Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialysebehandling er, uanset dialysemetode, en belastning og betyder store ændringer i det daglige liv for den hvis liv afhænger af dialyse og for de nære.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialysebehandling er, uanset dialysemetode, en belastning og betyder store ændringer i det daglige liv for den hvis liv afhænger af dialyse og for de nære."— Præsentationens transcript:

1 Dialysebehandling er, uanset dialysemetode, en belastning og betyder store ændringer i det daglige liv for den hvis liv afhænger af dialyse og for de nære pårørende.

2 Hvordan påvirker sygdommen og dialysebehandlingen patientens livskvalitet?
Hvad er afgørende for valget af dialysemetode? Hvilke behov er der for understøttende omsorg og teknisk assistance ved udgående dialyse, og hvordan kan disse behov tilgodeses? Hvilke fordele og ulemper oplever patienter og pårørende ved de forskellige dialysemetoder?

3 Litteraturstudie: Interviewstudie:
systematisk søgning i relevante databaser læsning og vurdering af udvalgt litteratur inklusion af 69 primære studier Interviewstudie: fokusgruppeinterviews med patienter i forskellige dialysemetoder, og deres pårørende fokusgruppeinterview med nyresyge for hvem det snart var aktuelt med dialyse, og deres pårørende

4 Hvordan påvirker sygdommen og dialysebehandlingen patientens livskvalitet?
Dialysebehandling ændrer grundlæggende det daglige liv for såvel patienten som dennes pårørende Der er ingen sikker evidens for at der er forskel på selvvurderet helbred mellem de forskellige dialysemetoder Alder, komorbiditet og den måde hvorpå patient og pårørende evner at håndtere sygdom og behandling på har formentlig betydning for i hvilken grad de belastes af sygdom og dialysebehandling Involvering i, og viden om sygdom og behandling, i det omfang patient og familie magter det, synes at have betydning for accept og tilfredshed

5 Hvad er afgørende for valget af dialysemetode?
Planlagt dialysestart med forudgående tværfaglig information og undervisning i bl.a. dialysemetoder ser ud til at have betydning for et øget valg af udgående dialysemetoder Især de udgående dialysemetoders større fleksibilitet har betydning for valg af disse Patienterne er ofte tilfredse med nuværende dialysemetode og ikke specielt motiveret for at ændre denne

6 Hvilke fordele og ulemper oplever patienter og pårørende ved de forskellige dialysemetoder?
Der opleves såvel fordele som ulemper ved de forskellige dialysemetoder Hvad er motivationen for at vælge en udgående dialysemetode? Mindre tidsforbrug, bl.a. ved at undgå transport til dialysecentret, er en motivation for at vælge en udgående dialysemetode Fleksibilitet og uafhængighed, herunder mulighed for selv at tilrettelægge dialysetidspunkt og hyppighed, mulighed for at lægge dialysen på et tidspunkt hvor der ikke tages tid fra andre aktiviteter, mulighed for at forblive i arbejde er motivation for at vælge en udgående dialysemetode Mulighed for øget dialysetid er i en vis udstrækning en motivation for at vælge en udgående dialysemetode

7 Hvilke behov er der for understøttende omsorg og teknisk assistance ved udgående dialyse, og hvordan kan disse behov tilgodeses? Behovet for understøttende omsorg og teknisk assistance varierer afhængigt af patientens formåen Understøttende omsorg og teknisk assistance må være let tilgængeligt og kan have betydning for valg af udgående dialysemetode og for hvor godt denne fungerer

8 Kan antallet af patienter i udgående dialyse øges?
Der må være et reelt tilbud om udgående dialysemetoder Reel information om fordele og ulemper ved de forskellige dialysemetoder må tilbydes tidligt i forløbet og gentages ved behov Information og inddragelse af patient og pårørende i behandlingen med udgangspunkt i det liv patienten lever, og ønsker at leve som dialysepatient, kan have betydning for at flere patienter vælger en udgående dialysemetode


Download ppt "Dialysebehandling er, uanset dialysemetode, en belastning og betyder store ændringer i det daglige liv for den hvis liv afhænger af dialyse og for de nære."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google