Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Visitation på baggrund af Vital Telemedicin

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Visitation på baggrund af Vital Telemedicin"— Præsentationens transcript:

1 Visitation på baggrund af Vital Telemedicin
VIVITEL Visitation på baggrund af Vital Telemedicin - Samarbejde mellem Præhospitalet Aarhus, Regionshospitalet Horsens og Responce A/S Et projekt initieret af RM mhp. Afprøvning og afsøgning af telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb. Bla med baggrund i den udvikling der er sket på akutområdet efter sundhedsstyrelsens anbefalinger givet i rapporten om styrket akutberedskab i Færre akutsygehuse, længere afstande. Financieret af statslige akutforskningsmidler Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

2 Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012
Baggrund Internationalt har telemedicin være anvendt i mange år primært i områder med særlige geografiske og demografiske forhold. Telefonrådgivning Videokonference Selekterede patienter teleortopædi, dermatologi. Grønland, arktisk Canada, Australien. Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

3 Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012
Baggrund I Danmark har telemedicin med stor succes været anvendt indenfor den akutte kardiologi. Fokuserede og strømlinede patientforløb. Nedsat morbiditet og mortalitet. Tele-EKG har været afgørende i den præhospitale diagnostik og visitation af AKS patienter. Vinder indpas: Tele-KOL, Diabetes monitorering, psykiatri. Teleoperationer. Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

4 Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012
Overordnet Formål At undersøge anvendelsen af mobile telemedicinske løsninger i form af transmission af patientdata tidstro vitalparametre, EKG videotelefoni GIS-data population af uselekterede akutte patientforløb. Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

5 Formål 1 Hvordan kan telemedicin optimere og binde det akutte patientforløb sammen fra AMK til ambulance, lægebil og akutmodtagelse? AMK-VC AKUTLÆGEBIL AKUTAFDELING AMBULANCE PATIENT Et samlet patientforløb, hvor kvalificeret behandling initieres så hurtigt som muligt og ressourcerne disponeres og unyttes optimalt

6 Formål 2 Hvordan indvirker anvendelsen af det telemedicinske udstyr på arbejdsgange i AMK, ambulance, lægebil og akutmodtagelse og på patienterne? AMK-VC AKUTLÆGEBIL AKUTAFDELING AMBULANCE TELEMEDICINSK UDSTYR Undersøge hvordan udstyret ændrer arbejdsgange, tidsforbrug. Flytter patienfokus sig. Øget stress når man skal forholde sig til flere informationskilder og kommunikationsveje. Især for reddere en udfordring.

7 Hvilke tekniske udfordringer er der og hvordan løses de?
Formål 3 Hvilke tekniske udfordringer er der og hvordan løses de? Funktionaliteten af udstyr- hvordan er det at arbejde med hardware og software. Driftsikkerhed, transmissionsikkerhed, mobildækning

8 Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012
Materiale/Metode 1. Videotelefoni. Akutafdelingen Horsens, AMK-VC, 6 ambulancer i Horsens og lægebil i Horsens. Her under test af 3G i kombination med satellitforbindelse. 2. Patientdata. Live streaming af vitalparametre i form af TP, P, BT, SatO2, EKG fra ambulance til Akutafdeling, AMK og Lægebil. 3. ”Klinisk logistisk løsning”. Afsendelse af data fra RH Horsens til AMK-VC. Belægningsinformationer, fælles notetavle, Chat. 4. GIS-data. Estimerede ankomsttider leveres til Akutafdelingen. Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

9 Metode 1. Teknisk del ”Proof of Concept”
Vurdering af udstyrets anvendelighed og muligheder på alle 4 tekniske dele og på alle 4 dele af patientforløbene. Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

10 Metode 2. Patientforløb Case-Control
Prospektivt case control studie. Data opsamles for patientforløb ved ambulancetransporter med telemedicinsk udstyr. Matches med patientforløb ved ambulancer uden telemedicinsk udstyr. Parallelt Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

11 Endepunkter Hvordan ændrer live video/vitalparametre antallet af patienter der kan afsluttes på stedet? Hvordan ændres AMK-VC antal og art af rådgivning samt disponering af ressourcer? Bedre og mere kvalificeret visitation.

12 Endepunkter Kan der rådgives så der ydes en mere kvalificeret præhospital indsats? Bliver disponeringen af akutlægebilen bedre? Bliver behandlingsindsatsen bedre og hurtigere? Akutlægebilen begrænset ressource. Rådgivning af reddere undervejs.

13 Endepunkter Bedres kvaliteten i modtagelsen?
Hvordan ændres sygeplejerskernes tidsforbrug? Hvordan ændres tid til læge/plan? Hvordan ændres tidsforbrug/Standby tid ved Akut medicinsk kald/Traumekald?

14 Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012
Tidsramme : Test af Videotelefoni og overførsel af patientdata til Akutafdelingen HEH og AMK påbegyndes : Forsøgsperiode med patientdata og videotelefoni i akutafdelingen ? Akutlægebil medinddrages med patientdata og videotelefoni Afsendelse af data fra RH Horsens til AMK-VC og vice versa Etablering af GIS-data vedr ankomst af ambulance Forskningens dag Præhospitalet 24. maj 2012

15 ?


Download ppt "Visitation på baggrund af Vital Telemedicin"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google