Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danske Handicaporganisationer – for retten til lige muligheder Konventionspiloterne på besøg i DH’s afdelinger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danske Handicaporganisationer – for retten til lige muligheder Konventionspiloterne på besøg i DH’s afdelinger."— Præsentationens transcript:

1 Danske Handicaporganisationer – for retten til lige muligheder Konventionspiloterne på besøg i DH’s afdelinger

2 Del 2: Hvad indeholder FN’s Handicapkonvention? Konventionspiloter. Del 2, side 2

3 Konventionens opbygning Præambel: Et slags forord 50 artikler 1 til 9: Generelle rettigheder 10 til 30: Konkrete rettigheder 31 til 50: beskæftiger sig i højere grad med formalia. Tillægsprotokol: Borgere kan klage til en international komitè. Ikke underskrevet af Danmark. Konventionspiloter. Del 2, side 3

4 Konventionen understreger: Mennesker med handicap har rettigheder Ret til de samme/lige muligheder som alle andre medborgere Ret til ikke at blive diskrimineret på grund af handicap. Konventionspiloter. Del 2, side 4

5 Personer med handicap omfatter: ”Personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.” Artikel 1 Konventionspiloter. Del 2, side 5

6 Konventionen i Danmark Folketinget har den 28. maj 2009 besluttet, at Danmark skal ratificere FN’s Handicapkonvention Når konventionen er ratificeret betyder det, at den bliver en del af dansk lovgivning. Regeringen har inden da undersøgt, om der skal ændres i den nuværende lovgivning, således at der ikke er love, der er i strid med konventionen. Konventionspiloter. Del 2, side 6

7 Ill. Af eksempel Lige muligheder? Konventionspiloter. Del 2, side 7 Har Tobias lige muligheder, når han gerne vil i svømmehallen, men det er mor, der skal hjælpe ham i badetøjet? - Hvor skal de gå ind for at skifte?

8 Hvem skal efterleve konventionen? Den offentlige sektor, herunder: Staten Regionerne Kommunerne. Den private sektor, herunder: Virksomheder Organisationer - og den enkelte medborger. Konventionspiloter. Del 2, side 8

9 Konventionspiloter. Del 2, side 9 Louise vil have uddannelse, arbejde og gå til forældremøder… Ret til at deltage på lige fod – også når man har brug for en tegnsprogstolk..

10 To typer rettigheder 1. Borgerlige og politiske rettigheder –Skal være opfyldt straks. Fx. Retten til at stemme, retten til at udtale sig, information til den brede offentlighed mv. (eksempler er artiklerne 18, 21, 29) Konventionspiloter. Del 2, side 10

11 To typer rettigheder 2. Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder –Skal i videst mulig udstrækning opfyldes inden for de ressourcer, der er til rådighed. Fx. Retten til uddannelse, retten til arbejde, retten til fritidsliv, kultur og idræt mv. (eksempler er artiklerne 24, 27, 30) Konventionspiloter. Del 2, side 11

12 Kan man være lægdommer, når man ikke kan se? Konventionspiloter. Del 2, side 12 Ret til at deltage på lige fod – også i Retten!

13 Artikel 3 - Konventionens 8 principper Vigtige pejlemærker - og stærkt anvendelige også i forhold til det det lokale handicappolitiske arbejde! Konventionspiloter. Del 2, side 13

14 Artikel 3 - Konventionens 8 principper a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlig autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer. Konventionspiloter. Del 2, side 14

15 Artikel 3 - Konventionens 8 principper b) Ikke-diskrimination Konventionspiloter. Del 2, side 15

16 Artikel 3 - Konventionens 8 principper c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet Konventionspiloter. Del 2, side 16

17 Konventionens 8 principper (artikel 3) d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap, som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden. Konventionspiloter. Del 2, side 17

18 Artikel 3 - Konventionens 8 principper e) Lige muligheder Konventionspiloter. Del 2, side 18

19 Artikel 3 - Konventionens 8 principper f) Tilgængelighed Konventionspiloter. Del 2, side 19

20 Artikel 3 - Konventionens 8 principper g) Ligestilling mellem mænd og kvinder Konventionspiloter. Del 2, side 20

21 Artikel 3 - Konventionens 8 principper h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet. Konventionspiloter. Del 2, side 21


Download ppt "Danske Handicaporganisationer – for retten til lige muligheder Konventionspiloterne på besøg i DH’s afdelinger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google