Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sår-i-Syd Folkehjem Aabenraa 6.12.2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sår-i-Syd Folkehjem Aabenraa 6.12.2005."— Præsentationens transcript:

1 Sår-i-Syd Folkehjem Aabenraa

2 Dagens program Introduktion Hvad er ”Sår-i-Syd” Hvad er Kvalicare
Dokumentation Visionen

3 ”Sår-i-syd” Den amtslige sårgruppe
Kommissorium fra sygehusledelsen Hulda Skov, Berit Homilius, Tove Christiansen, Anne-Marie Varming, Hanne Helding, Tyge Lind, Bente Weber, Christian Jacobsen, Annemette Toft Nissen, Rolf Jelnes, Helle Lenger, Birgit Møller, Fælles reference for sårbehandling:

4 ”Sår-i-Syd” Optimere sårbehandlingen i Sønderjyllands amt
Reducere antallet af amputationer (større) Hurtigere sårheling Nem adgang til diagnostiske undersøgelser Supervision/support Øge kendskabet til sårbehandlingsmidler Reducere omkostningerne

5 ”Sår-i-Syd” (2) Kvalitetssikre behandlingen Reducere omkostningerne
Lønudgifter Transportudgifter Forebyggelse og livsstilsændringer

6 ”Sår-i-Syd” (3) Hvordan er det egentlig at være patient med kronisk sår ? og betyder det noget, at man ændrer på visitationen ???

7 Hvor langt er vi ? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger – foråret 2005 Audit på amputationer (crus, knæ og femur) i en 2 års periode fra Spørgeskemaundersøgelse til patienter efterår 2005 Udarbejdelse af liste over fælles behandlingsprodukter, 2005/06

8 Spørgeskema PLO 67 % besvarelse Produkter: saltvandsmecher hitter
Mange podninger Sæbebade ordineres Efterlyser postkasse – sårsygeplejerske/sårambulatorium

9 Amputationer i SJA 104 amputationer udført i 2 års-perioden
89 (45 per år) som følge af karsygdom/neuropati Venecenter: redde 3 ben per år Diabetisk fodsårs ambl: 7 ben per år Forbedret, hurtig behandling: 10 ben per år! – reduktion med 22 %

10 Spørgeskema patienter !
Udsendt til alle kommuner i SJA Følgende deltog ikke: Haderslev, Christiansfeld mangler fra Lundtoft ? 103 spørgeskemaer returneret på patienter med sår på benene gennem mere end 3 mdr. og i stand til at deltage

11 Spørgeskema patienter ! (2)
50 spørgsmål 20 gående på ”facts” 30 gående på de ”bløde” værdier Data vil blive bearbejdet i løbet af foråret 2006 Sår ”rekord”: sår siden 1937

12 Ensartede behandlingsmidler
Samarbejde mellem indkøbsafdelingen, De Sønderjyske Sygehuse, Sygesikringen (praktiserende læger og speciallæger) Udvælgelse, vægtning: 30% på kvalitet 30% på håndtering 30% på pris 10% på service, uddannelse

13 Ensartede behandlingsmidler (2)
Hydrofiber Sølvprodukt Skum Hydrokolloid Hydrogel Lugtabsorberende bacteriostatiske Absorberende bandager Semipermeabel film Kortstræksbind Langstræksbind flerlagsbandager

14 Ensartede behandlingsmidler (3)
Iværksættes senest Informationsmateriale udarbejdes Kommunerne, vil blive orienteret om produktvalg, når kontrakt er på plads.

15 Opgaven !!! Kunsten bliver at identificere et sår inden det bliver til et problem sår

16 hvordan ???? en mulighed:

17 Kvalicare ? Rie Nygaard har ordet

18 Visionen ?!?!

19 Patienten med et sår identificeres
Den lokale sårsygeplejerske kontaktes Heldige i SJA, alle kommuner har mindst en sygeplejerske, der gennemgået den ”længerevarende efterudd..” Sårsygeplejersken undersøger såret og patienten, måler ankeltryk/index samt undersøger for neuropati, opmåler såret og tager et billede.

20 Sårsygeplejersken har fået uddelegeret kompetence fra ”sårcentret”, så hun ved hvilken behandling der skal startes Sårsygeplejersken kontakter egen læge Henvises til videre diagnostik i centret

21 Postkassen tømmes: Visitation: Diabetiske fodsår samme dag
Arteriosclerotiske inden for en uge Venøse inden for en måned

22 Sårsygeplejersken superviserer behandlingen lokalt og underviser
Sårsygeplejersken laver sårvurdering på de fastlagte tidspunkter

23 Data indberettes til den fælles database, den elektroniske sårjournal
Via elektronisk pen og mobiltelefon Mulighed for on-line konference med centret Kvalitetssikring Kortlægge udvikling

24 Dokumentationen Den elektroniske sårjournal
Et samarbejdsprojekt mellem: Region hovedstad: Tonny Karlsmark Region Sjælland: Rie Nygaard Region Nord: Nils Johannsen Region Midt: Karsten Fogh Region Syd: Sår-i-syd

25 Test køres mellem Tove Christiansen (Skærbæk kommune)
Hulda Skov (O-ambl. Sønderborg sygehus) (Rolf Jelnes), venecentret Aabenraa sygehus

26

27 Tiltag Bevilling til telemedicinsk projekt foreligger
Diabetesfodsårs center etableres 1. Halvår 2006 Kommunens opgave: at finde sårpatienten så tidligt som muligt

28 TAK for i dag Yderligere oplysninger:
Rie Nygaard, sårsygeplejerske telefon Rolf Jelnes, overlæge, sårnørd telefon


Download ppt "Sår-i-Syd Folkehjem Aabenraa 6.12.2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google