Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug"— Præsentationens transcript:

1 Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug
5. april 2017 C2 Forsøg med kvælstofmængder og -typer, mikronæringsstoffer, efterafgrøder mv. Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

2 Kvælstoftyper til vinterhvede
5. april 2017 Kvælstoftyper til vinterhvede Oversigten 2010, s. 213

3 5. april 2017 12 forsøg Oversigten 2010, s. 215

4 5. april 2017 (Overs. 2010, s. 214

5 5. april 2017 Konklusion Faste gødninger med ammonium og/eller nitrat har samme virkning – uanset forhold 13 pct. lavere effekt af urea – signifikant forskel 6 pct. lavere effekt af flydende gødninger – ikke signifikant forskel God effekt af ureaseinhibitor Bedre virkning af kalksalpeter i tørre år Behov for tidlig udbringning af amidholdige gødninger også de flydende

6 For lavt magnesiumindhold i vinterhvede?
5. april 2017 For lavt magnesiumindhold i vinterhvede? 302 planteprøver i vinterhvede Kritisk lave Lave Middel Høje Meget høje Mag-nesium1 22 (<0,08) 276 (0,09-0,15) 3 (0,16-0,23) (0,24—0,3) 1 (>0,30) 1 Antal prøver, grænseværdier i parantes, i pct. Oversigten 2010, s. 224

7 Magnesium til vinterhvede
5. april 2017 Magnesium til vinterhvede 10 forsøg i vinterhvede 2010 Planteanalyse, pct. Mg Udbytte og merudbytte, hkg/ha Ultimo april Medio maj Grundgødet 0,08 0,12 80,6 25 kg EPTO Top i st. 32 -0,1 (ns) Oversigten 2010, s. 220

8 Bor til vinterraps – er det et generelt problem?
5. april 2017 Bor til vinterraps – er det et generelt problem? 72 planteprøver i vinterraps Kristisk lave Lave Middel Høje Meget høje Bor1 22 (<0,15) 15 (0,15-0,20) 32 (0,21-0,40) 6 (0,40—0,6) 4 (>0,60) 1 Antal prøver, grænseværdier i parantes, i pct. Oversigten 2010, s. 224

9 7 forsøg med bor til vinter- raps 2010 Omk. inkl. udspr. Omk. solubor
5. april 2017 7 forsøg med bor til vinter- raps 2010 Omk. inkl. udspr. Omk. solubor Oversigten 2010, s. 222

10 Tilfør bor på sandjord og lerjorde med højt Reaktionstal
5. april 2017 Bor til vinterraps: Tilfør bor på sandjord og lerjorde med højt Reaktionstal Tilfør bor i det tidlige forår Tilfør bor i form af bor i gødning eller udsprøjtet bor

11 5. april 2017 Oversigten 2010, s. 232

12 Olieræddike som mellemafgrøde, demonstrationer 2010.
5. april 2017 Olieræddike som mellemafgrøde, demonstrationer 2010. Oversigten 2010, s. 227

13 Efter- og mellemafgrøder
5. april 2017 Efter- og mellemafgrøder Mellemafgrøder – alternativ til pligtige efterafgr.! Effekten af mellemafgrøder svingende! Effekt på udbyttet – endnu usikkert bestemt! Høsttidspunkt for dækafgrøden vigtig! Såning før høst – godt når det lykkes! Efterafgr. sået efter høst- såtidspunkt afgørende

14 Andre konklusioner fra 2010
5. april 2017 Andre konklusioner fra 2010 Kvælstofbehovet lavt i vinterhvede – højt i vårbyg! Vårhvede – samme kvælstofbehov som vårbyg Ingen målbar effekt af azotobacter på afgrødens kvælstofforsyning N-optagelse i vinterhvede med sensor, mobilfoto og N-Tester rimelig sikker

15 5. april 2017 Konklusioner (2) Nedgang i jordens N-pulje ved vedvarende undergødskning I løbet af 10 års forsøg – ingen statistisk sikker effekt af negativ kvælstofbalance God effekt af placering af svovlsur ammoniak mod manganmangel – igen God effekt af manganmidlerne Norotech Mn God effekt på borindhold ved coatning af gødning med DDP-bor


Download ppt "Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google