Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Niels Jørgen Andersen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Niels Jørgen Andersen."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Niels Jørgen Andersen

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvem skal vi forhandle med  Den forhandlingsberettigede organisation  Hovedorganisation  Lokalafdeling  Tillidsrepræsentant  Akademikere  Aftale om frit organisationsvalg  Interesserne kan varetages af anden organisation end den, medarbejderen qua sin uddannelse er henført til  Hvis medarbejderen er medlem af en anden, ikke- forhandlingsberettiget organisation (F.eks. Kristelig Fagbevægelse)  Ret til en forhandling, jfr. FU § 10  Ikke krav på at forhandlingen udmøntes i en konkret aftale  Den uorganiserede

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forhandling af løn ved nyansættelser (1)  Overvejelser inden stillingsopslaget  Niveauet for funktioner (kompleksitet, ansvar m.v.)  Niveauet for kvalifikationer (kræves en bestemt uddannelse eller erfaring?)  Hvilken målgruppe henvender du dig til?  Hvordan var forgængeren aflønnet?  Hvor ligger det forventelige og maksimale lønniveau for stillingen  Gennemgang af ansøgninger  Er der ”overkvalificerede”?  Skal vi nødvendigvis ansætte den bedste for at udfylde stillingen? Udvælg til ansættelsessamtale Overvej inden samtalen lønniveauet for den enkelte indkaldte ansøger  d

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forhandling af løn ved nyansættelser (2)  Ansættelsessamtalen  Spørg til ansøgerens forventninger til lønnen  Hvis forventningerne ikke kan opfyldes, så sig det.  Lønforhandlinger foregår ikke med ansøgeren

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forhandling af løn ved nyansættelser (3)  Lønforhandlingen  Ansættelses- og løntilbud / tiltrædelsestidspunkt  Lønnen skal være på plads inden ansættelsen Hvis enighed om lønnen ikke kan opnås  Tiltrædelsestidspunktet udskydes  Evt. a’contoløn, f.eks. svarende til tidligere stillingsindehaver  Tvisteløsningssystemet

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Lønforhandling ved væsentlige stillingsændringer  Væsentlig stillingsændring  Sammenligning af stillingen før og efter  Forekommer f.eks. I forbindelse med  Etablering af ny struktur  Tillæggelse af koordinerings- og ledelsesopgaver  Ændring af stillingens kvantitative og/eller kvalitative indhold  Er knyttet til en bestemt dato  Ingen væsentlig stillingsændring ved en glidende udvikling  Nye opgaver betragtes ikke i sig selv som en væsentlig stillingsændring

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forberedelse af de årlige lønforhandlinger (1)  Aftal procedure med organisationen  Tidsplan, proceduren for udveksling af forslag m.v.  Ikke initiativ, hvis kun få i gruppen, og ledelsen ikke agter at fremsætte lønforslag.  Hvis intet aftalt: 6 ugers forhandlingsfrist  Datagrundlag til organisationerne  Hjælp med at fremskaffe datagrundlag til organisationerne  Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Forberedelse af de årlige lønforhandlinger (2)  Vurdering af råderum  1,25 %  Frie midler  Egne lønforslag  Økonomiske konsekvensberegninger  Konsekvenser i forhold til institutionens lønstruktur  Konsekvenser i forhold til helheden i Region Midtjylland  Prioritering af egne lønforslag  Udveksling af forslag med organisationen og/eller  Fremsættelse af forslag over for organisationen  Prioritering af de samlede forslag til forhandlingen

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Afvikling af de årlige lønforhandlinger  Forhandlingen  Aftalens indgåelse  Aftaleskemaet  Underretning af medarbejderen  Underretning af lønkontor  Underretning af medarbejdere, der ikke kom i betragtning

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan lokal løndannelse anvendes til? (1) Funktionsløn  Varetagelse af funktioner, der ligger ud over det, der forudsættes honoreret via grundlønnen  Kan aftales for personalegrupper eller enkelte medarbejdere  Kvalifikationsløn  Faglige kvalifikationer, f.eks. uddannelse og erfaring  Personlige kvalifikationer, f.eks. Fleksibilitet, samarbejdsevne m.v.  Resultatløn

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad kan lokal løndannelse anvendes til? (2)  Pensionsforbedringer  Udbygning / etablering af pensionskasse- og pensionsforsikringsordninger  Supplerende pensionsordninger for tjenestemænd  Uddannelse  Løn og pensions i f.m. efter- og videreuddannelse  Dækning af udgifter til transport, kursusafgift, lærebøger m.v.  Seniorpolitiske ordninger

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tvisteløsningssystemet  Fase I-forhandling  Lokal forhandling med HR’ s medvirken  Fase II-forhandling  Lokal forhandling med bistand af hovedorganisationerne  Fase III-forhandling  Central forhandling mellem hovedorganisationerne  Fase IV-forhandling  Paritetisk nævn 3+3  Hvis enighed ikke kan opnås udpeges en uvildig person, evt. under medvirken af formanden for Forligsinstitutionen


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Niels Jørgen Andersen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google