Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Debatmøde om patientinformation 11. december 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Debatmøde om patientinformation 11. december 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet."— Præsentationens transcript:

1 Debatmøde om patientinformation 11. december 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

2 Debatmøde om patientinformation •Spørgsmål: Hvilket informationsniveau og hvilken informationsform efterspørger nutidens patient - og hvordan kan sundhedsvæsenet efterkomme ønskerne?

3 Debatmøde om patientinformation •Information om Initiale diagnose og prognose Behandling Terminale fase - kontinuerlig proces

4 Debatmøde om patientinformation •Nutidens patient ?

5 Debatmøde om patientinformation •Nutidens patient ? Nutidens patienter er lige så forskellige som de altid har været Den nye udfordring: Internettet

6 Debatmøde om patientinformation •Informationsniveau ?

7 Debatmøde om patientinformation •Informationsniveau ? fra en kortfattet gennemgang af behandlingsplanen og information om mulige effekter og hyppigste forventede bivirkninger til en gennemgang af alternative behandlingsplaner med diskussion af data fra diverse artikler etc.

8 Debatmøde om patientinformation Information af patienter med alvorlige kræftsygdomme er en kompliceret proces som skal individualiseres i relation til patientens baggrund og ønsker

9 Debatmøde om patientinformation •Hvordan undgår vi ”overinformation” ? •Hvordan undgår vi ”overformynderi” ?

10 Debatmøde om patientinformation •Hvordan undgår vi ”overformynderi” ? - sikre at der ”åbnes op” for patientens ønsker om information - ved den mundtlige information - i den skriftlige information

11 Debatmøde om patientinformation •Mundtlig patientinformation •Skriftlig patientinformation - ikke kun ved behandlingsforsøg men ved alle behandlinger •Opfølgende mundtlig patientinformation

12

13 Instruks for patientinformation Informationspolitik i Finsencentret Udgangspunktet for informationspolitikken i Finsencentret er lov nr. 482 af 1.7 1998: ”Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.” Loven har til formål at sikre patienters værdighed, integritet og selvbestemmelsesret. Inden en behandling eller undersøgelse iværksættes, skal patienten give sit samtykke. En forudsætning for dette er, at der er givet tilstrækkelig information.

14 Instruks for patientinformation Information til patienten Lægen har pligt til og ansvar for at give patienten information om sygdom og behandlingsplan, samt om udvikling i sygdommen, ændring i behandlingen eller behandlingsophør. Patienten har krav på at få at vide, hvad han/hun fejler, hvilke behandlingsmuligheder der findes, hvilke komplikationer og bivirkninger der er ved undersøgelse og behandling, hvilke konsekvenser det vil have at undlade behandling, og hvilke muligheder der er for forebyggelse og pleje. Informationen skal altid gives mundtligt og kan, hvor det er hensigtsmæssigt, suppleres med skriftlig information. En skriftlig information må aldrig stå alene, men skal gennemgås og drøftes med patienten. Opmærksomheden henledes også på at der ofte skal indhentes informeret samtykke. Information til patienter og pårørende gives i et samarbejde mellem personalegrupperne.

15 Skriftlig patientinformation •Patienterne får udleveret skriftlig information ved 95 % af alle behandlingsregimer i Onkologisk Klinik

16 Skriftlig patientinformation •Patienterne får udleveret skriftlig information ved 95 % af alle behandlingsregimer i Onkologisk Klinik •Kvaliteten ?

17 Skriftlig patientinformation •Patienterne får udleveret skriftlig information ved 95 % af alle behandlingsregimer i Onkologisk Klinik •Kvaliteten ? - gennemgående god men svingende

18 Skriftlig patientinformation •Patienterne får udleveret skriftlig information ved 95 % af alle behandlingsregimer i Onkologisk Klinik •Kvaliteten ? - gennemgående god men svingende •Iværksat proces for at sikre og højne kvaliteten af alle klinikkens skriftlige patientinformationer

19 Information af kræftpatienter Hvad skal der til for at opnå en “god” information af patient og pårørende ?

20 Information af kræftpatienter Personale •Viden og kompetance •Engagement •Evne og vilje til at sætte sig ind i patientens samlede situation •Evne og vilje til at tage medansvar for patientens valg af behandling

21 Information af kræftpatienter Patient •At være fagligt i “gode hænder” •At interesseret at blive lyttet til •At blive respekteret hvad angår værdier, holdninger og tankegange •At beslutninger tages i samarbejde baseret på dialog •Aldrig at være i tvivl om at personalet kerer sig om dem

22 Debatmøde om patientinformation •Hvordan kan sundhedsvæsenet efterkomme ønskerne ? - fokus og prioritering - uddannelse og supervision - forskning

23 Debatmøde om patientinformation •Hvordan kan sundhedsvæsenet efterkomme ønskerne ? - fokus og prioritering - uddannelse og supervision - forskning - fysiske rammer og TID

24 Information af kræftpatienter Onkologisk Klinik Rigshospitalet Vi er midt i en proces

25 Information af kræftpatienter Onkologisk Klinik Rigshospitalet Vi er midt i en proces - og vi vil altid være midt i en proces


Download ppt "Debatmøde om patientinformation 11. december 2008 Hans von der Maase Klinikchef, professor, dr. med. Onkologisk Klinik Rigshospitalet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google