Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ellen Sandahl Sørensen Lektor, Udvikling og forskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ellen Sandahl Sørensen Lektor, Udvikling og forskning"— Præsentationens transcript:

1 Ellen Sandahl Sørensen Lektor, Udvikling og forskning
Efteruddannelse for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling. Sundhedsfaglig Diplom masteruddannelse fagspecifikke seminarer Ellen Sandahl Sørensen Lektor, Udvikling og forskning University College Syddanmark mobil Mail:

2 mere effektiv ressourceudnyttelse, øget krav til dokumentation og
Efteruddannelse for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling. Er det relevant at man efteruddanner sig på diplom niveau? Sundhedsfaglig diplomuddannelse skal ruste sygeplejersker med sår funktion på forskellige niveauer til at tage udfordringen op som det kommende årti vil stille krav om: mere effektiv ressourceudnyttelse, øget krav til dokumentation og anvendelse af ny teknologi i sårbehandlingen Nye krav fra kommuner og sygehuse til kliniske specialister

3 Kompetenceudvikling og uddannelsestilbud for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling.
Vi har et udviklingsarbejde i gang om at i et samarbejde på nordisk plan at udvikle en master i sår som vi regner med at have klar i løbet af Dette tilbud er selvfølgelig henvendt til specialister der har diplom niveauet og /eller den længerevarende efteruddannelse fra os. Vi tilbyder at man efter endt efteruddannelse kan skrive en eksamens opgave og herved løfte efteruddannelsen til at gælde som et valgmodul i den Sundhedsfaglige diplomuddannelse.

4 Politiske visioner: Ny Videreuddannelse - Sundhedsfaglig diplomuddannelse for sygeplejersker med fokus på kronikere og ældre medicinske patienter og sammenhængende patientforløb Etablering af en videreuddannelse med stærk klinisk forankring. Arbejdet med beskrivelse af bekendtgørelse og studieordning påbegyndes medio september Uddannelsen tilrettelægges i første omgang som en specialuddannelse, hvor også mål og indhold for den kliniske uddannelse er beskrevet. Parallelt med, at de studerende begynder uddannelsen, igangsætter Undervisningsministeriet en afdækning af muligheden for, at sundhedsfaglige diplomuddannelser både kan indeholde teoretiske og kliniske undervisningsmoduler med ECTS, med henblik på at videreuddannelsen, kan indgå i et nyt diplomsystem. Udbydes af professionshøjskolerne, og det forventes, at de første studerende kan begynde uddannelsen i første halvdel af 2012. PRESSEMEDDELELSE - Regeringen etablerer nu en ny videregående uddannelse på diplomniveau for sygeplejersker. Uddannelsen har fokus på kronikere, ældre medicinske patienter og sammenhængende patientforløb. Vi lever længere, og i 2050 forventes cirka 24 procent af danskerne at være +65 år. Samtidig vil flere patienter have flere forskellige diagnoser og kroniske lidelser. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at antallet af kronikere vil stige til cirka to millioner danskere i På den baggrund etablerer regeringen en ny videregående uddannelse med en stærk klinisk forankring på diplomniveau for sygeplejersker. Uddannelsen supplerer den eksistende efter- og videreuddannelsesindsats og bidrager til at styrke kompetencer i forhold til behandling af blandt andet ældre medicinske patienter og kronikere. Desuden skal sygeplejerskerne uddannes til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og aktører i sundhedsvæsenet. ”Ønsket om den nye videreuddannelse var noget af det allerførste, som ordførerne fra Venstre og Konservative fremførte for mig som ny indenrigs- og sundhedsminister. Jeg er meget glad for, at det nu bliver til virkelighed til glæde for de mange kronikere. Uddannelsen er også en stor anerkendelse af praktiske og kliniske uddannelseselementer og et bidrag til fremtidig opgaveglidning,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.  Undervisningsminister Troels Lund Poulsen glæder sig også over den nye uddannelse. ”Det er et tilbud til sygeplejersker, der har lyst til at videreuddanne sig inden for et vigtigt område med et stigende behov for specialiseret arbejdskraft. Samtidig håber jeg, at denne uddannelse - såvel som de mange andre muligheder for at videreuddanne sig og gøre karriere inden for sygeplejefaget - kan være med til at trække endnu flere dygtige studerende til sygeplejerskeuddannelsen,” siger Troels Lund Poulsen. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse sept. 2011

5 Sundhedsfaglig Diplomuddannelse 60 ECTS points
Se også på UC Syddanmarks hjemmeside:

6 Sundhedsfaglig diplomuddannelse Valgmodul 3: Den 9. jan. – 29. feb
Sundhedsfaglig diplomuddannelse Valgmodul 3: Den 9. jan. – 29. feb Seminarer fagspecifikke emner Patientologi - patientens oplevelser Valgmodul 2: Den 7. maj – 1. juni Modul B: 7. – 15. maj Sammenhængende forløb i Sundhedsvæsenet Tema: Patienten med kroniske/vanskeligt helende sår Valgmodul 1: Den 5. – 27.sept Udvikling af klinisk praksis – dokumentation og implementering Tema: Forebyggelse og behandling af venøse/arterielle bensår

