Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Psykoedukation for unge i OPUS-behandling"— Præsentationens transcript:

1 Loven, dine rettigheder og din e-journal Tema i psykoedukation til unge i OPUS behandling

2 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Program Velkommen Tavshedspligt Samtykke Elektronisk journal PAUSE Rettigheder i forbindelse med tvangsanvendelse Hvordan har dagen været? Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

3 Samtykke og tavshedspligt
Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, må ikke videregives Videregivelse kan dog ske, når der er givet samtykke. Indenfor sygehusvæsenet gælder specielle regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger. Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

4 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Formål med e-journal At forbedre kvalitet og sikkerhed i patientbehandling, ved at skabe sammenhængende forløb, hvor relevante oplysninger kan deles mellem sygehuse og praktiserende læger. Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

5 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Elektronisk journal Hvis du er i behandling hos eller i konsultation med din egen læge, en vagtlæge eller i behandling på sygehuse i andre regioner, giver e-journal mulighed for, at læger straks kan indhente dine journaldata fra tidligere behandling på regionens sygehuse. Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

6 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Elektronisk journal Region Sjællands borgere har adgang til deres journal på nettet E-journal giver patienter bedre mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i sin egen behandling. Med e-journal kan relevante oplysninger desuden deles mellem sygehuse og praktiserende læger. E-journal er et nationalt projekt, hvor patienter og læger i hele landet kan få adgang til journaldata fra sygehusene. Journaldata fra dine behandlingsforløb på hospitaler eller i psykiatrien i Region Sjælland overføres til e-journal på Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

7 Hvilke oplysninger kan man se?
Oplysningerne er tilgængelige efter 14 dage, når de er registreret på hospitalet Oplysninger efter tilgængelige i e-journal Efter Patientretsstillingslovens §20, stk. 1, har en patient ret til at få indsigt i sin egen journal Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

8 Adgang til e-journalen
Din journal ligger på Internettet, men det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i den. For at få adgang til e-journalen kræver det internetadgang og et NemID . E-journal giver mulighed for indsigt og aktiv deltagelse i egen behandling, fordi man kan følge mere med i hele forløbet. Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

9 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Elektronisk journal Lovgivning: Brugen af e-journalen hører under lovgivning om blandt andet tavshedspligt og adgang til fortrolige oplysninger. Det skal fremhæves, at der føres tæt kontrol med praktiserende lægers brug af e-journalen. Til underviseren: For referencer, læs undervisningsbilag 2 til temaet ’Lov og ret samt e-jounal’ Psykoedukation for unge i OPUS-behandling Version til pilottest - april 2012 9

10 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Pause Psykoedukation for unge i OPUS-behandling Version til pilottest - april 2012 10

11 Regler for anvendelse af tvang
Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og hospitaler Tvang må først anvendes når der er gjort alt hvad der er muligt for at få patienten til at medvirke frivilligt Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang Patienten får beskikket en patientrådgiver Lovbekendtgørelse nr af 02/12/2010 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

12 Betingelser for tvangsindlæggelse
Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling Det er tilfældet, når: Udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet Patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

13 Forskellige former for tvang
Tvangsbehandling Tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt Personlig skærmning ud over 24 timer Tvungen personlig hygiejne Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

14 Patientrådgiver og klager over tvang
Klage over tvang fremsættes mundtligt eller skriftligt overfor én af personalet eller direkte til sygehusmyndigheden Patientrådgiveren kan hjælpe med at fremsætte klagen Klagen behandles i det psykiatriske patientklagenævn Tvangsindgrebet må ikke udstrækkes ud over det i loven fastsatte tidsrum Patientrådgiver skal rådgive og vejlede patienten vedrørende indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset Psykoedukation for unge i OPUS-behandling

15 Psykoedukation for unge i OPUS-behandling
Tak for i dag Hvad har været brugbart i dag? Har I lyst til at komme næste gang? Udfyld venligst evalueringsskema Psykoedukation for unge i OPUS-behandling 15


Download ppt "Psykoedukation for unge i OPUS-behandling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google