Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Aktuelle vandprojektindsatser.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Aktuelle vandprojektindsatser."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Aktuelle vandprojektindsatser Mikael Kirkebæk Chefprojektleder

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 2 Aktuelle MIM-vandprojektindsatser 2010 - 2015 (vandplaner) OrdningStatusMål / finansiering 1. Kommunale N-vådområderI gang siden maj 2010 1.130 t N/år i bestemte geografier / 976 mio. kr. (LDP) 2. Kommunale P-vådområderI gang siden maj 2012 30 t P/år i bestemte oplande til søer / 82 mio. kr.(LDP) 3. Statslige N-vådområderI gang siden november 2011 400 t N/år i udvalgte geografier / 157 mio. kr. (2012 – 2013) (LDP) 4. VandløbsrestaureringIgangsat 1. november 2012 1012 km indsats + 1.524 spærringer fjernes / 390 mio. kr. (EFF) 5. Ændret vandløbsvedligeholdelse Ej igangsat 4.150 km ca. 20.000 ha /166 mio. kr.

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 3 + Plus Set-up • Vandoplandstyregrupperne (VOS) fungerer (mål og rammestyring) ! •Kontaktgruppe og National styregruppe fungerer Andet • Kommunerne agerer / gang i indsatsen / pengene arbejder

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 4 - Minus • Svært at styre så mange aktører • Svært at sikre god planlægning (opdateringer af VOS) • Mange aktører og mange regler giver lang procestid •Begrænsninger grundet EU-kobling

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 5 Kommunal N-vådområdeindsats

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 6 Kommunal N-vådområdeindsats Hovedudfordringer God start, men …. • Lodsejerudfordringer • N-udfordringer ift. effektivitet • Behov for ekstra P-undersøgelser giver pt. ophold i indsatsen • Behov for mere drive visse steder (møde med VOS’er) •Sagsbehandlingstider / evne til at svare hurtigt på spørgsmål

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 7 Kommunal P-vådområdeindsats Hovedudfordringer God start med 25 % af projekter • Forsinkelse grundet P-problemer (udvaskning – måske ej kritisk – hotline på vej) • Tvivl om projekterne lader sig gøre / kan målet nås inden for den afsatte økonomi • Drøftelse af videre indsats på kommende møde i den Nationale Styregruppe

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 8 Statslige N-vådområder Hovedudfordringer God start. 8 forundersøgelser afsluttes i år • Koordinering med kommunale projekter • Indsatsen er under tidspres – svært (2012 – 2013) • Lodsejermedløb

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 9 Vandløbsrestaurering Hovedudfordringer Lige sat i gang, erfaringer mangler…. • Kompliceret regelsæt (EFF) • Smalle ansøgningsvinduer • Mange aktører = lange sagsgange • Mange forberedte projekter har ventet på ordningen !

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 10 Synergi og konflikter • Mulighed for at igangsætte koordinerede indsatser inden for bestemt geografi (dog ikke ændret vandløbsvedligeholdelse) •Mulighed for koordineret indsats mellem kommuner (VOS) •Læring fra gennemførte projektprocesser kan overføres til kommende •Vådområdeprojekter kan overflødiggøre andre VP-indsatser •Løsning af klimaproblemer •Tilgodese friluftsliv • Risiko for at vådområdeprojekter er negative ift. andre VP-mål (god økologisk tilstand i vandløb) •Kontraproduktivitet ift. andre dagsordener (§3, Natura 2000, P-belastning, landbrugsproduktion, byudvikling…) •Lodsejerinteresser

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen NATURSTYRELSEN, NATURPLANLÆGNING, NATURPROJEKTER OG SKOVSIDE 11 Det var det… Tak Læs mere: vandprojekter.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Aktuelle vandprojektindsatser."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google