Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig læsning i naturfagene

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig læsning i naturfagene"— Præsentationens transcript:

1 Faglig læsning i naturfagene

2 Hvorfor faglig læsning?
Tilegnelse af viden gennem læsning er særdeles vigtig i udviklingen af elevernes faglige kompetencer I nyere undervisningsformer skal eleverne selv finde informationer, formulere projekter og være ansvarlige overfor egne læreprocesser (Elisabeth Arnbak, forfatter)

3 Hvorfor faglig læsning i naturfagene?
Fælles mål 2009: Arbejdsmåder og tankegange Efter 6.klasse (natur/teknik) ”konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette” Efter 9.klasse (geo, bio, fysik/kemi) ”læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster”

4 Hvad kendetegner fagbøger?
koncentrerede i deres sprog og indhold mange vanskelige ord ofte passive former (modsat i talesprog) ujævn rytme (skiften ml. korte og lange sætninger) sammensatte tekster suppleret med diverse figurer

5 forforståelse + ordafkodning + forståelsesstrategier
Læseforståelse god læseforståelse = forforståelse + ordafkodning + forståelsesstrategier

6 Læseforståelse kræver, at læseren
kan identificere de enkelte ord i teksten kender betydningen af tekstens nøgleord kan aktivere relevante indre forestillingsbilleder kan drage følgeslutninger har velfungerende arbejdshukommelse kan udnytte sin viden om teksttyper til effektiv læsestrategi er bevidst om sit formål med at læse teksten

7 Elever med dansk som andetsprog
Her er det desuden ekstra vigtigt at .... arbejde med ordkendskab OBS på fonetiske udfordringer medtænke forskelle i erfaringsverden

8 Sproget i teksten - metaforer
Benyttelse af analogier til forklaring af begreb Analogier og andre metaforer bruges som erkendelsesredskab og hjælper os til at håndtere den verden, vi lever i Johansen 2004

9 Sproget i teksten Forståelse af en tekst.....
……kræver at man kender mindst 80% af alle ord (i Nation 1993) - i Gimpel 1995 nævnes 95%): Før-faglige begreber Faglige begreber

10 Opgave Find en side i en fagbog, som indeholder en del tekst.
Nedskriv de ord, som du vil betegne som faglige ord/ begreber Nedskriv dernæst de før-faglige begreber

11 Teksttyper beretning rapport forklarende tekster instruerende tekster
overtalende tekster diskuterende tekster -> kendskab til teksttyper letter læseforståelsen (Elisabeth Arnbak 2008)

12 Instruerende tekster Formål
At beskrive hvordan noget skal udføres gennem en række sekventielle trin Typiske træk Et udsagn om hvad endemålet er En liste med materialer/ udstyr En række trin for at nå målet Ofte en illustration eller et diagram

13 Vurdering af øvelsesvejledninger m.h.t. teksttype
Arnbak s.42

14 Find læseretningen på samme tekstside, sådan som du vil angive den for dine elever

15 Læsning er en proces Læsning er en aktiv, meningssøgende proces med en række delprocesser i læsearbejdet Før læsning Under læsning Efter læsning

16 Arbejdsindsats i delprocesserne
Før læsning (50%) ordkendskab viden om emnet Under læsning (40%) reflekteren Efter læsning (10%) arbejde med ordhieraki

17 God fornøjelse med læsningen i naturfag!

18 Litteratur om faglig læsning
Arnbak, Elisabeth: Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Gyldendal 2008 Fredheim, Gerd: At læse for at lære – en praksisbog i læringsstrategier. Gyldendal 2006 Johansen, Mikkel W.: Roser er røde, metaforer er blå. Aktuel Naturvidenskab nr. 5, 2004 Og om tosprogede…. Gimpel, Jørgen: Bakker og udale. Sprogforum 1995, nr.3. Laursen, Helle Pia: Men du kan vel forstå dansk – fokus på det flersprogede klasserum, Kbh. Kommune – CVU København og Nordsjælland 2004


Download ppt "Faglig læsning i naturfagene"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google