Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande"— Præsentationens transcript:

1 Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande
8. april 2017 Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande V/ konsulent Susi Lyngholm Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Deltagende lande i hollandsk projekt
8. april 2017 Deltagende lande i hollandsk projekt Danmark Holland Tyskland Flandern Frankrig

3 Deltagende lande i hollandsk projekt
8. april 2017 Deltagende lande i hollandsk projekt Danmark Holland Tyskland Flandern Frankrig

4 Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande
8. april 2017 Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande Nitratdirektivet (EU 1991) Vandrammedirektivet (EU 2000)

5 Nitratdirektivet Målet er max. 50 mg nitrat/liter drikkevand
8. april 2017 Nitratdirektivet Målet er max. 50 mg nitrat/liter drikkevand kodeks for godt landmandskab (GAP) maks. tilføres 170 kg total-N/ha i husdyrgødning udpegning af nitratfølsomme områder (NVZ) handlingsplaner reduktion af kvælstofudvaskningen

6 8. april 2017 Vandrammedirektivet Formålet er at beskytte grundvand og overfladevand ved fastsættelse af miljømål Bestemmes af de enkelte medlemslande I Danmark Vandplaner Grøn Vækst

7 Hovedemner i projektet
8. april 2017 Hovedemner i projektet Kvælstofnormer for udvalgte afgrøder 2009 Krav til udnyttelse af kvælstof i gylle Udbringningsperioder for fast husdyrgødning Udbringningsperioder for flydende husdyrgødning Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning Efterafgrøder

8 Kvælstofnormer for udvalgte afgrøder 2009
8. april 2017 Danmark Holland Flandern Kg effektiv N pr. ha Vårbyg 80 Vinterhvede Foderhvede Græs Græsning + slæt Slæt Majs Kartofler Spise Stivelse 230

9 Kvælstofnormer for udvalgte afgrøder 2009
8. april 2017 Kvælstofnormer for udvalgte afgrøder 2009 Normerne for tilførsel af kvælstof ligger generelt pct. lavere i Danmark i forhold til Holland og Belgien, der også har maksimalt tilladelige kvælstofnormer

10 Krav til udnyttelse af kvælstof i gylle
8. april 2017 Krav til udnyttelse af kvælstof i gylle Danmark pct. af total- kvælstof Tyskland Holland Flandern Svinegylle 75 60 60-65 Kvæggylle 70 50

11 Krav til udnyttelse af kvælstof i gylle
8. april 2017 Krav til udnyttelse af kvælstof i gylle Det danske udnyttelseskrav i husdyrgødning ligger procent-enheder over kravet i de øvrige lande Den faglige vurdering af effekten af husdyrgødning ligger generelt lidt højere i Danmark end i Holland, Tyskland, Frankrig og Flandern

12 Udbringningsperioder for fast husdyrgødning
8. april 2017 Udbringningsperioder for fast husdyrgødning Danmark Frankrig Tyskland Holland Flandern Ubevokset vinter: 20/10 til høst Ubevokset vinter: 1/ /6 Sandjord: 1/2 -1/9 Generelt: 15/1 - 15/11 Vintersæd: Hele året Ikke græs: 1/2 - 31/10 Lerjord Ikke græs: Hele året Græs: Hele året Græs: 1/ /8 Græs: 1/2 - 14/11 Græs: 1/2 – 15/9

13 Udbringningsperioder for flydende husdyrgødning
8. april 2017 Udbringningsperioder for flydende husdyrgødning Danmark Frankrig Tyskland Holland Flandern Ubevokset vinter: 1/2 til høst Ubevokset vinter: 16/1 - 30/6 Ikke græs: 1/2 - 31/10 Sandjord: 1/2 - 1/9 Generelt: 15/2 - 1/9 Vintersæd: 1/2 til høst Vintersæd: 16/1 - 30/6 Lerjord Ikke græs: 1/2 - 15/9 Græs: 1/2 - 1/10 Græs: 16/1 - 30/9 Græs: 1/2 – 14/11 Græs: 1/2 - 15/9

14 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning
8. april 2017 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning Land Forhold Max. tilførsel af total-N Danmark Bedrifter med mere end 70 pct. roer, græs og græsefterafgrøde 230 kg total-N/ha Svin, fjerkræ, mink 140 kg total-N/ha Kvæg, får og geder 170 kg total-N/ha Flandern Græs, majs efterfulgt af græs 250 kg total-N/ha Vinterhvede + grøngødning, sukker- og foderroer 200 kg total-N/ha Andre bælgplanter end ærter og bønner Afgrøder med lavt N-behov fx gulerødder, løg, frugt 125 kg total-N/ha Andre afgrøder/bedrifter Tyskland Græs (≥ 4 slæt eller ≥ 3 slæt + græsning) (kvæg) Andre afgrøder/gødningstyper Frankrig Alle bedrifter Holland Bedrifter med mere end 70 pct. græs Andre bedrifter

15 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning
8. april 2017 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning Holland og Flandern: Undtagelsesregel for kvæggylle tilladt til 250 kg N/ha på bedrifter med stor græsandel Danmark og Tyskland: Der kan til samme type bedrifter tilføres 230 kg N/ha i kvæggylle Flandern: Undtagelsesbestemmelsen gælder desuden for væskefraktionen af svinegylle for flere afgrøder end græs … fortsættes

16 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning
8. april 2017 Max. tilførsel af total-N i husdyrgødning … fortsat Danmark har en maksimal tilførsel på kun 140 kg kvælstof pr. ha i svinegylle Frankrig har ingen undtagelser fra Nitratdirektivet

17 8. april 2017 Krav om efterafgrøder Danmark har et generelt krav på 10/14 pct. efterafgrøder I Holland er der krav om efterafgrøder efter majs på sandjord I de øvrige lande er der pt. ikke noget krav om efterafgrøder

18 8. april 2017 Konklusioner Kvælstofnormerne i Danmark er generelt pct. lavere end i Flandern og Holland I Danmark er tilladt mængde tilført husdyr-gødning mere restriktiv end i de øvrige lande Kravet til udnyttelse af N er størst i Danmark Kun Holland og Danmark har krav om efterafgrøder Danmark er i front!

19 Fremtiden I Danmark Øvrige lande i projektet
8. april 2017 Fremtiden I Danmark Krav om flere efterafgrøder Krav om nedfældning af gylle (evt. forsuring) Dyrkningsrelaterede tiltag fra efterår 2011 10 meter randzoner fra efterår 2012 Øvrige lande i projektet Har ikke umiddelbart planer om skærpelse af reglerne


Download ppt "Regler for gødskning i Danmark og vore nabolande"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google