Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af fiktionskompetence

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af fiktionskompetence"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af fiktionskompetence
Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

2 Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt
CKF’erne om analyse og fortolkning (meget selektiv gengivelse i forhold til sprog, litteratur og kommunikation) Målet er at eleverne skal kunne: Samtale ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til litterære begreber (2. kl.) Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster ud fra både oplevelse og analyse (6. kl.) Fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse (9. kl) Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

3 Analyse og fortolkning Lützen, Peter Heller: Analyse og relevans
Analyse er ordnede iagttagelser (se næste dias – analyse handler om iagttagelse af tekstens dele), mens fortolkning er en overvejelse over tekstens samlede betydning eller budskab (Lützen, s. 22). Fortolkning er en dobbelt aktivitet: På den ene side skal man forstå noget uden for sig selv – nemlig en tekst. På den anden side skal man forstå noget i sig selv…At fortolke er i høj grad at formulere (Lützen, s. 23). At fortolke vil sige at udlægge, hvad en tekst udtrykker (Prøvevejledning i dansk. Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

4 Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt
Analyse og fortolkning Henningensen: Analysestrategi og metode. I: Læsefrugter (s ) Tekstlæsning kan bestå af tre faser: syntese (den første læseoplevelse) analyse ny syntese (på et mere bevidst plan) Ordet analyse er græsk og betyder opløsning af en helhed i dens enkelte bestanddele…Det modsatte af analyse er syntese. Det betyder sammenfatning af enkeltheder til en helhed…(s. 58) Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

5 Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt
Bo Steffensen: Når børn læser fiktion (pixinoter om den ”kontrakt” som en læser bør indgå med teksten, når en tekst læses fiktivt. Bør suppleres med læsning af Steffensen selv) Teksten læses som fiktion Teksten har ingen direkte virkelighedsreference Når man læser fiktionen, sættes der parentes om den virkelige verden Afsenderen gøres til en fortæller (der opstår et skel mellem forfatter og fortæller) Fortælleren har den fulde autoritet og taler sandt Den fiktive læseform etablerer en form for autoritets-hierarki En fiktiv læsning bringes i stand ved fordobling Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

6 Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt
At læse med fordobling Henkel: At læse med fordobling (I. Stjernebilleder 1, s ) Thomas Illum Hansen: Procesorienteret litteraturpædagogik (se stikordsregisteret hos Illum Hansen) ”Ofte anvendes begrebet at læse med fordobling om litteraturens pædagogiske potentiale. Det henviser til det forhold, at man i læsningen af en skønlitterær tekst åbner både et handlingsplan (handler om) og et tolkningsplan (drejer sig om), som gør det muligt at anskue teksten som et udtryk for almene og eksistentielle udsagn og sætte sig selv i forhold hertil”. (Henkel, s. 41) Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt

7 Forskningsartikel om progression i fiktionskompetence
Kampp, Bodil: Man flyver da ikke væk når man bliver kysset! - Elevers og læreres læsninger af senmoderne, kompleks børnelitteratur I: Nedslag i børnelitteraturforskningen 5. - Roskilde Universitetsforlag, (3.7.og 9.klassers samtaler om ”Klaveret” af Louis Jensen) Anna-Marie Hansen, University College Lillebælt


Download ppt "Udvikling af fiktionskompetence"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google