Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Specialisering mod 4-9.klasse. 1. Præsentation af udviklingsarbejde 2. Kort introduktion til dansk 3. Gruppearbejdsproces omkring emnet ”teenagere” *

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Specialisering mod 4-9.klasse. 1. Præsentation af udviklingsarbejde 2. Kort introduktion til dansk 3. Gruppearbejdsproces omkring emnet ”teenagere” *"— Præsentationens transcript:

1 Specialisering mod 4-9.klasse

2 1. Præsentation af udviklingsarbejde 2. Kort introduktion til dansk 3. Gruppearbejdsproces omkring emnet ”teenagere” * Tombolaer * Find teenagespor – gruppevis (ca. 45 min.) * Spor bliver til ord – gruppevis Frokost 3. Grupperne præsenterer deres ”ord” 4. Praktiske spørgsmål m.m.

3 Udviklingsprojekt - temaer •Individets dannelse og kompetenceudvikling i samfundet •Sprog, elevforudsætninger og adfærd i klassen •Kommunikation og samarbejde

4 Udviklingsprojekt: tværfaglighed mellem de pædagogiske fag og dansk - med fælles temaer: Individets dannelse og kompetenceudvikling i samfundet Sprog, elevforudsætninger og adfærd i klassen Kommunikation og samarbejde Udvikling af og eksperimenter med en innovativ didaktik på læreruddannelsen og i skolen Løbende arbejde med indsamling af probelmstillinger fra vores venskabsklasse, 7.a på Viby Skole Viden fra os (de studerende) leveres tilbage til skolen

5 Studieordningen i dansk - grundmoduler •Sprog •Læsning •Faktiske tekster •Fiktive tekster

6 Moduler i dansk på 2.årgang •1. Grundmodul Læsning: Dansk som dannelsesfag med et særligt blik for det senmoderne samfunds udfordringer til individet i form af tekstkompleksitet. Tekster skal læses, dvs. afkodes og forstås. Hvad betyder dette i forhold til jeres arbejde som dansklærere på mellemtrinet og i udskolingen? •2. Grundmodul Sprog: Elevforudsætninger ud fra udskolingselevers tekster og retskrivningsprøver. Dansklærerens udfordring med at give sproglig vejledning til elever med forskellige sproglige forudsætninger, herunder analyse og karakteristik af elevproduktioner. Der arbejdes i denne forbindelse med skrivepædagogikken, historisk og ud fra et nutidigt kompetenceperspektiv.


Download ppt "Specialisering mod 4-9.klasse. 1. Præsentation af udviklingsarbejde 2. Kort introduktion til dansk 3. Gruppearbejdsproces omkring emnet ”teenagere” *"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google