Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Kim Wissendorff og Mads Vestergaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Kim Wissendorff og Mads Vestergaard."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Kim Wissendorff og Mads Vestergaard

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvad har vi at forhandle for det økonomiske råderum og udmøntningsgarantien  Det økonomiske råderum  Hvad er udmøntningsgarantien  Hvem er omfattet i 2007  Opgørelse af udmøntningsgarantien  Hvilke aftaler indgår i garantien  Retningslinier for Region Midtjylland  Administration af garantien

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det økonomiske råderum Det økonomiske råderum påvirkes af budgettet, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året, fx:  Forlodsfinansiering ved OK-05: 1,25 % i 2007  Personaleomsætning og –sammensætning  Effektiviseringer  Forhåndsaftaler – lokalt såvel som centralt aftalte, fx TR-vilkårsaftalen  Eventuelle seniorpolitiske tiltag  Barselsudligningsordningen (reservere 0,96 % af budgettet)  osv.

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse  Arbejdsmarkeds parter har ved OK05 aftalt at anvendelsen af lokale lønmidler skal dokumenteres på regionsniveau og i 2007 inden for 4 garanti- grupper.  Hvis ikke 1,25 % kan dokumenteres anvendt inden for hver garantigruppe, skal midlerne udmøntes efterfølgende tillagt et strafbeløb på 15 % af den manglende udmøntning. Hvad er udmøntningsgarantien

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien  Alle personalegrupper er omfattet i 2007  Garantien skal opgøres på 4 garantigrupper på regionsniveau Hvem er omfattet i 2007

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Amt 2006 1 kar 1,25% til udvalgte personalegrupper Region AC Chefer Region Resten Region Sundheds- kartellet Region SL, FOA, LC 2007 4 kar 1,25% til alle Udmøntningsgarantien Hvem er omfattet i 2007

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien Hovedregelen:  I opgørelsen indgår summen af lokale aftaler, der i garantiåret udmøntes med hjemmel i bestemmelserne om lokal løndannelse (Aftale om ny løndannelse) Undtagelser fra hovedreglen:  Aftaler om lokal løndannelse i forbindelse med nyansættelser.  Aftaler, herunder aftaler om engangsbeløb, der lokalt er enighed om, helt eller delvis erstatter/viderefører tidligere aftaler.  Hvis der ikke kan opnås enighed beslutter arbejdsgiveren i første omgang om aftalen medtages i opgørelsen.  Konstateret uenighed skal fremgå af aftalen (regionens aftale- skema ifm individuelle aftaler og anden dokumentation ifm. forhåndsaftaler). Hvilke aftaler indgår i garantien

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien  Det er besluttet, at forhandlingskompetence og ansvar for opfyldelse af udmøntningsgarantien skal følges ad.  Det betyder, at i tilfælde af, at udmøntningsgarantien for 2007 ikke opfyldes på regionsniveau i hver af de 4 garantigrupper er det i sidste ende de enkelte insti- tutioner og sygehuse, der ikke har opfyldt garantien, som inden for de givne budgetmæssige rammer, vil komme til at bære den finansielle byrde i form af den manglende udmøntning tillagt strafbeløbet på 15 %. Retningslinier for Region Midtjylland

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien  Det er den enkelte institution har ansvaret for at træffe aftale om et tillæg skal medregnes i udmøntningsgarantien  Hertil anvendes aftaleskemaet til navngivne personer, hvor parterne ved udfyldning skal tage stilling til, om aftalen er omfattet af garantien. Hvor ikke andet anføres medtages aftalen automatisk i udmøntningsgarantien.  En række aftaler kan ikke registreres på regionens aftaleskemaer og i lønsystemet og skal derfor registreres i et web-baseret skema, som Silkeborg Data stiller til rådighed på deres hjemmeside for SD Datawarehouse: Det drejer sig om lokallønsaftaler i forbindelse med timelønnede, pensionsforbedringer og udgifter til udannelsesformål samt senior- og fratrædelsesordninger. Administration af garantien

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien  Den 1. februar 2007 forhandles der en aftale om et varigt tillæg på plads for en allerede ansat medarbejder. Ikrafttrædelsen på aftalen er den 1. oktober 2006, og udbetalingen starter med februar 07-lønnen. En sådan aftale vil ikke skulle tælle med i garantien. Medarbejder A på institution X i Region Midtjylland oppebærer et funktionstillæg på 10.000 kr. og siger sin stilling op. Medarbejder B rekrutteres til stillingen fra institution Y i Region Midtjylland. Der er derfor tale om et internt stillingsskift. Der aftales et funktionstillæg på 10.000 kr. til medarbejder B for at udføre den samme funktion, som den fratrådte medarbejder. I denne situation vil der være tale om en videre- førelse af den tidligere aftale, og aftalen tælles ikke med i garantien. Eksempler

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien Hvis medarbejder Bs funktionsløn i ovenstående eksempel i stedet aftales at være 12.000 kr., vil forhøjelsen udover medarbejder Bs tillæg, dvs. 2.000 kr., skulle tælles med i garantien, da der er tale om en delvis videreførelse. Af løntekniske årsager skal der på aftale-skemaet derfor oprettes et nyt tillæg på 2.000 kr. og tillægget skal markeres som omfattet af garantien. Eksempler

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien Eksempel på éngangsvederlag  Et éngangsvederlag udbetales i 2007 til en allerede ansat medarbejder A. Vederlaget angår arbejde, der er udført i 2006. Da det er udbetalingstidspunktet, som er afgørende for éngangsvederlag, skal det tælles med i garantien i 2007. Eksempler

13 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Udmøntningsgarantien  HR-afdelingens hjemmeside vedr. udmøntnings- garantien:  HR-afdelingens hjemmeside vedr. retningslinier for forhandlinger af midler til lokal løndannelse  Værktøjer fra Silkeborg Data i relation til udmønt- ningsgarantien. Der vil også blive udsendt særskilt information herom via mail. Info


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk HR Løn og Personale Kim Wissendorff og Mads Vestergaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google