Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Selengødskning Bent T. Christensen & Peter Sørensen DJF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Selengødskning Bent T. Christensen & Peter Sørensen DJF"— Præsentationens transcript:

1 Selengødskning Bent T. Christensen & Peter Sørensen DJF
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Forskningscenter Foulum

2 Lidt historie Nødvendigt med selen til dyr og mennesker (1950erne)
Betydelig dansk aktivitet i 1960erne og 1970erne Se-indhold i afgrøder for lavt Se-gødskning virker (selenit ~ 100 g Se/ha) Men Se-tilførsel giver ikke øget udbytte Se til planter eller til foder? Se ikke et plantenæringsstof Snævert interval mellem for lidt og for meget Se 1975: tilsætning af Se til foder anbefales

3 Den finske model 1969: Selen til foder
1983: Selen-beriget handelsgødning påbudt (selenat) 6 og 16 mg Se/kg til græs og korn 1990: 6 mg Se/kg 1998: 10 mg Se/kg 20 års finske erfaringer markant effekt af gødskning på Se-indhold i foder og fødevarer systematisk overvågning af Se-indhold nødvendig ingen negative miljøeffekter

4 Ny situation 2005: anmeldelse af selen-beriget handelsgødning
vedlagt finsk rapport og en dansk miljøvurdering Høringsrunde iværksat af plantedirektoratet divergerende tilbagemeldinger opdatering af faglig baggrund Selenudredning: Se-gødskning (fordele og ulemper) optagelse i planter påvirkning af miljøet optagelse i dyr tilsætning af Se til fodermidler Allerede etablerede pejlemærker: dyrenes behov for Se: 0,1-0,3 mg Se/kg foder EU-grænseværdi (max.): 0,5 mg Se/kg Miljøstyrelsen- jordkvalitets-kriterium: 1,0 mg Se/kg jord

5 Selenindhold i fodermidler fra 40 kvægbrug (fra Kristensen m.fl. 2000)

6

7 Selenberiget gødning til slætgræs Landsforsøgene 2006 (gns. 6-7 forsøg)
* 300 kg/ha NS 24-7 (72 kg N) med 10 eller 30 ppm Se

8 Jord, planteproduktion og miljø - fokus for selenudredning
Se betydning for plantevækst Økologisk produktion Se i husdyrgødning Se balancer på markniveau Miljøeffekter umiddelbare effekter på længere sigt

9 Selentilførsel – kvægbrug (1,4-2,3 DE/ha)
Beregnet årlig tilførsel af selen på type- kvægbedrifter. Gødningsregnskaber 2003, normtal for N og tørstof (ts) i gylle og 20% N i handelsgødning.

10 Selenbalance – kvægbrug (1,4-2,3 DE/ha)
Selenbalance på markniveau ved anvendelse af traditionel handelsgødning og ved fuld substituering af denne med selen-beriget handelsgødning (10 mg Se/kg) * Planteoptag ansat til 20% af tilført Se

11 Miljøvurdering Ikke umiddelbare negative effekter på miljøtilstand og grundvand Ophobning af Se i jorden uønsket (grænse: 1 mg Se/kg) Tab fra marken er utilstrækkeligt belyst Hvad sker der på længere sigt ?

12 Konklusioner Lavt Se-indhold i hjemmeavlet foder
Gødskning med selenat virker (<3 g Se/ha) stor variation i Se-indhold behov for analyser (maks. 0,5 mg Se/kg TS) ingen effekt på udbytte Op til 9 g Se/ha med husdyrgødning svært tilgængeligt for planter Miljøeffekter på længere sigt uafklaret tab utilstrækkeligt belyst uønsket ophobning af Se i marken Revurdering af Se-anvendelsen i husdyrproduktionen

13


Download ppt "Selengødskning Bent T. Christensen & Peter Sørensen DJF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google