Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv
Lærerens analyse og fortolkning Undervisning i og med romanerne med henblik på dannelse og kompetencer i dansk 3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv

2 Program Praktikerfaringer i dansk Oplæg til arbejdet med romanerne
Vi tager en runde Oplæg til arbejdet med romanerne Praktiske aftaler: Studietimer og grupper – hvordan? Skoleovertagelse – status og opgaver

3 Sum med praktikgruppen i 5 minutter
Hvilke observationer vil I dele med jeres holdkammerater i runden omkring praktikerfaringer? Observationer vedr. elevforudsætninger Observationer vedr. (dansk)lærerfaglige problemstillinger Andre relevante observationer

4 Beskrivelse af forløbet
Forløbet skal tænkes som en proces, hvor de tre romaner analyseres og fortolkes med henblik på at identificere mulige undervisningsaktiviteter og det dannelses/ kompetencepotentiale romanerne rummer Kapitlerne I skal læse i ”Stjernebilleder” tænkes som den analyseguide I kan anvende i forhold til arbejdet med romanerne.

5 processen (torsdag uge 49) Oplæg ved rabo – vi fordeler romanerne på grupper (studiegrupper): Udarbejder lærerfaglig analyse og fortolkning af romanerne Giver bud på hvilke kompetence/dannelsesmål analysen afføder Giver bud på enkelte forslag til undervisningsaktiviteter i forbindelse med læsningen af romanerne i folkeskolens 9.klasse. (uge 51) Grupperne fremlægger arbejdet for hinanden og lægger et skriftligt produkt ud på studienet.

6 Grupper på romaner Max. 3 i hver gruppe
Efter umiddelbar interesse - englekraft og ægte brøker (evt. fangeren i rugen) Rabo fordeler endeligt 

7 Den lærerfaglige analyse
Én definition: ”Den lærerfaglige analyse og fortolkning er den analyse og fortolkning som indgår i lærerens faglige forberedelse.” Er den hensigtsmæssig?

8 Den lærerfaglige analyse
Thomas Illum Hansen i ”Procesorienteret litteraturpædagogik: Synlig sammenhæng mellem den lærerfaglige analyse og den litteraturpædagogiske praksis Hvis praksis skal være flerstemmig og åbent fortolkende, må: Den lærerfaglige analyse ikke være mesterfortolkninger eller ideallæsninger Den lærerfaglige analyse og karakteristik af teksten finde og fremhæve de træk ved teksten der kan skabe en flerstemmig fortolkningsproces

9 Den lærerfaglige analyse
Den procesorienterede litteraturpædagogik som beskrevet af TIH er ikke en ”anything goes” tilgang. Læreren skal tværtimod have et godt overblik over teksten, have foretaget en udtømmende analyse – dog hele tiden med blik for den litteraturpædagogiske praksis (jf. ”Stjernebilleder, b.1 s.48)

10 Den lærerfaglige analyse – englekraft (x-antal grupper)
Anvend den analyseguide, der præsenteres i ”Stjernebilleder” på romanen: Fortæller og synsvinkel Handling, komposition og tid Personer og miljø Sproget – tekstens æstetik Tema og motiv Tænk analysen som led i lærerens forarbejde, hvor de steder i teksten fremhæves, der kan skabe en flerstemmig fortolkningsproces

11 Den lærerfaglige analyse – ægte brøker (x-antal grupper)
Anvend den analyseguide, der præsenteres i ”Stjernebilleder” på romanen: Fortæller og synsvinkel Handling, komposition og tid Personer og miljø Sproget – tekstens æstetik Tema og motiv Tænk analysen som led i lærerens forarbejde, hvor de steder i teksten fremhæves, der kan skabe en flerstemmig fortolkningsproces

12 Didaktiske kategorier (jf. Hiim og Hippe)
indhold Elev- og lærerforudsætninger arbejdsmåder rammefaktorer Vurdering mål

13 Kompetencer og arbejdsmåder
Weekend på Motel Paradis: Dyk ned i scenen hvor hovedpersonen finder blomkålene i drivhuset. Er det bare blomkål hun finder. Skriv hvad I tror det er og begrund gerne med eksempler fra teksten? Den hermeneutiske kompetence, scenariekompetencen??!!

14 Kompetencer og mål Kompetencer kan indgå som mål i forskellige undervisningsforløb i dansk: Eks.: målet i et forløb med romanen ”Nordkraft”: At eleverne: Udvikler etiske kompetencer, herunder at kunne skelne mellem negative og positive handlinger, samt at kunne beskrive, begrunde og diskutere, hvad man forstår ved disse Udvikler empatiske kompetencer, hvor de kan forstå et andet menneskes følelser og handlinger Udvikler narrative kompetencer, hvor de kan forstå og diskutere andres fortællinger om livet, verden og mennesker Udvikler scenariekompetencer, hvor… Udvikler æstetiske kompetencer, hvor… M.fl.

15 Diskussionsspørgsmål
Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger ligger der i kompetencetilgangen? Hvor placerer kompetencetilgangen danskfaget i forhold til faget som færdigheds-, kommunikations-, eller dannelsesfag? Hvordan kan kompetencediskursen bidrage til udviklingen af didaktisk kompetence? Flere følger – find selv på flere!


Download ppt "3 ungdomsromaner i et kompetenceperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google