Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Telemedicinsk vurdering af sår Nationale målsætninger og sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland Center for Telemedicin, Region Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Telemedicinsk vurdering af sår Nationale målsætninger og sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland Center for Telemedicin, Region Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 Telemedicinsk vurdering af sår Nationale målsætninger og sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland Center for Telemedicin, Region Midtjylland

2 Center for Telemedicin, 2013 National målsætning  Formålet med initiativet er at udbrede telemedicinsk sårbehandling i alle kommuner og regioner med henblik på:  At frigøre tid i både kommuner og regioner  Effektivisere behandlingen  Forbedre kvaliteten af behandlingen National handlingsplan for udbredelsen af telemedicin. Fonden for Velfærdsteknologi. Juni 2012

3 Center for Telemedicin, 2013 Forventede gevinster  Kortere helingstid  Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder besparelser på patienttransport  Mindre tidsforbrug hos lægen på hospitalerne, der laver korte telemedicinske konsultationer og som i udgangspunktet kun ser patienter med de mest komplicerede sår i ambulatoriet  Høj patienttilfredshed  Øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger National handlingsplan for udbredelsen af telemedicin. Fonden for Velfærdsteknologi. Juni 2012

4 Center for Telemedicin, 2013 Sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland 1. At gøre Region Midtjylland og alle kommuner i regionen førende på viden om sår  Et højt videns- og kompetenceniveau hos de sundhedsprofessionelle er afgørende for at kunne opfylde dette mål  Indikator: At der i alle kommuner er uddannet sårsygeplejersker og gennemført den nødvendige kompetenceudvikling  Målemetode: Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner i regionen (i 2014 og 2015).  Det kræver en målrettet indsats, at få gjort den nyeste viden og ”best practice” til en del af det daglige arbejde med sår  Indikator: At sundhedspersonalet følger gældende retningslinjer for sårvurdering og –behandling  Målemetode: Der gennemføres en audit-undersøgelse i de 5 klynger i regionen (i 2014 og 2015). Ole Thomsen Sundhedsdirektør i Region Midtjylland 2013

5 Center for Telemedicin, 2013 Sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland B. At forebygge kroniske sår i Region Midtjylland  Indikator: At der sker en reduktion i helingstiden for diabetiske fodsår og venøse bensår  Målemetode: Analyse af data fra Region Midtjylland (udtræk af data fra LPR på fastlagte diagnoser) fra den fra nationale business case (2012-2014)  Indikator: At der sker en reduktion i antal amputationer for diabetiske fodsår i Region Midtjylland  Målemetode: Analyse af data fra Region Midtjylland (udtræk af data fra LPR på fastlagte diagnoser) fra den fra nationale business case (2012-2014) Ole Thomsen Sundhedsdirektør i Region Midtjylland 2013


Download ppt "Telemedicinsk vurdering af sår Nationale målsætninger og sundhedsfaglige effektmål i Region Midtjylland Center for Telemedicin, Region Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google