Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VOS og VOP Hvad er meningen ?. •VOS og VOP er to centrale styringsredskaber i indsatsen •Derfor vigtig at de tages alvorligt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VOS og VOP Hvad er meningen ?. •VOS og VOP er to centrale styringsredskaber i indsatsen •Derfor vigtig at de tages alvorligt."— Præsentationens transcript:

1 VOS og VOP Hvad er meningen ?

2 •VOS og VOP er to centrale styringsredskaber i indsatsen •Derfor vigtig at de tages alvorligt

3 Styring •Økonomisk ramme •Effektivitet •Vandplaner (reduktionsmængder / reduktionsfordeling)

4 VOS Vandoplandstyregrupper •Tværkommunalt koordinerings-organ •Skal udarbejde og ajourføre VOP •Skal sikre koordineret indsendelse af ansøgninger •Høres ifm. private projekter •Kontakt for hovedvandoplandet

5 VOP Ansøgning VOS NST OK? Kommune nn FERV Private projekter Kommunale projekter VP

6 Typiske ”fejl” •VOS sikrer ikke opdatering af VOP når der sker afgørende nyt i projekterne •Kommune tjekker ikke med VOS/VOP inden ansøgning indsendes

7 VOP Vandoplandsplan •Masterplan for indsats i hovedvandoplandet •Vigtigste overordnet styringsredskab for staten ift. mål i indsatsen •Reference ift. indsendte ansøgninger •Geografisk overblik (oversigtskort !) •Samlet billede af indsats (kommunal + privat)

8 VOP Tjekker nøgletal kg N/ha og kr/kg N Tjekker nøgletal i alt N og pris. Nationalt check Projektnøgletal! Fordelingsark!

9 Typiske VOP fejl •Opdateres ikke selvom der sker betydende ændringer (nøgletal ændres) •Private projekter indgår ikke •Forventede supplerende projekter indgår ikke •Projekter som ikke ønskes gennemført udtages af VOP, men annulleres ikke af kommune

10 Ny VOP hurtigst muligt når …. •Når der identificeres nye projekter som skal indgå i vådområdeindsatsen. Husk konsekvensrettelser mhp. at undgå over/underimplementering. •Når projekter annulleres skal disse udtages af VOP’en. •Ved ændring i projekt med tilsagn, hvis ændringen påvirker nøgletal i VOP’en. •Hvis et projekt der ansøges, har et andet indhold end det er indgået i tidligere VOP. Dette gælder kun, hvor data i VOP’en påvirkes. •Ved tilsagn fra FERV til private projekter, som ikke tidligere har indgået i VOP. De nye private projekter skal indarbejdes.

11 Flex-VOP muligheder i særlige situationer •Omfordelingen af indsatsen inden for hovedvandoplandet •Omfordelingen mellem lukkede vandområder (V1, V2) hvor der er opgjort et indsatsbehov •Målopfyldelsesgraden efter omfordeling må ikke overstige 75 % på deloplandsniveau –Mindre afvigelser fra økonomisk ramme kan godkendes


Download ppt "VOS og VOP Hvad er meningen ?. •VOS og VOP er to centrale styringsredskaber i indsatsen •Derfor vigtig at de tages alvorligt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google