Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning i danskfaget i Island

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning i danskfaget i Island"— Præsentationens transcript:

1 Læsning i danskfaget i Island
Dialogisk oplæg

2 Mål med foredraget At bidrage til øget refleksion over læseundervisningen i danskfaget At skitsere en procesorienteret tilgang til læsning af tekster At præsentere førlæsningsaktiviteter At argumentere for vigtigheden af at tale dansk i forbindelse med læseundervisningen

3 Lærerne på skolebænken
Som udgangspunkt for resten af mit oplæg laver vi nu en undervisningssituation I er eleverne, og jeg er lærer

4 Læsetekst § 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

5 Ordliste Nødværge - sjálfsvörn For så vidt – eins og Afværge – bægja
Overhængende – yfirvofandi Uretmæssigt - illa settur Retsgode - laga gott Forsvarligt - tryggilega

6 Arbejdsgang Oplæsning på klassen Forståelsesspørgsmål (Oversættelse)
Fortolkningsspørgsmål Til næste gang: skriftlig opgave – omskriv teksten så den bliver lettere at forstå. Brug jeres egne ord.

7 Det gik vist ikke så godt
Hvad har jeg gjort forkert? Hvad kunne jeg have gjort bedre?

8 Tekstvalg på baggrund af:
Elevernes læsetekniske standpunkt – ikke for lette og ikke for svære tekster Elevernes interesser og baggrundsviden (relevans og motivation) En sammenhæng imellem valg af tekster og øvrig undervisning Genre Hvem har de bedste forudsætninger for at vælge tekster?

9 Læsning som en proces Ved at arbejde med læsning som en proces opdelt i faser, bruger man længere tid på den enkelte tekst Den ekstra tid vil dog som regel være godt givet ud fordi den sikrer en bedre læseforståelse Læsning er som bekendt ikke kun et spørgsmål om afkodning

10 Tre faser i læseprocessen
Førlæsning (forbereder eleverne på og fører dem hen imod teksten) Underlæsning (arbejde med selve teksten) Efterlæsning (forbinder teksten til omverdenen og elevens eget liv)

11 Argument for proceslæsning
Hvis man kombinerer proceslæsning med primært mundtlige aktiviteter vil man opnå en samtidig indsigt i elevernes læsetekniske niveau Dette vil muliggøre en ad hoc-tilpasning af den resterende læseproces Afkodning kan automatiseres, læseforståelse kan ikke

12 Førlæsning Aktivering af baggrundsviden og erfaringer (”viden om verden”) Arbejde med overskrifter (forudsigelse, evt. meddigtning) Arbejde med genrebestemmelse (”viden om tekster”, begrebskode for forståelse) Arbejde med ord- og begrebsforråd (fx ordkort, betydningskort m.m.)

13 Førlæsning Det er desuden vigtigt at gøre eleverne klar over:
Hvad formålet med at læse teksten er Hvilken læsestrategi de skal anvende

14 Eksempel Læsning af Svend Åge Madsens roman ”Jagten på et menneske”
Hvordan kan vi arbejde med denne bog før vi har læst den?

15 Arbejde med titlen Vi kan spørge til elevernes forventninger til romanen på baggrund af titlen Hvis titlen er fængende og eleverne får mange idéer, kan vi opdigte en hel handling skriftligt (hver elev) eller mundtligt (hele klassen sammen)

16 Romanens forside Hvilke tanker sætter forsideillustrationen i gang hos eleverne? Hvem er personerne mon? Hvilken situation befinder de sig i? Minder forsiden om noget andet de har set?

17 Romanens bagside Billede af forfatteren Bagsidetekst

18 Genre Hvilket kendskab har eleverne til tekstgenren – her romanen?
Hvilke forventninger har de til genren?

19 Arbejde med centrale ord
Tankekort eller Ordspind ud fra ordet ’jagt’ Brainstorm ud fra titlen eller ordet ’jagt’ Mindmap Andet arbejde med ordforråd

20 Litteratur Brudholm, Merete: Læseforståelse – hvorfor og hvordan?. Alinea 2002. Hansen, Thomas Illum: Procesorienteret litteraturpædagogik. DLF 2004. Holm, Lars og Helle Pia Laursen: Andetsprogsdidaktik. DLF 2004. Tornberg, Ulrika: Sprogdidaktik. L&R Uddannelse 2001.


Download ppt "Læsning i danskfaget i Island"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google