Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødskning efter Yara-N-Sensor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødskning efter Yara-N-Sensor"— Præsentationens transcript:

1 Gødskning efter Yara-N-Sensor
Chefkonsulent Leif Knudsen Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 ministeriets innovationsmidler
Støttet af Fødevare- ministeriets innovationsmidler

3 Ideen er åbenlys! Yara-N-Sensor anvendt i projektet i Nordjylland

4 Hvad ved vi om teknologien!
Lille merudbytte – svært at vise i forsøg Sensoren er god til at måle forskelle i biomasse Usikkerhed fra RVI-måling til gødningstildeling Teknisk og brugervenligt system Der findes andre N-sensorer, som virker efter samme princip

5 Sensorer er gode til at måle optagelsen – også i raps om efteråret
Oversigten, 2012 s. 258 Sensorer er gode til at måle optagelsen – også i raps om efteråret

6 Formålet med projektet:
Kan sensoren bruges til at korrigere for de forskelle, som opstår i variation af N-tildeling som følge af for- skellige beholdere, forsuring, separering mv. på større husdyrbrug Potentialet i at forbedre gødskningspraksis Variationen i N-behov mellem og i marker Udbytteeffekten i at anvende Yara-N-Sensor Miljøeffekten af anvendelse af Yara-N-Sensor At optimere algoritmerne i Yara-N-Sensor

7 Eksisterende gødskningspraksis
3. april 2017 Eksisterende gødskningspraksis Tab på 800 ha: 2008: kr. 2009: kr. Planlagt – tilført, kg N/ha Andel af areal

8 Striber 50-200 N Storskala forsøg Miljøforsøg Stribe- Storskala-

9 Resultatet af storskalaforsøg
Ensartet Sensor Merud-bytte Hkg/ha 2008 79,2 0,0 2009 82,9 82,5 -0,4 Algoritme anvendt baseret på sensor og EM-38 For lille korrektion for sensormåling

10 Spredningen mellem marker: 15 kg N/ha
Spredningen indenfor marken: kg N/ha

11

12

13

14 Tidspunkt Gødningstilførsel Forfrugt: Korn Vinterraps
3. april 2017 Tidspunkt Gødningstilførsel Forfrugt: Korn Vinterraps Ved vækstsæsonens begyndelse (primo marts) 30 kg N i handelsgødning + 20 kg svovl Fra primo marts til 20. april) kg total-kvælstof i gylle kg total-kvælstof i gylle Medio maj (st ) Omfordeling af restkvote efter Yara-N-sensor

15 Forslag til algoritme til omfordeling af
sidste kg kvælstof pr. ha

16

17 Konklusion Stor potentiel gevinst ved at tilrette gødningsplan
Potentiel gevinst på 130 kr. pr. ha ved graduering Optimale algoritme er ikke entydig mellem årene Nødvendigt at tage hensyn til stor JB-variation Gevinsten er vanskelig at bevise i forsøg Udvaskningen af N kan reduceres 1-2 kg N pr. ha


Download ppt "Gødskning efter Yara-N-Sensor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google