Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bælgsæd som en økonomisk attraktiv afgrøde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bælgsæd som en økonomisk attraktiv afgrøde"— Præsentationens transcript:

1 Bælgsæd som en økonomisk attraktiv afgrøde
5. april 2017 Bælgsæd som en økonomisk attraktiv afgrøde Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Er der økonomi i at dyrke bælgsæd til hjemmeavlet svinefoder?
5. april 2017 Er der økonomi i at dyrke bælgsæd til hjemmeavlet svinefoder? Svinebrug – hjemmeblander Konventionelt markbrug Netto kornkøber Markært og hestebønne

3 Ligevægtspris i markært og hestebønne
5. april 2017 Hvedepris

4 Bælgsæd er især alternativ til vårbyg
5. april 2017 Bælgsæd er især alternativ til vårbyg Bælgsæd mest konkurrencedygtig i forhold til vårbyg Efterafgrødekrav medfører øget areal med vårsæd – skal noget af det være bælgsæd? Bælgsæd har forfrugtsvirkning  mere 1. års vinterhvede Sammenligning af vårbyg med markært og hestebønne efterfulgt af vinterhvede

5 Forudsætninger for beregninger
5. april 2017 Forudsætninger for beregninger Forfrugtsvirkning er indregnet Merudbytte i hvede på 8-9 hkg pr. ha 10 kg N pr. ha sparet i hvede Udbytte i foderenheder Evt. ekstra handelsomkostninger til kornkøb Kvælstoffiksering giver besparelse på gødning Kornhalm bjærges til 30/40 øre pr. kg 50 % højere høstomkostninger i bælgsæd

6 Udbytte af FEsv i vårbyg og bælgsæd
5. april 2017

7 Udbytte af FEsv i vårbyg og bælgsæd
5. april 2017

8 Hvad skal udbyttet mindst være?
5. april 2017 I fht. vårbyg med 55 hkg pr. ha på husdyrbrug

9 Max. acceptabel udbyttetab i bælgsæd
5. april 2017

10 5. april 2017 Udbytter i markært og hestebønne i sortsforsøg Kan udbytterne klarer sig i forhold til vårbyg?

11 Udbytter i markært og hestebønne
5. april 2017 4 forsøg Fra sortsforsøg

12 Udbytter i sorter af hestebønne 2010
5. april 2017

13 Sorter af hestebønne 2010 Pct. rå-protein TKV, gram Højde, cm
5. april 2017 Sorter af hestebønne 2010 Pct. rå-protein TKV, gram Højde, cm Dato modenhed Marcel 24,9 474 89 6/9 Espresso 26,5 471 87 Amulet 29,1 478 101 Sortsforsøg 2010

14 Udbytteforskel i gns. på 26 hkg pr. ha
5. april 2017 Udbytter i markært og vårbyg på Øerne i sortsforsøg (målesorten) Udbytteforskel i gns. på 26 hkg pr. ha

15 3 år med udbytteforskel under 10 hkg pr. ha
5. april 2017 Udbytter i markært og vårbyg i Jylland i sortsforsøg (målesort) Udbytteforskel i gns. på 16 hkg pr. ha 3 år med udbytteforskel under 10 hkg pr. ha

16 Hestebønne – udbytte i UK-sortsforsøg
5. april 2017

17 Vår- og vinterhestebønne – UK-forsøg
5. april 2017 Gns. merudbytte på 3 hkg pr. ha i vinterhestebønne

18 Artsforsøg m. markært og hestebønne
5. april 2017 2010 forsøg

19 5 krav til dyrkning af bælgsæd
5. april 2017 5 krav til dyrkning af bælgsæd God vandforsyning – lerjord eller vandet sandjord God jordstruktur Lille ukrudtstryk ved etablering Effektiv bekæmpelse af bladlus Mange år mellem bælgsæd i sædskiftet

20 5. april 2017 Konklusion Udbytterne i markært må højst være hkg lavere end i vårbyg Og i hestebønne højst 5-10 hkg lavere Jo større prisforskel mellem korn og sojaskrå jo bedre klarer bælgsæd sig økonomisk Forudsætninger: Gødningsbesparelse pga. kvælstoffiksering Uændrede produktionsresultater i stalden At man kan håndtere et ekstra fodermiddel

21 5. april 2017 Konklusion (2) Markært har generelt ikke været konkurrencedygtig i forhold til vårbyg Hestebønne har måske større potentiale under egnede forhold Stabile, høje udbytter er udfordringen I de fleste tilfælde er den økonomiske gulerod for lille til at satse på bælgsæd til svinefoder på konventionelle bedrifter


Download ppt "Bælgsæd som en økonomisk attraktiv afgrøde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google