Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødningsregnskaber, markplan og nøgletal samt efterafgrøder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødningsregnskaber, markplan og nøgletal samt efterafgrøder"— Præsentationens transcript:

1 Gødningsregnskaber, markplan og nøgletal samt efterafgrøder
Laurids Knudsen planteavlsrådgiver, Jysk Landbrugsrådgivning

2 Gødningsregnskaber Oversigt over dyrehold. - antal - staldsystem
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Gødningsregnskaber Oversigt over dyrehold. - antal - staldsystem - type 1 og 2 korrektioner Dyrehold, produceret. 3.1 Arealopgørelse. 3.2 og 3.3 Forbrug af N i husdyrgødning. 3.5 og 3.6 Forbrug af N i anden org. gødning. 3.8 Opgørelse af efterafgrøder (snart historisk). 3.9 Udbragt husdyrgødning i DE.

3 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

4 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

5 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

6 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

7 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

8 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

9 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

10 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

11 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Gødningsregnskaber

12 Markplan Oversigt over marker på markniveau Fordeling i afgrødegrupper
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Markplan Oversigt over marker på markniveau Fordeling i afgrødegrupper Arealberegning

13 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Markplan

14 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Markplan

15 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Markplan

16 Nøgletalsskema Dyreenheder og harmoni - oversigt over CHR
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Nøgletalsskema Dyreenheder og harmoni - oversigt over CHR - samlet oversigt over husdyrgødning. Harmoni - harmoniareal - undtagelsesbrug Efterafgrøder - oversigt - tjek i fællesskemaet Miljøgodkendelser

17 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Nøgletalsskema

18 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Nøgletalsskema

19 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Nøgletalsskema

20 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Nøgletalsskema

21 Typer af efterafgrøder 1
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Typer af efterafgrøder 1 Grundvandssædskifter. - valgt procentdel med miljøgræs. - græsefterafgrøder. - ingen fradrag i N-kvote. - etableres i planåret. - etableres sammen med dækafgrøden. Grundvandssædskifter: græsefterafgrøder, etableres hvert år i det pågældende område, etableres sammen med hovedafgrøden, bevares indtil 1. feb., kan normalt ikke indgå i pligtige efterafgrøder. Frivillige efterafgrøder kan komme til at omfatte miljøfokusarealer.

22 Typer af efterafgrøder 2
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Typer af efterafgrøder 2 Pligtige efterafgrøder. - græs, korn- eller korsblomstrede efterafgrøder. - alternativer. 70 % efterafgrøder på undtagelsesbrug - græsefterafgrøder. - pligt. og ikke pligt. efterafgrøder. - beregnes af harmoniarealet. - etableres i planåret. - etableres senest 1. august. Frivillige efterafgrøder. - typisk græs- eller korsblomstrede efterafgrøder. - ”miljøfokusområde-efterafgrøder kommer snart”. Frivillige efterafgrøder kan komme til at omfatte miljøfokusarealer.

23 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 1
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 1 Etableres forud for planperiode. 10/14 % af efterafgrødegrundareal. Efterafgrødegrundareal. - et årige afgrøder uden N- optagelse om efteråret. Gødningskvote- og efterafgrødeskema. Ændringer kan ske indtil 31. august.

24 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 2
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 2 Efterafgrøder. - Udlæg af rent græs uden kløver. - Udlæg af korsbl. afgrøder og cikorie. - Udlæg af korn. - Korn og græs sået før eller efter høst, dog senest 1. august. - Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest 20. august. - Frøgræs, der efter høst fortsætter som efterafgrøde.

25 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 3
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 3 Overskud af efterafgrøder fra tidligere år kan anvendes. Græsefterafgrøder har ingen gødningsnorm. Græsefterafgrøder må afgræsses og der må tages slæt.

26 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 4
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 4 Mellemafgrøder. - 2 ha til 1 ha. - olieræddike, gul sennep eller frøgræs efter høst. - udlagt senest 20. juli. - tidligst nedmuldning eller nedvisning 20. sept. - 50 pl. pr. kvm. - efterfølges af vintersæd.

27 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 5
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 5 Energiafgrøder - Pil, Poppel, El, Hassel, Ask og Elefantgræs. - etableret 2009/10 til 31. aug - arealer i omdrift. - 0,8 ha til 1,0 ha efterafgrøde. Fiberfraktion - husdyrgødning - separation af husdyrgødning. - afbrænding i godkendt anlæg. - afbrændt i planperiode 20012/13. - 25 DE erstatter 1 ha.

28 Pligtige efterafgrøder – generelle regler 6
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Pligtige efterafgrøder – generelle regler 6 Efterafgrøder udlagt af anden jordbruger Reduceret kvælstofkvote - 56/85 kg N/ha Øget kvælstofkvote - 32/69 kg N/ha

29 Efterafgrøder – som følge af MGK
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Efterafgrøder – som følge af MGK Kravet skal overholdes det efterfølgende efterår. Kravet lægges oven i det generelle krav som er: 10/14 % (efterafgrødegrundarealet). 70 % på undtagelsesbrug (harmoniarealet). Alternativer? Muligheder i praksis

30 Udfordringer i praksis
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Udfordringer i praksis

31 Gødningskvote og efterafgrøder
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Gødningskvote og efterafgrøder

32 Gødningskvote og efterafgrøder
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Gødningskvote og efterafgrøder

33 Gødningskvote og efterafgrøder
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Gødningskvote og efterafgrøder

34 Gødningskvote og efterafgrøder
Temadag for miljømedarbejdere - Envina Gødningskvote og efterafgrøder

35 Temadag for miljømedarbejdere - Envina
Spørgsmål

36 Temadag for miljømedarbejdere - Envira


Download ppt "Gødningsregnskaber, markplan og nøgletal samt efterafgrøder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google