Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start??? ved Mette Marie Madsen Formand for FYC.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start??? ved Mette Marie Madsen Formand for FYC."— Præsentationens transcript:

1 De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start??? ved Mette Marie Madsen Formand for FYC

2 De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start ved Mette Marie Madsen Formand for FYC

3 De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start??? ved Mette Marie Madsen Formand for FYC

4 Baggrund Ultimo 2008: Ansvaret for HU-ansættelser overgik fra Det nationale Vurderingsudvalg til decentralt regi i Danske Regioner ”Pointsystemet” afløses af ”den faglige profil” samt ansættelsessamtaler

5 Baggrund Kongstanken med ændringerne: Effektiv og ensartet sagsgang Afkortet ansættelsesproces Mere fleksibilitet i ansættelsesproceduren Mindre dokumentationsmængde Dokumentnr. 39599/08 fra Danske Regioner

6 Baggrund Regionernes retningslinjer: Videreuddannelsessekretariaterne har ansvaret og sikrer overholdelse af retningslinjerne DCS udpeger 1-3 medlemmer til ansættelsesudvalgene  national ensartethed og overholdelse af regler Dokumentnr. 39599/08 fra Danske Regioner

7 Baggrund Regionernes retningslinjer: Prioritering af ansøgere sker i hht. DCS’s faglige profil Ansættelsesudvalgene kan forestå fortolkning af den faglige profil. Skal være ansøgerne bekendt ved opslag af stillingerne Dokumentnr. 39599/08 fra Danske Regioner

8 Baggrund Regionernes retningslinjer: Alle ansøgere indkaldes som udgangspunkt til samtale Hvis ikke, skal der foreligge et velbeskrevet grundlag for udvælgelse af ansøgere til samtale Referater fra ansættelsesudvalgenes møder skal indeholde begrundelse for udvalgenes prioritering af ansøgere Dokumentnr. 39599/08 fra Danske Regioner

9 1. runde 2009 – de 3 regioner Repræsentanter udpeget af DCS: 3 fra FYC 3 fra DCS dvs. 1 fra hver af de 3 regioner Desuden en YL-repræsentant i hver region = minimum 3 uvildige repræsentanter med ved alle møder/samtaler

10 1. runde 2009 – de 3 regioner Antal ansøgere og antal stillinger: 1.10 ansøgere til 5 stillinger 2.13 ansøgere til 3 stillinger 3.16 ansøgere til 3 stillinger

11 1. runde 2009 – de 3 regioner Formøder: Repræsentanter ved formøde: 1.1 fra FYC, 0 fra DCS, 0 fra YL 2.Intet formøde 3.Intet formøde

12 1. runde 2009 – de 3 regioner Repræsentanter ved ansættelsessamtalerne: 1.1 fra FYC, 1 fra DCS, 0 fra YL 2.1 fra FYC, 3 fra DCS, 1 fra YL 3.1 fra FYC, 1 fra DCS, 1 fra YL

13 1. runde 2009 – de 3 regioner Fortolkning af den faglige profil: 1.Forskning stort set det eneste, der blev prioriteret 2.Ingen fortolkning  alle indkaldt til samtale 3.Fortolkningen ikke diskuteret før på selve ansættelsesdagen – hvor den alligevel blev over-ruled ved selve besættelsen af stillingerne

14 1. runde 2009 – de 3 regioner Prioritering af ansøgere til samtale: 1.7 ud af 10 til samtale efter diskussion til formødet af, om samtaler i det hele taget var nødvendige 2.Alle til samtale 3.6 ud af 16 til samtale. Prioritering og antal bestemt af Videreudd.sekretariatet

15 1. runde 2009 – de 3 regioner Hvad talte ved endelig udvælgelse til stillingerne? At ansøger var god til at sælge sig selv ved samtalen At få puslespillet til at passe med hvilke ansøgere, der havde prioriteret hvilke stillinger Hvilke overlæger, der ville have hvem Den faglige profil (frit fortolket uden at nogen af ansøgerne – som det kræves – kendte til fortolkningen på ansøgningstidspunktet)

16 1. runde 2009 – de 3 regioner Konklusion: Stor diskrepans mellem regionerne mht. –Vægtning af kvalifikationer / fortolkning af den faglige profil –Antal ansøgere til samtale –Udvælgelse af ansøgere til samtale –Endelig udvælgelse til stillingerne –Deltagelse af uvildige repræsentanter

17 1. runde 2009 – de 3 regioner Spørgsmål : Bliver HU-stillingerne på ovenstående måde besat af de ansøgere, der er bedst kvalificeret til at blive speciallæger i kardiologi??

18 Hvordan kommer vi videre? Regionernes retningslinjer overholdes! Ansættelsesudvalget blindet for hvilke stillinger, ansøgerne har søgt ≥ 2 DCS-repræsentanter til stede ved alle møder og samtaler FYC-repræsentanterne kan cirkulere mellem de 3 regioner (≥ 1 til alle møder/samtaler) DCS udarbejder en vejledende fortolkning af den faglige profil særligt med fokus på, hvem der skal udvælges til samtale ANDRE FORSLAG / IDÉER???

19 ORDET ER FRIT

20 OG NU TIL NOGET HELT ANDET…

21 FYC’s og DCS’s UDDANNELSES- PRIS 2009 Sponsoreret af GlaxoSmithKline


Download ppt "De nye HU- ansættelsesprocedurer – Godt fra start??? ved Mette Marie Madsen Formand for FYC."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google