7 Efteruddannelse i jan/feb 2012:
Seminar 1: Behandling af akutte og kroniske, kirurgiske sår Tid: Den januar 2012 Undervisere: Sårsygeplejerske, Nina Bækmark, Hillerød Hospital, Overlæge Finn Warburg, Rigshospitalets Ortopædkirurgiske Klinik, Overlæge Mikael Bitsch, Rigshospitalet, Overlæge Bjarne Alsbjørn, Brandsårsafd. Rigshospitalet Seminar 2: Behandling af onkologiske sår og behandling og forebyggelse af tryksår Tid: Den januar 2012 Undervisere: Sårsygeplejerske, og afdelingssygeplejerske, Britta Østergaard Melby, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital, Overlæge, Bo Jørgensen, Bispebjerg Hospital, Ergoterapeut, msi og fagkonsulent, Helle Dreier, Specialrådgivningen handicap og hjælpemidler, Overlæge Mikael Bitsch, Rigshospitalet, Ledende overlæge, Brita Bjerregaard Jensen, Onkologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Seminar 3 Behandling og forebyggelse af immunologiske sår og hudlidelser. Tid: Den 24. – 25. januar 2012 Undervisere: Lektor, overlæge, dr. med Karsten Fogh, Dermatologisk afdeling, Århus Sygehus, Sårsygeplejerske, Maybrit Vorbjerg Nielsen, Marselisborg Hospital

8 Efteruddannelse i september 2012:
Seminar 4: September 2012 Arterielle og venøse bensår – diagnostik og behandling

9 Faglige/kliniske spesialister:
Nordisk mastergrad for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling. Udviklet i et nordisk samarbejde mellem: Faglige/kliniske spesialister: Overlæge Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland, Danmark Professor Christina Lindholm, Röda Korset Högskola Sverige Sårspecialist Kirsti Espesth, Sykehuset Buskerud, Sårpoliklinikken, Norge Høgskolen i Buskerud (HiBu) i Drammen: pdh stud. Smeter specialist Tone Marte Ljuso Lektor Edda Johansen University College Syddanmark: Lektor Ellen Sandah Sørensen Grundlaget for mastergraduddannelsen er de respektive sårefteruddannelser ved Buskerud og UC Syddanmark

10 Sundhedsprofessionelle i kommune- og sygehusafd.
Nordisk mastergrad for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling. Optagelseskrav og målgruppe: Sundhedsprofessionelle i kommune- og sygehusafd. Mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Relevant klinisk arbejde under gennemførelse af studiet 3-årig sundhedsfaglig professionsuddannelse uden akademisk grad og med 2 års relevant erhvervserfaring Studiets målgruppe er helsearbeidere i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å tilegne seg spesialkompetanse og arbeide kunnskapsbasert innenfor sårbehandling. For å bli tatt opp på studiet må kandidaten ha grad fra universitet eller høgskole tilsvarende minst 180 studiepoeng innenfor ett av følgende aktuelle fagfelt: Sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, medisin, (fotterapi?), ortopedi ingeniørfag. I tillegg må kandidaten ha minst 2 års relevant yrkeserfaring etter oppnådd grad. Det stilles krav til at studenten er i relevant klinisk arbeid under gjennomføring av studiet. Aktuelle søkere med 3-årig helsefaglig profesjonsutdanning uten akademisk grad og med 2 års relevant yrkeserfaring tas opp på bakgrunn av realkompetanse. (Personer med 3-årig pedagogisk akademisk/profesjonsutdanning uten 2 års helsefaglig yrkeserfaring kan tas opp på særskilte vilkår. Disse søkerne må ha 2 års pedagogisk yrkeserfaring innenfor relevante helsefagutdanninger.)??? Søkere med bakgrunn som har lav representasjon i studentmassen, vil bli prioritert ved opptak dersom det er flere søkere med samme akademiske kvalifikasjoner (f.eks fotterapeut/ ortopediingeniør). Personer som har fullført relevant utdanning på videreutdannings- og mastergradsnivå innen helse- eller sosialfag kan søke fritak fra deler av mastergradsstudiet i sår. Søknader vurderes individuelt basert på innholdet i relevant utdanning og søkers faglige prestasjoner.

11 samt fag- og forskningsstillinger indenfor sundhedsvæsenet generelt.
Nordisk mastergrad for sygeplejersker med klinisk speciale i sårbehandling. Opnåede kvalifikationer efter endt master uddannelse: Specialisering indenfor klinisk udøvelse og fagligudvikling indenfor sår kliniske stillinger indenfor sårbehandling ved sårambulatorier, kommuner, og sygeusafdelinger samt fag- og forskningsstillinger indenfor sundhedsvæsenet generelt.


Download ppt "Ellen Sandahl Sørensen Lektor, Udvikling og forskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google