligt omfang Effektive beskyttelsesmekanismer til at forhindre misbrug og bistå med udøvelse af handleevne = patientens inklusion og deltagelse

8 Konkrete tiltag Sverige og England Udgangspunkt i personens bedste interesse ”God man-skabet” = en støttende mentor, der kun kan agere på baggrund af samtykke Værgemål kun i konkrete situationer og i bestemt anliggende + hensyntagen til Hvad ville personene selv beslutte Opmuntre til deltagelse i beslutning Personens tidligere ønsker Familiens synspunkter

9 DK - sammenligning Værgemål: Statsforvaltningen beslutning - personen inddrages kun, hvis vedkommende kan udtale sig med nytte for sagen Patientrådgiver ved tvangsanvendelse efter LTP: beskikkes af statsforvaltningen efter liste Patienten har ret til udtalelse om beskikkelsen Patienten kan pege på en anden person, også uden for listen Følges med mindre det er utilrådeligt

10 Konkrete forslag til forbedringer Patientens bedste interesse: Inddragelse af patienten i behandlingsplaner og koordinationsplaner ved udskrivning Udpegning af personlig mentor tidligt i forløbet, der også bistår ved konkrete tvangsforanstaltninger Konkret underretning om påtænkte eller mulige tvangsforanstaltninger – frem for generel information


Download ppt "Tvang i psykiatrien – i et menneskeretligt perspektiv Det Centrale Handicapråd 15. marts 2010 Birgitte Kofod Olsen Rådgiver, PhD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google