Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ændret vedligeholdelse - forberedende arbejder i Silkeborg kommune Tilsyn/vandstandsmålinger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ændret vedligeholdelse - forberedende arbejder i Silkeborg kommune Tilsyn/vandstandsmålinger."— Præsentationens transcript:

1 Ændret vedligeholdelse - forberedende arbejder i Silkeborg kommune Tilsyn/vandstandsmålinger

2

3 http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Tilskudsordninger/Vandp rojekter/Aendret_vandloebsvedligeholdelse/ Staten udarbejder en metodebeskrivelse der skal anvendes ifm. konsekvensvurderinger 1. Ansøgning fra kommunen om igangsættelse af konsekvensvurdering 2. Tilsagn til konkret konsekvensvurdering 3. Udarbejdelse af en konkret konsekvensvurdering 4. Konsekvensvurdering godkendes som grundlag for indsats (ændret vedligeholdelse) 5. Igangsættelse af kommunens indsats 6. Kompensation søges af lodsejere

4 Vandløbsrestaurering mv. – overordnede rammer - Kommunen vurderer behov for indsats mhp. at opfylde miljømål - Det er kommunen der gennemfører indsatsen - Proces for restaurering, åbning af rørlægninger og fjernelse af spærringer følger den gældende praksis. Enhver der lider tab har ret til erstatning for dokumenterede tab og evt. ulemper Der etableres tilskudsordning, som kommunerne kan søge midler fra til gennemførelse af indsatser

5

6

7 Vandstandsstigninger efter ”ny vandløbslov” ?

8

9

10 Ændret vedligeholdelse Silkeborg kommune

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Mens vi venter på vandplanerne Tilsyn og vandstand Private –Vedligeholdelsesforeskrifter Kommunale - Regulativbestemmelser

23 VIRKEMIDLER Ændret naturtype Rødel

24


Download ppt "Ændret vedligeholdelse - forberedende arbejder i Silkeborg kommune Tilsyn/vandstandsmålinger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google