Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læsning..

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læsning.."— Præsentationens transcript:

1 Læsning.

2 Hvornår begynder man at lære at læse?
Når man begynder i skole? Eller lang tid før?

3 Den formelle læseindlæring begynder i skolen, men lang tid før er barnet begyndt at lægge mærke til ords betydning, ords lyde, skrift, bøger, logoer. Alt det peger frem mod den læseindlæring, som foregår i skolen.

4 Hvad er læsning? Læsning. Afkodning Tekstforståelse

5 Afkodning. Undervisning i bogstavernes navne og lyde. i + s = is løbe
fisk hvor produktionsprocesser

6 Tekstforståelse. Højtlæsning – dialogisk op læsning.
Samtale om fælles tekster og bøger. Undervisning i teksters forskelligheder. Faglitteratur og skønlitteratur.

7 Læsning i fællesskab og selvstændig læsning.
Selvstændigt. Børnene læser i bøger, som er passende for deres niveau. Der gives hver dag tid til læsning i skolen. Barnet læser selv, sammen med en makker eller med en lærer. Der gives dagligt en passende læselektier for, som skal læses hjemme. Fælles. Tekster af forskellig art gennemgås i fællesskab i klasserne. Der arbejdes med teksternes indhold. Eleverne lærer de forskellige fags tekster at kende.

8 Faglig læsning. Fagene rummer tekster af forskellig karakter.
Alle lærere er læselærere. Det er vigtigt at børnene lærer de forskellige fags tekster og fagord at kende, således de kender disse teksters særegenhed. Et sådant kendskab fører til bedre sprog- og tekstforståelse i de forskellige fag.

9

10 Læseundervisning. Indskoling. Mellemtrin. Afkodning. Tekstforståelse.
Hver skoledag starter med læseundervisning for alle elever i 30 minutter. Eleverne arbejder på det niveau, som er passende for deres læseudvikling. Læseundervisning i bevægelse. Mulighed for læseskub og supplerendeundervisning. Inspirerende læsemiljø som skaber mulighed for læsning på forskellig vis. Indskoling. Mellemtrin. Afkodning. Sproglig opmærksom. Rim og remser. Bogstaver og lyde. Spil med bogstaver og ord. Læsning af bøger med stigendes sværhedsgrad. Ordlæsning. Gentaget læsning. Flydende læsning. Læsning af bøger med stigende sværhedsgrad. Tekstforståelse. Dialogisk oplæsning af tekster. Skønlitteræretekster -fagtekster. Ordkendskab og viden om verden. Fagtekster og fagord. Tekstanalyse af skønlitteræretekster. Læseform. Højtlæsning. Oplæsning. Makkerlæsning. Læsning af bøger i klassesæt. Selvstændiglæsning. Skærmlæsning. Fælleslæsning. Læseteknikker fx. skimming el. hurtiglæsning. Elektronisk oplæsning.

11 Test og supplerende undervisning.
0.kl.: Sprogvurdering. 1.kl.: OS64 2.kl: OS120 og national test i læsning. 3.kl.: SL60 evt. staveprøve. 4.kl.:SL40, evt. staveprøve og nationaltest i læsning. 5.kl: Kommunal læsetest. 6.kl: Nationaltest i læsning. Testene samt rådgivning fra pædagogisk konsulent Marianne Andersen er med til at hjælpe os til med at finde ud af om nogle elever har behov for supplerende undervisning, it hjælpemidler eller andre særlig tilrettelagte tilbud. Som en del af det kommunale undervisnings tilbud, har vi mulighed for at sende evt. ordblinde elever i læseklasse i en periode i 4. eller 5.kl.


Download ppt "Læsning.."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google